Het Boek

Psalmen 36

1Van David, de dienaar van de Here, voor de koordirigent.

De zonde beïnvloedt de goddelozen,
ze hebben geen enkel ontzag voor God.
De goddeloze denkt heel wat van zichzelf,
totdat het zover is dat zijn zonden aan het licht komen.
Dan wordt hij een gehaat man.
Alles wat hij zegt, is slecht en bedrieglijk.
Verstandig en goed handelen is er niet bij.
Zelfs in bed bedenkt hij nog allerlei kwaad,
hij bevindt zich op de verkeerde weg
en stelt zich open voor alles wat slecht is.
Here, uw goedheid en liefde zijn zo groot,
uw trouw is oneindig, niet te meten.
Uw rechtsgevoel is als de bergen
die U Zelf hebt gemaakt.
Uw oordeel is als een grote overstroming.
U bevrijdt mensen zowel als dieren, Here.
Wat is het geweldig
om uw goedheid en liefde te mogen ervaren, Here!
Daarom komen talloze mensen bij U schuilen.
Zij genieten van al het goede dat U hun biedt
en U overspoelt hen met uw zegeningen.
10 Want U bent de bron van al het leven:
als wij in uw licht staan, zien wij de dingen duidelijk.
11 Laten uw volgelingen
voortdurend uw goedheid en liefde mogen ervaren
en laten de eerlijke mensen
mogen delen in uw rechtsgevoel.
12 Zorg toch dat
de hoogmoedige geen vat op mij krijgt
en de goddeloze mij niet opjaagt.
13 De mensen die slechte dingen doen, zijn gevallen,
zij zijn neergeslagen en kunnen nooit meer opstaan!

Nkwa Asem

Nnwom 36

Onipa bɔne su

1Bɔne kasa kyerɛ ɔdebɔneyɛfo ma edu ne koma mu pɛɛ; ɔpa Onyankopɔn na onni no ni. Esiane sɛ odwen n’ankasa ho nti, osusuw sɛ Onyankopɔn renhu ne bɔne mmu no fɔ. Ne kasa yɛ bɔne na atoro ahyɛ no ma; afei ɛnyɛ ade a nyansa wɔ mu na ɔyɛ. Ɔda mpa so no, na ɔredwen bɔne ho. Biribiara nni hɔ a ɔyɛ a, eye. Na ɔmpɛ sɛ ogyaa bɔneyɛ.

Awurade, wo dɔ a ɛnsa da no du sorosoro. Wo nokware du sorosoro. Wo trenee hɔre te sɛ mmepɔw. W’atɛntrenee mu dɔ sɛ ɛpo mu. Nnipa ne mmoa nyinaa hyɛ wo nsa. O Onyankopɔn, wo dɔ a ɛnsa da no som bo! Yenya guankɔbea wɔ wo ntaban nwini no ase. Yedi nnuan bebree a wode ma yɛn no. Woma yɛnom w’adom asuten no mu.

Wone nkwa nyinaa ti, esiane wo hann nti, yehu hann no. 10 Kɔ so dɔ wɔn a wonim wo no, na yɛ atreneefo papa. 11 Mma ahantanfo mma me so; anaa mma nnebɔneyɛfo mma me nnguan. 12 Hwɛ baabi a nnebɔneyɛfo atetew ahwe. Wɔn na wɔdeda hɔ a wontumi nsɔre no.