Het Boek

Psalmen 35:1-28

1Een lied van David.

Here, als sommigen met mij argumenteren,

wilt U dan voor mij antwoorden?

Als iemand mij aanvalt,

vecht U dan voor mij terug.

2Neem uw wapens op

en kom mij te hulp!

3Val mijn achtervolgers aan.

Laat mij weten dat U mij zult verlossen!

4Laat hen die mij willen doden,

voor schut staan.

Laat hen die slechte plannen tegen mij beramen,

beschaamd afdruipen.

5Verstrooi hen als kaf in de wind,

op het moment dat uw Engel hen neerslaat.

6Zij gaan op donkere, glibberige wegen

en de Engel van de Here achtervolgt hen daarop.

7Want zonder aanleiding spanden zij een net voor mij

en groeven een valkuil om mij te vangen.

8Ik hoop dat zij zonder het te merken zelf omkomen.

Dat zij in hun eigen kuil zullen vallen.

9Ik verheug mij in de Here,

ik zing een loflied over zijn hulp en bevrijding.

10Alles in mij juicht:

Here, wie kan U evenaren?

U bevrijdt arme en beproefde mensen

van hun onderdrukkers en berovers.

11Leugenachtige getuigen nemen het woord

en vragen mij dingen die ik helemaal niet weet.

12Zij vergelden goed met kwaad.

Mijn ziel is eenzaam geworden.

13Zelf heb ik mij direct in rouwkleding gestoken

toen zij ziek waren.

Ik vernederde mij voor U met vasten

wanneer mijn gebed niet verhoord werd.

14Ik liep rond alsof het mijn broer of mijn vriend betrof,

ik ging in het zwart alsof mijn moeder was gestorven.

15Maar toen ík een keer in problemen zat,

lachten zij om mij en liepen te hoop om mij te zien.

Zelfs onbekenden begonnen mij te slaan

en maakten mij onophoudelijk bespottelijk.

16Een heel stel ongelovige, spotlustige lieden

bedreigde mij.

17Here,

hoelang laat U hen nog hun gang gaan?

Verlos mij toch, ik ben eenzaam.

Laten zij mij niet verslinden.

18Dan zal ik U te midden van alle gelovigen loven,

U prijzen waar iedereen bij is.

19Laten mijn valse tegenstanders toch geen plezier over mij hebben!

Er zijn er die mij zonder reden haten!

20Zij zijn niet op vrede uit.

Zij maken slechte plannen,

gericht tegen hen die in rust en stilte leven.

21Zij bedreigen mij en zeggen:

‘Ha! Wij hebben het wel gezien!’

22U ziet alles, Here, wilt U optreden?

Och Here, laat mij niet in de steek!

23Sta op en vecht voor mijn recht.

God, mijn Here, voert U voor mij het woord in de rechtzaal.

24Laat uw recht over mij beslissen, Here, mijn God,

zodat zij geen leedvermaak over mij kunnen hebben.

25Dat zij niet kunnen denken:

‘Ha! Nu gebeurt wat wij willen!

Wij hebben hem eronder gekregen!’

26Laten zij zich maar schamen,

al die mensen die op mijn ondergang zitten te wachten.

Ik hoop dat allen die mij verachten, te schande worden gemaakt.

27Maar ik wil dat alle mensen

die verlangen naar mijn vrijspraak,

zullen juichen en zich verheugen.

Dat zij voortdurend de Here zullen grootmaken en zeggen:

‘De Here trekt Zich het lot van zijn geliefde dienaar aan.’

28Zelf zal ik dag in, dag uit

over uw rechtvaardigheid spreken

en U loven en prijzen.

Japanese Contemporary Bible

詩篇 35:1-28

35

1ああ主よ、私に立ち向かう者に立ち向かい、

私を攻撃する者と戦ってください。

2よろいをまとい、盾を取り、

私の前に立ちはだかって守ってください。

3槍を高く振りかざしてください。

追っ手がすぐそこまで迫っていますから。

決して敵の手に渡しはしないとおっしゃってください。

4私のいのちをつけねらう連中をなぎ倒し、

恥を見せてやってください。

5主の使いの起こす風で、

彼らをもみがらのように吹き飛ばしてください。

6主の使いに追い立てられた者たちの

逃げ道をすべりやすくし、暗闇で閉ざしてください。

7彼らは無実の私にぬれぎぬを着せようと、

罠をしかけ、落とし穴を掘ったのですから。

8どうか、自らしかけた網にかかり、

たちまち滅んでしまいますように。

9しかし、私は、主が助けてくださると信じて

喜んでいます。

10心の底から、神への賛美が込み上げてきます。

天にも地にも、主のようなお方はありません。

いったいだれが、身寄りのない弱い者を強い者から守り、

貧しい者を強盗から救い出してくれるでしょうか。

11これらの悪者どもは、宣誓したその舌で

うその証言をします。

身に覚えのないことで私を告訴します。

12良いことをしてやっても、悪でそれに報いるのです。

私はもう力尽きてくずおれそうです。

13彼らが病気の時、

私は彼らを治してやってくださいと

神に泣いてすがりました。

そのために食を断ち、ひたすら祈り続けました。

しかし、神はお聞き入れになりませんでした。

14私はまるで、

親兄弟や友人が危篤ででもあるかのように、

悲しみに暮れました。

15ところが、いざ私が困難にぶつかると、

彼らは手を打って喜び、

ひとつになって押しかけて来ては、

絶えず中傷するのです。

中には、私の知らない顔もありました。

16私をのろわせるのに、

町のならず者まで駆り集めていたからです。

17主よ、いつまで何もせずに、

立ちつくしていらっしゃるのですか。

どうか助け出してください。

若いライオンが牙をむいて、

私のただ一つのいのちをねらっています。

18お救いください。

そうすれば、私は強い人々の群れをもものともせず、

感謝の祈りをささげます。

19理由もなく私を憎む者どもに、

勝ち誇らせないでください。

私が倒れるのを見て、彼らが手をたたくなど、

あってよいものでしょうか。

彼らにこそ、死がふさわしいのです。

20平和や良い行いについては口をつぐむ彼らも、

善良な市民を陥れる悪だくみとなると、

とたんに能弁になります。

21彼らは、

この私が悪事を働く現場を目撃したと叫びます。

「確かにこの目で、あいつが悪いことをするのを見た」と

はやし立てます。

22主よ、あなたはすべてをご存じです。

貝のように口をつぐんで、

私を見捨てることがないようにしてください。

23ああ主よ、今こそこの身の疑いを晴らしてください。

24正義の神よ、どうか私の無実を宣告してください。

悩む私の姿を見て、

彼らが喜ぶことのないようにしてください。

25「全く思いどおりに事が運んだ。

ついに、あいつもおしまいだ」と言って、

喜ぶことがないようにしてください。

26彼らこそ恥を見ますように。

人の苦しみを喜ぶ者こそ、不幸に見舞われ、

すべてを失いますように。

あらゆるものを取り去って、恥をかかせてください。

27しかし、私の幸せを願ってくれる者には、

大きな喜びをお与えください。

そして、こう叫ばせてください。

「信じる者を喜んで助けてくださる主はすばらしい。」

28神がどれほど偉大で正しいお方か、

私は会う人ごとに語りましょう。

一日中、神をほめたたえて過ごしましょう。