Het Boek

Psalmen 37:1-40

1Een lied van David.

Erger u niet aan zondaars,

aan mensen die slechte dingen doen.

2Zij verdwijnen net zo snel als het gras

en verwelken als eendagsbloemen.

3Stel heel uw vertrouwen op de Here

en doe wat Hij goedvindt.

Woon rustig in uw woonplaats

en zorg dat u in alles trouw bent.

4Verheug u in de Here,

dan zal Hij u geven wat u nodig hebt

en waar u naar verlangt.

5Vertel alles wat u bezighoudt aan de Here

en vertrouw Hem.

Hij zal in alles voor u zorgen.

6Hij zal u openlijk recht verschaffen

en uw oprechtheid aan het licht brengen.

7Word stil voor de Here

en verwacht alles van Hem.

Wees niet jaloers op wie slechte plannen beraamt

en wie het ogenschijnlijk goed gaat.

8Word niet boos

en laat elke vorm van kwaadheid schieten,

wees ook nooit jaloers,

want dat brengt u van kwaad tot erger.

9Eenmaal worden alle zondaars vernietigd,

maar wie uitzien naar de Here,

zullen alles ontvangen wat zij nodig hebben.

10Nog een klein poosje

en dan zal de zondaar zijn verdwenen,

dan zoekt u hem

en ziet u hem niet meer.

11Maar wie nederig van hart is,

zal in het land mogen wonen

en genieten van een overvloedige vrede.

12De goddeloze beraamt

slechte plannen tegen de gelovige,

hij kan hem niet verdragen.

13Maar de Here lacht erom,

Hij weet dat zijn tijd is gekomen.

14De zondaars grijpen naar de wapens

om arme mensen te doden

en de gelovigen te vernietigen.

15Zij zullen echter door hun eigen geweld worden vernietigd

en hun wapens zullen kapot op de grond liggen.

16Het is beter met een eerlijk hart

weinig te bezitten

dan veel rijkdom te hebben

en God niet te kennen.

17Want de Here zal

de goddelozen machteloos maken

en oprechte mensen ondersteunen.

18De Here zorgt voor zijn volgelingen

en er wacht hun een geweldige toekomst.

19In moeilijke momenten

zal Hij hen niet in de steek laten.

Wanneer er hongersnood is,

zal Hij voor voedsel zorgen.

20De goddeloze zal te gronde gaan.

De tegenstanders van de Here

zullen verdwijnen als bloemen op het veld,

in rook opgaan.

21De goddeloze leent wel,

maar geeft nooit terug.

Maar de oprechte mens

bekommert zich om een ander

en geeft wat nodig is.

22Het is werkelijk waar:

zij die door God gezegend zijn,

mogen in het land wonen en het bezitten.

Maar wie Hij vervloekt,

wordt vernietigd.

23Als de Here instemt met iemands wijze van leven,

zal Hij hem bevestigen in alles wat hij doet.

24Als zo iemand valt,

stort hij niet naar beneden,

omdat de Here zijn hand vasthoudt.

25Gedurende mijn hele, lange leven

heb ik nog nooit een oprecht iemand gezien

die door de Here werd verlaten.

En ook diens kinderen ontbrak het aan niets.

26Zo iemand bekommert zich om anderen

en geeft wat nodig is,

ook zijn kinderen helpen waar dat nodig is.

27Houd u ver van het kwaad en doe wat goed is,

want dan zult u altijd in dit land kunnen wonen.

28De Here heeft oprechtheid lief

en Hij zal zijn volgelingen nooit in de steek laten.

Hij zal hen altijd bewaren en beschermen.

Maar de goddelozen vernietigt Hij.

29De oprechte mensen mogen het land in bezit nemen

en er altijd blijven wonen.

30De oprechte mens spreekt wijze woorden

en alles wat hij zegt, is eerlijk.

31In alles geldt voor hem de wet van God.

Hij raakt nooit uit zijn evenwicht.

32De goddeloze zoekt naar een gelegenheid

om de oprechte mens te vermoorden.

33De Here laat dat niet toe.

De Here zorgt ervoor dat hij,

als hij voor de rechter moet verschijnen,

niet wordt veroordeeld.

34Zie onder alles uit naar de Here

en blijf op zijn weg.

Dan zal Hij u uitkiezen om het land in bezit te nemen

en er altijd te wonen,

en u zult de vernietiging van de goddelozen meemaken.

35Ik zag eens een goddeloos mens.

Het leek heel wat

en hij breidde zich uit als een grote woekerplant,

36maar opeens was hij weg.

Ik zocht nog naar hem,

maar kon hem niet vinden.

37Kijk maar eens naar de gelovige

en let op de oprechte mens:

vredelievende mensen hebben de toekomst.

