Het Boek

Psalmen 38:1-23

1Een psalm van David, ter overdenking.

2Och Here, straf mij niet

in het vuur van uw toorn!

3Uw pijlen hebben mij geraakt

en uw hand drukt op mij.

4Door uw toorn ben ik ziek geworden,

door mijn zonde heb ik mijn gezondheid verloren.

5Mijn zonden zijn mij te veel geworden,

zij vormen een grote last in mijn leven.

6Door mijn eigen dwaasheid

zijn mijn wonden ontstoken, er komt pus uit.

7Ik ben een gebroken mens

en ga gebukt onder mijn lasten.

Ik draag alleen nog zwarte kleding.

8Mijn bekken is ontstoken,

ik ben van top tot teen ziek.

9Ook ben ik helemaal uitgeput en gebroken,

mijn hart gaat als een wildeman tekeer,

ik schreeuw het uit!

10Here, de verlangens van mijn hart

zijn voor U als een open boek,

U hoort elke zucht die ik slaak.

11Mijn hart bonkt

en ik voel mij krachteloos,

zelfs mijn ogen begeven het.

12Vrienden en bekenden bemoeien zich niet met mij

nu ik in de zorgen zit.

Zelfs mijn familie wil mij niet meer zien.

13Er worden vallen voor mij gezet

door de mensen die mij liever dood dan levend zien.

Zij die mij in het ongeluk willen storten,

spreken kwaad van mij en liegen voortdurend.

14Het lijkt wel of ik doof ben,

ik hoor niets.

Ik kan niet meer spreken,

ik krijg mijn mond niet open.

15Ik ben inderdaad doof

en krijg geen verweer over mijn lippen.

16Ik verwacht alles van U, Here!

U zult mij zeker antwoorden, Here, mijn God.

17Ik dacht bij mijzelf:

als zij maar geen leedvermaak over mij hebben,

mij niet uitlachen als ik eens struikel.

18Het lijkt er inderdaad op dat ik zal struikelen,

voortdurend denk ik aan al mijn ellende.

19Ik beken alles wat ik fout heb gedaan,

ik verga van verdriet over al mijn zonden.

20Mijn tegenstanders leven gewoon door,

zij hebben alle macht.

Ontelbaar zijn de mensen die mij haten

en ontrouw tegenover mij zijn.

21Zij vergelden mij goed met kwaad

en bestrijden mij omdat ik het goede wil doen.

22Laat mij niet in de steek, Here!

Och mijn God, blijf niet zo ver van mij vandaan!

23Kom snel naar mij toe en help mij.

Here, U bent mijn verlosser.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 38:1-22

Salmo 38Salmo 38 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni David nga ginakanta sa tion sang paghalad sang halad nga bilang pagdumdom sa Ginoo.

Pangamuyo sang Tawo nga Nagaantos

1Ginoo, indi ako pagsabdunga ukon pagsiluti sa imo kaakig.

2Kay daw sa ginpilas mo ako sang pana kag ginsumbag.

3Indi maayo ang pamatyag sang akon lawas tungod sang imo kaakig sa akon mga sala.

4Daw malumos na ako sa akon mga sala,

pareho ini sang mabug-at nga palas-anon nga indi ko masarangan.

5Tungod sang akon kabuangan, ang akon mga pilas naghubag kag nagbaho.

6Nagabarikutot ako sa puwerte nga kasakit,

kag nagapangasubo ako sa bilog nga adlaw.

7Indi maayo ang pamatyag sang akon lawas kay nagangutngot ang akon hawak.

8Puwerte na gid sa akon kaluya.

Nagaugayong ako sa kasakit sang akon balatyagon.

9Ginoo, nahibaluan mo ang tanan ko nga ginahandom kag nabatian mo ang akon pag-ugayong.

10Nagakubakuba ang akon dughan; wala na ako sang kusog,

kag malubog na ang akon panulok.

11Ang akon mga abyan kag mga kaupod nagalikaw sa akon tungod sang akon balatian.

Bisan ang akon mga paryente nagapalayo sa akon.

12Ang mga tawo nga gusto magpatay sa akon nagabutang sang siod agod dakpon ako.

Sila nga gusto magsakit sa akon nagaestoryahanay kon paano nila ako malaglag.

Sa bilog nga adlaw nagaplano sila sa pagtraidor sa akon.

13Nagapabungol-bungol lang ako, nga kuno indi makabati.

Nagapaapa-apa lang ako, nga kuno indi makahambal.

14Ginapabungol-bungulan ko lang ang ila malain nga ginaplano kag wala ako nagasabat,

15kay nagasalig ako sa imo, Ginoo.

Ikaw, Ginoo nga akon Dios, ang magasabat sang akon pangamuyo.

16Gani nagapangamuyo ako nga indi mo pagtugutan ang akon mga kaaway nga magkalipay ukon magpabugal kon mapukan ako.

17Daw malaglag na gani ako, kag wala untat ang akon pag-antos.

18Gani ginatuad ko ang akon mga sala nga nagapatublag sa akon.

19Kon parte sa akon mga kaaway, mabakod kag madamo sila.

Ginakainitan nila ako nga wala sing kabangdanan.

20Ginabalusan nila ako sing malain sa maayo nga ginahimo ko sa ila.

Kag ginakontra nila ako kay nagatinguha ako sa paghimo sang maayo.

21Ginoo nga akon Dios, indi ako pagpabay-i;

indi ka magpalayo sa akon.

22Buligi ako gilayon, Ginoo nga akon manluluwas.