Het Boek

Psalmen 4

1Een psalm van David voor de koordirigent. Te begeleiden met snarenspel.

O God, luister naar mij nu ik tot U roep.
U laat mij toch altijd tot mijn recht komen!
Toen ik in de knel zat,
hebt U mij ruimte gegeven.
Heb ook nu medelijden met mij,
luister naar mijn gebed!
De Here God vraagt:
‘Mensenkinderen,
wanneer houden jullie er mee op
mijn eer te grabbel te gooien
door levenloze afgoden te aanbidden?
Hoelang blijven jullie nog
zinloze dingen najagen?
Het is allemaal bedrog!’
Luister goed:
de Here heeft mij voor Zichzelf bestemd,
daarom zal Hij naar mij luisteren
en mij antwoord geven wanneer ik tot Hem roep.
Als u boos wordt,
zondig dan niet tegen de Here.
Als u ʼs nachts wakker ligt,
overdenk dan in alle rust zijn woord.
Heb volkomen vertrouwen in de Here
en bied Hem uw offers aan
zoals die zijn voorgeschreven.
Veel mensen zeggen dat God niet zal helpen.
Here, toont U hun dat zij het mis hebben
door uw licht op ons te laten schijnen!
Ja, de blijdschap die U mij hebt gegeven,
gaat dieper dan hun vreugde,
wanneer zij in de oogsttijd hun rijke opbrengst overzien.
Ik ga rustig liggen en slaap vredig in,
ik weet dat alleen U mij beschermt, Here!

New Living Translation

Psalm 4

Psalm 4

For the choir director: A psalm of David, to be accompanied by stringed instruments.

Answer me when I call to you,
    O God who declares me innocent.
Free me from my troubles.
    Have mercy on me and hear my prayer.

How long will you people ruin my reputation?
    How long will you make groundless accusations?
    How long will you continue your lies? Interlude
You can be sure of this:
    The Lord set apart the godly for himself.
    The Lord will answer when I call to him.

Don’t sin by letting anger control you.
    Think about it overnight and remain silent. Interlude
Offer sacrifices in the right spirit,
    and trust the Lord.

Many people say, “Who will show us better times?”
    Let your face smile on us, Lord.
You have given me greater joy
    than those who have abundant harvests of grain and new wine.
In peace I will lie down and sleep,
    for you alone, O Lord, will keep me safe.