Het Boek

Psalmen 37

1Een lied van David.

Erger u niet aan zondaars,
aan mensen die slechte dingen doen.
Zij verdwijnen net zo snel als het gras
en verwelken als eendagsbloemen.
Stel heel uw vertrouwen op de Here
en doe wat Hij goed vindt.
Woon rustig in uw woonplaats
en zorg dat u in alles trouw bent.
Verheug u in de Here,
dan zal Hij u geven wat u nodig hebt
en waar u naar verlangt.
Vertel alles wat u bezighoudt aan de Here
en vertrouw Hem.
Hij zal in alles voor u zorgen.
Hij zal u openlijk recht verschaffen
en uw oprechtheid aan het licht brengen.
Word stil voor de Here
en verwacht alles van Hem.
Wees niet jaloers op wie slechte plannen beraamt
en wie het ogenschijnlijk goed gaat.
Word niet boos
en laat elke vorm van kwaadheid schieten,
wees ook nooit jaloers,
want dat brengt u van kwaad tot erger.
Eenmaal worden alle zondaars vernietigd,
maar wie uitzien naar de Here,
zullen alles ontvangen wat zij nodig hebben.
10 Nog een klein poosje
en dan zal de zondaar zijn verdwenen,
dan zoekt u hem
en ziet u hem niet meer.
11 Maar wie nederig van hart is,
zal in het land mogen wonen
en genieten van een overvloedige vrede.
12 De goddeloze beraamt
slechte plannen tegen de gelovige,
hij kan hem niet verdragen.
13 Maar de Here lacht erom,
Hij weet dat zijn tijd is gekomen.
14 De zondaars grijpen naar de wapens
om arme mensen te doden
en de gelovigen te vernietigen.
15 Zij zullen echter door hun eigen geweld worden vernietigd
en hun wapens zullen kapot op de grond liggen.
16 Het is beter met een eerlijk hart
weinig te bezitten
dan veel rijkdom te hebben
en God niet te kennen.
17 Want de Here zal
de goddelozen machteloos maken
en oprechte mensen ondersteunen.
18 De Here zorgt voor zijn volgelingen
en er wacht hun een geweldige toekomst.
19 In moeilijke momenten
zal Hij hen niet in de steek laten.
Wanneer er hongersnood is,
zal Hij voor voedsel zorgen.
20 De goddeloze zal te gronde gaan.
De tegenstanders van de Here
zullen verdwijnen als bloemen op het veld,
in rook opgaan.
21 De goddeloze leent wel,
maar geeft nooit terug.
Maar de oprechte mens
bekommert zich om een ander
en geeft wat nodig is.
22 Het is werkelijk waar:
zij die door God gezegend zijn,
mogen in het land wonen en het bezitten.
Maar wie Hij vervloekt,
wordt vernietigd.
23 Als de Here instemt met iemands wijze van leven,
zal Hij hem bevestigen in alles wat hij doet.
24 Als zo iemand valt,
stort hij niet naar beneden,
omdat de Here zijn hand vasthoudt.
25 Gedurende mijn hele, lange leven
heb ik nog nooit een oprecht iemand gezien
die door de Here werd verlaten.
En ook diens kinderen ontbrak het aan niets.
26 Zo iemand bekommert zich om anderen
en geeft wat nodig is,
ook zijn kinderen helpen waar dat nodig is.
27 Houd u ver van het kwaad en doe wat goed is,
want dan zult u altijd in dit land kunnen wonen.
28 De Here heeft oprechtheid lief
en Hij zal zijn volgelingen nooit in de steek laten.
Hij zal hen altijd bewaren en beschermen.
Maar de goddelozen vernietigt Hij.
29 De oprechte mensen mogen het land in bezit nemen
en er altijd blijven wonen.
30 De oprechte mens spreekt wijze woorden
en alles wat hij zegt, is eerlijk.
31 In alles geldt voor hem de wet van God.
Hij raakt nooit uit zijn evenwicht.
32 De goddeloze zoekt naar een gelegenheid
om de oprechte mens te vermoorden.
33 De Here laat dat niet toe.
De Here zorgt ervoor dat hij,
als hij voor de rechter moet verschijnen,
niet wordt veroordeeld.
34 Zie onder alles uit naar de Here
en blijf op zijn weg.
Dan zal Hij u uitkiezen om het land in bezit te nemen
en er altijd te wonen,
en u zult de vernietiging van de goddelozen meemaken.
35 Ik zag eens een goddeloos mens.
Het leek heel wat
en hij breidde zich uit als een grote woekerplant,
36 maar opeens was hij weg.
Ik zocht nog naar hem,
maar kon hem niet vinden.
37 Kijk maar eens naar de gelovige
en let op de oprechte mens:
vredelievende mensen hebben de toekomst.
38 De zondaars worden echter allemaal vernietigd,
ook hun kinderen hebben geen toekomst.
39 Maar de redding van de oprechten komt van de Here,
Hij beschermt hen in moeilijke tijden.
40 De Here helpt hen ontkomen aan de goddelozen
en bevrijdt hen.
Dat komt doordat zij bij Hem schuilen.

