Het Boek

Psalmen 35

1Een lied van David.

Here, als sommigen met mij argumenteren,
wilt U dan voor mij antwoorden?
Als iemand mij aanvalt,
vecht U dan voor mij terug.
Neem uw wapens op
en kom mij te hulp!
Val mijn achtervolgers aan.
Laat mij weten dat U mij zult verlossen!
Laat hen die mij willen doden,
voor schut staan.
Laat hen die slechte plannen tegen mij beramen,
beschaamd afdruipen.
Verstrooi hen als kaf in de wind,
op het moment dat uw Engel hen neerslaat.
Zij gaan op donkere, glibberige wegen
en de Engel van de Here achtervolgt hen daarop.
Want zonder aanleiding spanden zij een net voor mij
en groeven een valkuil om mij te vangen.
Ik hoop dat zij zonder het te merken zelf omkomen.
Dat zij in hun eigen kuil zullen vallen.
Ik verheug mij in de Here,
ik zing een loflied over zijn hulp en bevrijding.
10 Alles in mij juicht:
Here, wie kan U evenaren?
U bevrijdt arme en beproefde mensen
van hun onderdrukkers en berovers.
11 Leugenachtige getuigen nemen het woord
en vragen mij dingen die ik helemaal niet weet.
12 Zij vergelden goed met kwaad.
Mijn ziel is eenzaam geworden.
13 Zelf heb ik mij direct in rouwkleding gestoken
toen zij ziek waren.
Ik vernederde mij voor U met vasten
wanneer mijn gebed niet verhoord werd.
14 Ik liep rond alsof het mijn broer of mijn vriend betrof,
ik ging in het zwart alsof mijn moeder was gestorven.
15 Maar toen ík een keer in problemen zat,
lachten zij om mij en liepen te hoop om mij te zien.
Zelfs onbekenden begonnen mij te slaan
en maakten mij onophoudelijk bespottelijk.
16 Een heel stel ongelovige, spotlustige lieden
bedreigde mij.
17 Here,
hoe lang laat U hen nog hun gang gaan?
Verlos mij toch, ik ben eenzaam.
Laten zij mij niet verslinden.
18 Dan zal ik U te midden van alle gelovigen loven,
U prijzen waar iedereen bij is.
19 Laten mijn valse tegenstanders toch geen plezier over mij hebben!
Er zijn er die mij zonder reden haten!
20 Zij zijn niet op vrede uit.
Zij maken slechte plannen,
gericht tegen hen die in rust en stilte leven.
21 Zij bedreigen mij en zeggen:
‘Ha! Wij hebben het wel gezien!’
22 U ziet alles, Here, wilt U optreden?
Och Here, laat mij niet in de steek!
23 Sta op en vecht voor mijn recht.
God, mijn Here, voert U voor mij het woord in de rechtzaal.
24 Laat uw recht over mij beslissen, Here, mijn God,
zodat zij geen leedvermaak over mij kunnen hebben.
25 Dat zij niet kunnen denken:
‘Ha! Nu gebeurt wat wij willen!
Wij hebben hem eronder gekregen!’
26 Laten zij zich maar schamen,
al die mensen die op mijn ondergang zitten te wachten.
Ik hoop dat allen die mij verachten, te schande worden gemaakt.
27 Maar ik wil dat alle mensen
die verlangen naar mijn vrijspraak,
zullen juichen en zich verheugen.
Dat zij voortdurend de Here zullen grootmaken en zeggen:
‘De Here trekt Zich het lot van zijn geliefde dienaar aan.’
28 Zelf zal ik dag in, dag uit
over uw rechtvaardigheid spreken
en U loven en prijzen.

