Het Boek

Psalmen 38

1Een psalm van David, ter overdenking.

Och, Here, straf mij niet
in het vuur van uw toorn!
Uw pijlen hebben mij geraakt
en uw hand drukt op mij.
Door uw toorn ben ik ziek geworden,
door mijn zonde heb ik mijn gezondheid verloren.
Mijn zonden zijn mij te veel geworden,
zij vormen een grote last in mijn leven.
Door mijn eigen dwaasheid
zijn mijn wonden ontstoken, er komt pus uit.
Ik ben een gebroken mens
en ga gebukt onder mijn lasten.
Ik draag alleen nog zwarte kleding.
Mijn bekken is ontstoken,
ik ben van top tot teen ziek.
Ook ben ik helemaal uitgeput en gebroken,
mijn hart gaat als een wildeman tekeer,
ik schreeuw het uit!
10 Here, de verlangens van mijn hart
zijn voor U als een open boek,
U hoort elke zucht die ik slaak.
11 Mijn hart bonkt
en ik voel mij krachteloos,
zelfs mijn ogen begeven het.
12 Vrienden en bekenden bemoeien zich niet met mij
nu ik in de zorgen zit.
Zelfs mijn familie wil mij niet meer zien.
13 Er worden vallen voor mij gezet
door de mensen die mij liever dood dan levend zien.
Zij die mij in het ongeluk willen storten,
spreken kwaad van mij en liegen voortdurend.
14 Het lijkt wel of ik doof ben,
ik hoor niets.
Ik kan niet meer spreken,
ik krijg mijn mond niet open.
15 Ik ben inderdaad doof
en krijg geen verweer over mijn lippen.
16 Ik verwacht alles van U, Here!
U zult mij zeker antwoorden, Here, mijn God.
17 Ik dacht bij mijzelf:
als zij maar geen leedvermaak over mij hebben,
mij niet uitlachen als ik eens struikel.
18 Het lijkt er inderdaad op dat ik zal struikelen,
voortdurend denk ik aan al mijn ellende.
19 Ik beken alles wat ik fout heb gedaan,
ik verga van verdriet over al mijn zonden.
20 Mijn tegenstanders leven gewoon door,
zij hebben alle macht.
Ontelbaar zijn de mensen die mij haten
en ontrouw tegenover mij zijn.
21 Zij vergelden mij goed met kwaad
en bestrijden mij omdat ik het goede wil doen.
22 Laat mij niet in de steek, Here!
Och, mijn God, blijf niet zo ver van mij vandaan!
23 Kom snel naar mij toe en help mij.
Here, U bent mijn verlosser.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 38

Psalm 38

Ångerpsalm; den ångerfulles bön

1En psalm av David, till påminnelse[a].

2Herre, straffa mig inte i din vrede,

aga mig inte i din vredes glöd.

3Dina pilar har genomborrat mig,

din hand har kommit över mig.

4Ingenting är helt i min kropp för din vredes skull,

ingenting är friskt i min kropp för min synds skull.

5Min skuld går mig över huvudet,

som en börda, som är alltför tung för mig.

6Mina sår stinker och är fyllda med var

för min dumhets skull.

7Jag går krokig och böjd,

hela dagen går jag sörjande.

8Mina höfter fylls av brinnande smärta,

ingenting i min kropp är helt.

9Jag är utan kraft, jag är helt krossad,

jag klagar i mitt hjärtas ångest.

10Herre, du vet allt jag längtar efter,

varje suck ligger öppen för dig.

11Mitt hjärta slår intensivt, min styrka avtar,

och ljuset lämnar mina ögon.

12Mina nära och kära håller sig undan mig för min plåga,

mina närmaste håller sig på avstånd.

13De som står efter mitt liv lägger ut snaror,

de som vill skada mig talar om min undergång,

hela dagarna tänker de ut onda planer.

14Men jag är som en döv som ingenting hör,

som en stum som inte kan öppna sin mun.

15Jag är som en man som inte hör,

som inte öppnar sin mun för att svara.

16Men jag väntar på dig, Herre,

du ska svara, Herre, min Gud.

17Jag tänker: ”Låt dem inte få glädjas över mig,

eller upphöja sig själva över mig när jag snavar.”

18Jag är nära att falla,

och min smärta är ständigt hos mig.

19Jag bekänner min synd.

Jag sörjer över min skuld.

20Mina fiender är många och starka,

många är de som hatar mig utan orsak.

21De lönar gott med ont

och angriper mig, därför att jag strävar efter det goda.

22Överge mig inte, Herre!

Var inte långt ifrån mig, min Gud!

23Skynda dig att hjälpa mig,

Herre, du min räddning!

Notas al pie

  1. 38:1 Påminnelse kan tänkas vara en vädjan till Herren att komma ihåg den ångrande. Psalmen kan ha använts i samband med offer.