Nkwa Asem

Nnwom 37

Ɔdebɔneyɛfo ne ɔtreneeni hyɛbere

1Mma wo werɛ nnhow wɔ nnebɔneyɛfo ho; mma w’ani mmmere wɔn a wɔyɛ bɔne. Wɔbɛhyew te sɛ sare a awo. Wobewu te sɛ afifide a atwintwam. Fa wo ho to Awurade so na yɛ papa. Tena asase no so na bɔne amma wo so.

Hwehwɛ ahotɔ wɔ Awurade mu na ɔbɛma wo nea wo koma pɛ. Fa wo ho ma Awurade; fa wo ho to no so na ɔbɛboa wo; ɔbɛma wo treneeyɛ ada adi te sɛ owigyinae mu awia.

Tɔ wo bo ase na twɛn nea Awurade bɛyɛ; mma obi a odi yiye anaa wɔn a wodi nkonim wɔ wɔn bɔne mu ho asɛm nnhaw wo. Nni awerɛhow na mma wo bo mmfuw; ɛde ɔhaw na ɛba. Wɔn a wogye Awurade di no benya asase no; na wɔbɛpam nnebɔneyɛfo no. 10 Ɛrenkyɛ, nnebɔneyɛfo bɛyera. Wobɛhwehwɛ wɔn nanso worenhu wɔn; 11 ahobrɛasefo nsa bɛka asase no na wɔanya asomdwoe.

12 Ɔdebɔneyɛfo wowɔ ɔtreneeni ase, na ɔde ɔtan aniwa hwɛ no. 13 Nanso Awurade serew nnebɔneyɛfo efisɛ, onim sɛ ɛrenkyɛ na wɔasɛe wɔn. 14 Ɔdebɔneyɛfo twe ne nkrante na ɔkoa ne tadua mu de kum ahiafo, mmɔborɔfo ne atreneefo. 15 Nanso wɔn ankasa nkrante ano na wobewuwu, na wubebu wɔn tadua mu.

16 Kakra a ɔtreneeni wɔ no som bo sen nnebɔneyɛfo ahonya nyinaa 17 efisɛ, Awurade begye nnebɔneyɛfo ahoɔden na wabɔ atreneefo ho ban.

18 Awurade hwɛ wɔn a wotie no, na asase no bɛyɛ wɔn dea daa daa. 19 Wɔrenhu amane bere bɔne mu. Ɔkɔm kɛse mu wobedidi ama aso wɔn. 20 Nanso nnebɔneyɛfo bewuwu. Awurade atamfo bɛyera te sɛ wuram nhwiren; wɔbɛyera te sɛ wusiw. 21 Ɔdebɔneyɛfo bɔ bosea, nanso ontumi ntua da, nanso ɔtreneeni yɛ ayamye! 22 Wɔn a Awurade ahyira wɔn no na wɔbɛfa asase no na wɔapam wɔn a wɔadome wɔn no.

23 Awurade yɛ ɔkwankyerɛfo, na ɔbɔ wɔn a wɔsɔ n’ani ho ban. 24 Sɛ wɔhwe ase a wɔrenka fam efisɛ, Awurade bɛma wɔn so.

25 Mabɔ akora mprempren. Matena ase akyɛ nanso minhuu ɔtreneeni a Awurade agyaa no da, anaasɛ ne mma resrɛ aduan. 26 Bere biara ɔma kwa, na ɔfɛm afoforo; na ne mma yɛ nhyira.

27 Twe wo ho fi bɔne ho na yɛ papa na w’asefo bɛtena asase no so daa daa. 28 Efisɛ, Awurade pɛ nea ɛteɛ, na onnyaw ne nkurɔfo a wogye no di. Ɔbɔ wɔn ho ban daa nyinaa. Nanso ɔbɛpam nnebɔneyɛfo asefo.

29 Atreneefo benya asase no na wɔatena so daa nyinaa. 30 Ɔtreneeni nsɛm mu wɔ aba, na daa ɔyɛ pɛ. 31 Ɔde ne Nyankopɔn mmara sie ne koma mu a ommu so.

32 Ɔdebɔneyɛfo dɛɛdɛɛ ɔtreneeni hwehwɛ sɛ okum no, 33 nanso, Awurade nnyaa no mma ne tamfo tumi, anaa ɔmma wommu no fɔ wɔ asennii.

34 Ma w’ani nna Awurade so na di ne mmara so; ɔde asase no bɛma wo de ahyɛ wo anuonyam, na wubehu sɛ wɔbɛpam ɔdebɔneyɛfo no. 35 Bere bi na minim ɔdebɔneyɛfo bi a na ɔtane nnipa ani. Ɔkorɔn sen obiara te sɛ Lebanon sida. 36 Akyiri yi, mefaa hɔ nanso manhu no. Mehwehwɛɛ no, nanso manhu no. 37 Hwɛ sɛnea onipa pa no brɛ n’ani ase hwɛ ɔtreneeni no. Ɔsomdwoeni wɔ asefo, 38 nanso nnebɔneyɛfo de, wɔsɛe wɔn koraa na wɔpopa wɔn asefo.

39 Awurade gye atreneefo nkwa na ɔbɔ wɔn ho ban fi amane mu. 40 Ɔboa wɔn, gye wɔn; ogye wɔn fi nnebɔneyɛfo nsam efisɛ, wɔde no yɛ wɔn guankɔbea.