Nkwa Asem

Nnwom 35

Mmoa mpaebɔ

1Tia wɔn a wotia me, Awurade, na ko tia wɔn a wɔko tia me! Fa wo kyɛm ne wo nkatabo begye me. Ma wo peaw ne w’abonnua so tia wɔn a wɔtaa me. Ka kyerɛ me se wubegye me. Wɔn a wɔpɛ sɛ wokum me no, di wɔn so na gu wɔn anim ase! Na wɔn a wɔyɛ adwene tia me no ma wɔnsan wɔn akyi na wɔn adwene nyɛ basaa. Ma wɔnyɛ sɛ ntɛtɛ a mframa bɔ gu wɔ bere a Awurade taa wɔn no! Ma wɔn akwan nnuru sum na emu nyɛ toro bere a Awurade bɔfo bɔ wɔn hwe fam no! Wosum me firi kwa na wotuu amoa tenten sɛ mentɔ mu. Nanso ansa na wobehu no na ɔsɛe akyere wɔn dedaw. Wɔn ara wɔn firi beyi wɔn na ɛde wɔn akɔ sɛe mu.

Na Awurade nti, m’ani begye; menya ahotɔ efisɛ, wagye me nkwa. 10 Mifi me koma nyinaa mu bɛka akyerɛ Awurade se, “Obi nte sɛ wo. Wobɔ ahoɔmmerɛwfo ho ban fi ahoɔdenfo ho, ɛnna wobɔ mmɔborɔfo nso ho ban fi asisifo ho.

11 Nnebɔneyɛfo di adanse tia me na wɔde bɔne a minnim ho hwee to me so. 12 Wɔde bɔne tua papa a meyɛ so ka nam so ma mepa abaw. 13 Nanso bere a wɔyaree no, mifuraa ayiasetam na mannidi nso; misii me ti ase bɔɔ mpae 14 sɛnea mɛbɔ mpae ama adamfo anaa onua bi. Mekɔɔ so twaa agyaadwo sɛ obi a ɔresu ne na. 15 Nanso ɔhaw too me no, wɔn nyinaa ani gyei, boaa wɔn ho ano, dii me ho fɛw. Amamfrafo hwee me, na wɔkɔɔ so hwee me ara. 16 Wɔhwɛɛ me ɔtan so te sɛ nnipa a wodi obubuafo ho fɛw.

17 Awurade, wobɛkɔ so ahwɛ wɔn saa ara akosi da bɛn? Gye me fi wɔn nsam. Gye me nkwa fi saa agyata yi nsam. 18 Na mɛda wo ase wɔ wo manfo anim. Mɛkamfo wo wɔ wɔn nyinaa anim.

19 Mma m’atamfo, saa atorofo no, nni me nkogu no ho ahurusi. Mma wɔn a wɔtan me kwa nni m’awerɛhow ho ahurusi. 20 Wɔnkasa sɛ nnamfo; na mmom wɔfa akwan horow so twa asomdwoepɛfo ho atoro. 21 Wɔteɛm ka to me so se, “Yehuu nea woyɛe no!” 22 Nanso wo, O Awurade, woahu eyi. Enti nyɛ komm, Awurade; ntew wo ho nkɔ akyiri!

23 Keka wo ho, O Awurade, na bɔ me ho ban. Sɔre, me Nyankopɔn, na ka ma me. 24 Woyɛ ɔtreneeni; O Awurade, enti bu me bem. Mma m’atamfo nni ahurusi wɔ m’amanehunu ho. 25 Mma wonnsise wɔn ho se, “Yɛapam no afi yɛn ho, na saa na na yɛrehwehwɛ!” 26 Ma wɔn a wodi ahurusi wɔ m’amanehunu ho no nni nkogu koraa, na wɔn adwene nyɛ basabasa; ma aniwu ne animguase nka wɔn a wɔka se woye sen me no. 27 Ma wɔn a wɔpɛ sɛ wohu sɛ wɔagyaa me no nteɛteɛm ahosɛpɛw so se, “Awurade so! N’ani sɔ ne somfo nkonimdi.” 28 Na mɛpae mu maka wo treneeyɛ na mɛkamfo wo daa nyinaa.