38De zondaars worden echter allemaal vernietigd,

ook hun kinderen hebben geen toekomst.

39Maar de redding van de oprechten komt van de Here,

Hij beschermt hen in moeilijke tijden.

40De Here helpt hen ontkomen aan de goddelozen

en bevrijdt hen.

Dat komt doordat zij bij Hem schuilen.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 37:1-40

Psalm 37

Kontrasten mellan den rättfärdige och den gudlöse

1Av David.

Upprörs inte över de onda,

avundas inte dem som gör orätt.

2Snart vissnar de bort som gräset

och försvinner som gröna växter.

3Förtrösta på Herren och gör det goda,

så kommer du att få leva i trygghet i landet.

4Gläd dig i Herren!

Då kommer han att ge dig vad ditt hjärta önskar.

5Överlåt din väg åt Herren, lita på honom,

för han ska göra det.

6Han ska låta din rättfärdighet lysa som gryningens ljus,

din rättvisa som middagssolen.

7Var stilla inför Herren, vänta på honom.

Upprörs inte över den framgångsrike

som genomför sina intriger.

8Låt inte din vrede ta överhanden, vänd dig från den!

Reta inte upp dig, för det medför bara ont.

9De som gör ont ska utrotas,

men de som hoppas på Herren ska ärva landet.

10Det dröjer inte länge förrän den gudlöse är borta,

och du söker på hans plats, men han finns inte där.

11Men de ödmjuka får ärva landet

och glädjas åt stor frid37:11 frid (eller fred) är här, liksom på många ställen i Gamla testamentet, en begränsad översättning, eftersom vi saknar ord för det hebreiska ordet, som betecknar egentligen allt som är gott för människan, lycka, framgång osv..

12Den gudlöse har onda planer mot den rättfärdige

och biter samman sina tänder mot honom.

13Men Herren ler åt honom,

för han ser hans dag komma.

14De gudlösa drar sina svärd och spänner sina bågar

för att slå ner de fattiga och förtryckta,

slakta dem som är uppriktiga.

15Men deras svärd kommer att tränga in i deras egna hjärtan,

och alla deras bågar ska brytas sönder.

16Den rättfärdiges små ägodelar är bättre

än många gudlösas rikedom37:16 Enligt Septuaginta m.fl.: …än syndarens stora rikedom..

17De gudlösas makt ska brytas,

men Herren stöder de rättfärdiga.

18Herren känner till de frommas levnadsdagar,

och deras arv består för evigt.

19De kommer inte på skam i onda tider,

i tider av hunger har de gott om mat.

20Men de gudlösa går under,

Herrens fiender går förlorade som ängarnas prakt,

de försvinner som rök.

21Den gudlöse lånar men betalar inte tillbaka.

Den rättfärdige är generös med sina gåvor.

22De som välsignas av Herren ska ärva landet,

men de som förbannas av honom kommer att utrotas.

23Herren gör människans steg stadiga,

han gläder sig över hennes väg.

24Om hon snubblar faller hon inte,

för Herren fattar hennes hand.

25Jag har varit ung och är nu gammal,

men jag har aldrig sett en rättfärdig övergiven,

ej heller hans barn tigga om bröd.

26Han är alltid generös och lånar ut till andra,

och hans barn är till välsignelse37:26 Eller …hans barn är välsignade..

27Vänd dig bort från det onda och gör det goda,

så får du bo där för evigt.

28Herren älskar rättvisa,

och han överger inte sina fromma.

Han beskyddar dem för evigt,

men de gudlösas efterkommande ska förgås.

29De rättfärdiga ska få ärva landet

och bo där för all framtid.

30Den rättfärdiges mun talar visdom

och hans tunga det som är rätt.

31Hans Guds lag finns i hans inre,

och hans fötter vacklar inte.

32Den gudlöse spionerar på den rättfärdige

och söker tillfälle att döda honom.

33Men Herren överlämnar honom inte åt dennes våld

och låter honom inte bli dömd när han ställs inför rätta.

34Vänta på Herren och håll dig på hans väg.

Han ska upphöja dig, och du ska få ärva landet.

När de onda utrotas, ska du få se det.

35Jag såg en gudlös våldsverkare,

som bredde ut sig likt ett frodigt träd.37:35 Grundtextens exakta innebörd är osäker.

36Men det var snart över och han var borta.

Jag sökte efter honom men kunde inte hitta honom.

37Betrakta den oskyldige, se på den rättsinnige

– det finns en framtid för fridens man!

38Men syndarna förgås allesammans,

och de gudlösas framtid skärs av.

39De rättfärdigas räddning kommer från Herren,

han är deras fästning i nödens tid.

40Herren hjälper och befriar dem,

han befriar dem från de gudlösa

och räddar dem då de tar sin tillflykt till honom.