Het Boek

Psalmen 36:1-13

1Van David, de dienaar van de Here, voor de koordirigent.

2De zonde beïnvloedt de goddelozen,

ze hebben geen enkel ontzag voor God.

3De goddeloze denkt heel wat van zichzelf,

totdat het zover is dat zijn zonden aan het licht komen.

Dan wordt hij een gehaat man.

4Alles wat hij zegt, is slecht en bedrieglijk.

Verstandig en goed handelen is er niet bij.

5Zelfs in bed bedenkt hij nog allerlei kwaad,

hij bevindt zich op de verkeerde weg

en stelt zich open voor alles wat slecht is.

6Here, uw goedheid en liefde zijn zo groot,

uw trouw is oneindig, niet te meten.

7Uw rechtsgevoel is als de bergen

die U Zelf hebt gemaakt.

Uw oordeel is als een grote overstroming.

U bevrijdt mensen zowel als dieren, Here.

8Wat is het geweldig

om uw goedheid en liefde te mogen ervaren, Here!

Daarom komen talloze mensen bij U schuilen.

9Zij genieten van al het goede dat U hun biedt

en U overspoelt hen met uw zegeningen.

10Want U bent de bron van al het leven:

als wij in uw licht staan, zien wij de dingen duidelijk.

11Laten uw volgelingen

voortdurend uw goedheid en liefde mogen ervaren

en laten de eerlijke mensen

mogen delen in uw rechtsgevoel.

12Zorg toch dat

de hoogmoedige geen vat op mij krijgt

en de goddeloze mij niet opjaagt.

13De mensen die slechte dingen doen, zijn gevallen,

zij zijn neergeslagen en kunnen nooit meer opstaan!

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 36:1-12

Salmo 36Salmo 36 Ang titulo sa Hebreo: Ginsulat ni David nga alagad sang Ginoo. Sa direktor sang mga manugkanta.

Ang Pagkamalaot sang Tawo kag ang Kaayo sang Dios

1Ini ang mensahi nga ginahuptan ko sa akon tagipusuon

parte sa pagkamakasasala sang malaot nga tawo:36:1 Ini ang mensahi… malaot nga tawo: ukon, Nagapanghikot ang sala sa tagipusuon sang malaot nga tawo.

Ang malaot nga tawo wala sing kahadlok sa Dios.

2Tungod kay mataas ang pagtan-aw niya sa iya kaugalingon,

indi niya makita ang iya kalaot agod kaugtan niya kuntani ini.

3Malaot kag kabutigan ang iya ginahambal.

Wala na niya ginahimo kon ano ang husto kag ang maayo.

4Bisan nagahigda siya nagaplano siya sing malain.

Desidido siya nga maghimo sang indi maayo,

kag wala niya ginasikway ang malaot.

5Ang imo gugma kag katutom, Ginoo, indi matakos;

mas mataas pa ini sa kalangitan.

6Ang imo pagkamatarong malig-on pareho sa mataas nga mga bukid.

Ang imo paghukom indi matungkad pareho sa kadadalman sang dagat.

Ginatatap mo, Ginoo, ang mga tawo kag mga sapat.

7Daw ano kabilidhon sang imo gugma, O Dios.

Ginaprotektaran mo ang mga tawo pareho sang pagprotektar sang pispis sa iya mga buto sa idalom sang iya pakpak.

8Nagapaayaw sila sa kabugana sang pagkaon sa imo balay;

ginapainom mo sila sa imo manami nga tubig.

9Kay ikaw ang ginahalinan sang kabuhi.

Ginapasanagan mo kami, kag nagakasanagan ang amon hunahuna.

10Padayuna ang imo paghigugma sa mga nagakilala sa imo.

Padayuna ang imo paghimo sang matarong sa mga nagakabuhi sang husto.

11Indi pagtuguti nga pierdihon ako sang akon malaot kag bugalon nga mga kaaway.

12Malaglag gid man inang malaot nga mga tawo kag indi na gid makabangon.