Het Boek

Psalmen 36

1Van David, de dienaar van de Here, voor de koordirigent.

De zonde beïnvloedt de goddelozen,
ze hebben geen enkel ontzag voor God.
De goddeloze denkt heel wat van zichzelf,
totdat het zover is dat zijn zonden aan het licht komen.
Dan wordt hij een gehaat man.
Alles wat hij zegt, is slecht en bedrieglijk.
Verstandig en goed handelen is er niet bij.
Zelfs in bed bedenkt hij nog allerlei kwaad,
hij bevindt zich op de verkeerde weg
en stelt zich open voor alles wat slecht is.
Here, uw goedheid en liefde zijn zo groot,
uw trouw is oneindig, niet te meten.
Uw rechtsgevoel is als de bergen
die U Zelf hebt gemaakt.
Uw oordeel is als een grote overstroming.
U bevrijdt mensen zowel als dieren, Here.
Wat is het geweldig
om uw goedheid en liefde te mogen ervaren, Here!
Daarom komen talloze mensen bij U schuilen.
Zij genieten van al het goede dat U hun biedt
en U overspoelt hen met uw zegeningen.
10 Want U bent de bron van al het leven:
als wij in uw licht staan, zien wij de dingen duidelijk.
11 Laten uw volgelingen
voortdurend uw goedheid en liefde mogen ervaren
en laten de eerlijke mensen
mogen delen in uw rechtsgevoel.
12 Zorg toch dat
de hoogmoedige geen vat op mij krijgt
en de goddeloze mij niet opjaagt.
13 De mensen die slechte dingen doen, zijn gevallen,
zij zijn neergeslagen en kunnen nooit meer opstaan!

New Living Translation

Psalm 36

Psalm 36

For the choir director: A psalm of David, the servant of the Lord.

Sin whispers to the wicked, deep within their hearts.[a]
    They have no fear of God at all.
In their blind conceit,
    they cannot see how wicked they really are.
Everything they say is crooked and deceitful.
    They refuse to act wisely or do good.
They lie awake at night, hatching sinful plots.
    Their actions are never good.
    They make no attempt to turn from evil.

Your unfailing love, O Lord, is as vast as the heavens;
    your faithfulness reaches beyond the clouds.
Your righteousness is like the mighty mountains,
    your justice like the ocean depths.
You care for people and animals alike, O Lord.
    How precious is your unfailing love, O God!
All humanity finds shelter
    in the shadow of your wings.
You feed them from the abundance of your own house,
    letting them drink from your river of delights.
For you are the fountain of life,
    the light by which we see.

10 Pour out your unfailing love on those who love you;
    give justice to those with honest hearts.
11 Don’t let the proud trample me
    or the wicked push me around.
12 Look! Those who do evil have fallen!
    They are thrown down, never to rise again.

Notas al pie

  1. 36:1 As in some Hebrew manuscripts and Syriac version, which read in his heart. Masoretic Text reads in my heart.