Het Boek

Psalmen 36:1-13

1Van David, de dienaar van de Here, voor de koordirigent.

2De zonde beïnvloedt de goddelozen,

ze hebben geen enkel ontzag voor God.

3De goddeloze denkt heel wat van zichzelf,

totdat het zover is dat zijn zonden aan het licht komen.

Dan wordt hij een gehaat man.

4Alles wat hij zegt, is slecht en bedrieglijk.

Verstandig en goed handelen is er niet bij.

5Zelfs in bed bedenkt hij nog allerlei kwaad,

hij bevindt zich op de verkeerde weg

en stelt zich open voor alles wat slecht is.

6Here, uw goedheid en liefde zijn zo groot,

uw trouw is oneindig, niet te meten.

7Uw rechtsgevoel is als de bergen

die U Zelf hebt gemaakt.

Uw oordeel is als een grote overstroming.

U bevrijdt mensen zowel als dieren, Here.

8Wat is het geweldig

om uw goedheid en liefde te mogen ervaren, Here!

Daarom komen talloze mensen bij U schuilen.

9Zij genieten van al het goede dat U hun biedt

en U overspoelt hen met uw zegeningen.

10Want U bent de bron van al het leven:

als wij in uw licht staan, zien wij de dingen duidelijk.

11Laten uw volgelingen

voortdurend uw goedheid en liefde mogen ervaren

en laten de eerlijke mensen

mogen delen in uw rechtsgevoel.

12Zorg toch dat

de hoogmoedige geen vat op mij krijgt

en de goddeloze mij niet opjaagt.

13De mensen die slechte dingen doen, zijn gevallen,

zij zijn neergeslagen en kunnen nooit meer opstaan!

New International Reader's Version

Psalm 36:1-12

Psalm 36

For the director of music. A psalm of David, the servant of the Lord.

1I have a message from God in my heart.

It is about the evil ways of anyone who sins.

They don’t have any respect for God.

2They praise themselves so much

that they can’t see their sin or hate it.

3Their mouths speak words that are evil and false.

They do not act wisely or do what is good.

4Even as they lie in bed they make evil plans.

They commit themselves to a sinful way of life.

They never say no to what is wrong.

5Lord, your love is as high as the heavens.

Your faithful love reaches up to the skies.

6Your holiness is as great as the height of the highest mountains.

You are as honest as the oceans are deep.

Lord, you keep people and animals safe.

7How priceless your faithful love is!

People find safety in the shadow of your wings.

8They eat well because there is more than enough in your house.

You let them drink from your river that flows with good things.

9You have the fountain of life.

We are filled with light because you give us light.

10Keep on loving those who know you.

Keep on doing right to those whose hearts are honest.

11Don’t let the feet of those who are proud step on me.

Don’t let the hands of those who are evil drive me away.

12See how those who do evil have fallen!

They are thrown down and can’t get up.