Het Boek

Psalmen 4

1Een psalm van David voor de koordirigent. Te begeleiden met snarenspel.

O God, luister naar mij nu ik tot U roep.
U laat mij toch altijd tot mijn recht komen!
Toen ik in de knel zat,
hebt U mij ruimte gegeven.
Heb ook nu medelijden met mij,
luister naar mijn gebed!
De Here God vraagt:
‘Mensenkinderen,
wanneer houden jullie er mee op
mijn eer te grabbel te gooien
door levenloze afgoden te aanbidden?
Hoelang blijven jullie nog
zinloze dingen najagen?
Het is allemaal bedrog!’
Luister goed:
de Here heeft mij voor Zichzelf bestemd,
daarom zal Hij naar mij luisteren
en mij antwoord geven wanneer ik tot Hem roep.
Als u boos wordt,
zondig dan niet tegen de Here.
Als u ʼs nachts wakker ligt,
overdenk dan in alle rust zijn woord.
Heb volkomen vertrouwen in de Here
en bied Hem uw offers aan
zoals die zijn voorgeschreven.
Veel mensen zeggen dat God niet zal helpen.
Here, toont U hun dat zij het mis hebben
door uw licht op ons te laten schijnen!
Ja, de blijdschap die U mij hebt gegeven,
gaat dieper dan hun vreugde,
wanneer zij in de oogsttijd hun rijke opbrengst overzien.
Ik ga rustig liggen en slaap vredig in,
ik weet dat alleen U mij beschermt, Here!

Amplified Bible

Psalm 4

Evening Prayer of Trust in God.

To the Chief Musician; on stringed instruments. A Psalm of David.

1Answer me when I call, O God of my righteousness!
You have freed me when I was hemmed in and relieved me when I was in distress;
Be gracious to me and hear [and respond to] my prayer.


O sons of men, how long will my honor and glory be [turned into] shame?
How long will you [my enemies] love worthless (vain, futile) things and seek deception and lies? Selah.

But know that the Lord has set apart for Himself [and dealt wonderfully with] the godly man [the one of honorable character and moral courage—the one who does right].
The Lord hears and responds when I call to Him.


Tremble [with anger or fear], and do not sin;
Meditate in your heart upon your bed and be still [reflect on your sin and repent of your rebellion]. Selah.

Offer righteous sacrifices;
Trust [confidently] in the Lord.


Many are saying, “Oh, that we might see some good!”
Lift up the light of Your face upon us, O Lord.

You have put joy in my heart,
More than [others know] when their wheat and new wine have yielded abundantly.

In peace [and with a tranquil heart] I will both lie down and sleep,
For You alone, O Lord, make me dwell in safety and confident trust.