Het Boek

Psalmen 38:1-23

1Een psalm van David, ter overdenking.

2Och Here, straf mij niet

in het vuur van uw toorn!

3Uw pijlen hebben mij geraakt

en uw hand drukt op mij.

4Door uw toorn ben ik ziek geworden,

door mijn zonde heb ik mijn gezondheid verloren.

5Mijn zonden zijn mij te veel geworden,

zij vormen een grote last in mijn leven.

6Door mijn eigen dwaasheid

zijn mijn wonden ontstoken, er komt pus uit.

7Ik ben een gebroken mens

en ga gebukt onder mijn lasten.

Ik draag alleen nog zwarte kleding.

8Mijn bekken is ontstoken,

ik ben van top tot teen ziek.

9Ook ben ik helemaal uitgeput en gebroken,

mijn hart gaat als een wildeman tekeer,

ik schreeuw het uit!

10Here, de verlangens van mijn hart

zijn voor U als een open boek,

U hoort elke zucht die ik slaak.

11Mijn hart bonkt

en ik voel mij krachteloos,

zelfs mijn ogen begeven het.

12Vrienden en bekenden bemoeien zich niet met mij

nu ik in de zorgen zit.

Zelfs mijn familie wil mij niet meer zien.

13Er worden vallen voor mij gezet

door de mensen die mij liever dood dan levend zien.

Zij die mij in het ongeluk willen storten,

spreken kwaad van mij en liegen voortdurend.

14Het lijkt wel of ik doof ben,

ik hoor niets.

Ik kan niet meer spreken,

ik krijg mijn mond niet open.

15Ik ben inderdaad doof

en krijg geen verweer over mijn lippen.

16Ik verwacht alles van U, Here!

U zult mij zeker antwoorden, Here, mijn God.

17Ik dacht bij mijzelf:

als zij maar geen leedvermaak over mij hebben,

mij niet uitlachen als ik eens struikel.

18Het lijkt er inderdaad op dat ik zal struikelen,

voortdurend denk ik aan al mijn ellende.

19Ik beken alles wat ik fout heb gedaan,

ik verga van verdriet over al mijn zonden.

20Mijn tegenstanders leven gewoon door,

zij hebben alle macht.

Ontelbaar zijn de mensen die mij haten

en ontrouw tegenover mij zijn.

21Zij vergelden mij goed met kwaad

en bestrijden mij omdat ik het goede wil doen.

22Laat mij niet in de steek, Here!

Och mijn God, blijf niet zo ver van mij vandaan!

23Kom snel naar mij toe en help mij.

Here, U bent mijn verlosser.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 38:1-23

Psalm 38

Ångerpsalm; den ångerfulles bön

1En psalm av David, till påminnelse38:1 Påminnelse kan tänkas vara en vädjan till Herren att komma ihåg den ångrande. Psalmen kan ha använts i samband med offer..

2Herre, straffa mig inte i din vrede,

aga mig inte i din vredes glöd.

3Dina pilar har genomborrat mig,

din hand har kommit över mig.

4Ingenting är helt i min kropp för din vredes skull,

ingenting är friskt i min kropp för min synds skull.

5Min skuld går mig över huvudet,

som en börda, som är alltför tung för mig.

6Mina sår stinker och är fyllda med var

för min dumhets skull.

7Jag går krokig och böjd,

hela dagen går jag sörjande.

8Mina höfter fylls av brinnande smärta,

ingenting i min kropp är helt.

9Jag är utan kraft, jag är helt krossad,

jag klagar i mitt hjärtas ångest.

10Herre, du vet allt jag längtar efter,

varje suck ligger öppen för dig.

11Mitt hjärta slår intensivt, min styrka avtar,

och ljuset lämnar mina ögon.

12Mina nära och kära håller sig undan mig för min plåga,

mina närmaste håller sig på avstånd.

13De som står efter mitt liv lägger ut snaror,

de som vill skada mig talar om min undergång,

hela dagarna tänker de ut onda planer.

14Men jag är som en döv som ingenting hör,

som en stum som inte kan öppna sin mun.

15Jag är som en man som inte hör,

som inte öppnar sin mun för att svara.

16Men jag väntar på dig, Herre,

du ska svara, Herre, min Gud.

17Jag tänker: ”Låt dem inte få glädjas över mig,

eller upphöja sig själva över mig när jag snavar.”

18Jag är nära att falla,

och min smärta är ständigt hos mig.

19Jag bekänner min synd.

Jag sörjer över min skuld.

20Mina fiender är många och starka,

många är de som hatar mig utan orsak.

21De lönar gott med ont

och angriper mig, därför att jag strävar efter det goda.

22Överge mig inte, Herre!

Var inte långt ifrån mig, min Gud!

23Skynda dig att hjälpa mig,

Herre, du min räddning!