Het Boek

Psalmen 35

1Een lied van David.

Here, als sommigen met mij argumenteren,
wilt U dan voor mij antwoorden?
Als iemand mij aanvalt,
vecht U dan voor mij terug.
Neem uw wapens op
en kom mij te hulp!
Val mijn achtervolgers aan.
Laat mij weten dat U mij zult verlossen!
Laat hen die mij willen doden,
voor schut staan.
Laat hen die slechte plannen tegen mij beramen,
beschaamd afdruipen.
Verstrooi hen als kaf in de wind,
op het moment dat uw Engel hen neerslaat.
Zij gaan op donkere, glibberige wegen
en de Engel van de Here achtervolgt hen daarop.
Want zonder aanleiding spanden zij een net voor mij
en groeven een valkuil om mij te vangen.
Ik hoop dat zij zonder het te merken zelf omkomen.
Dat zij in hun eigen kuil zullen vallen.
Ik verheug mij in de Here,
ik zing een loflied over zijn hulp en bevrijding.
10 Alles in mij juicht:
Here, wie kan U evenaren?
U bevrijdt arme en beproefde mensen
van hun onderdrukkers en berovers.
11 Leugenachtige getuigen nemen het woord
en vragen mij dingen die ik helemaal niet weet.
12 Zij vergelden goed met kwaad.
Mijn ziel is eenzaam geworden.
13 Zelf heb ik mij direct in rouwkleding gestoken
toen zij ziek waren.
Ik vernederde mij voor U met vasten
wanneer mijn gebed niet verhoord werd.
14 Ik liep rond alsof het mijn broer of mijn vriend betrof,
ik ging in het zwart alsof mijn moeder was gestorven.
15 Maar toen ík een keer in problemen zat,
lachten zij om mij en liepen te hoop om mij te zien.
Zelfs onbekenden begonnen mij te slaan
en maakten mij onophoudelijk bespottelijk.
16 Een heel stel ongelovige, spotlustige lieden
bedreigde mij.
17 Here,
hoe lang laat U hen nog hun gang gaan?
Verlos mij toch, ik ben eenzaam.
Laten zij mij niet verslinden.
18 Dan zal ik U te midden van alle gelovigen loven,
U prijzen waar iedereen bij is.
19 Laten mijn valse tegenstanders toch geen plezier over mij hebben!
Er zijn er die mij zonder reden haten!
20 Zij zijn niet op vrede uit.
Zij maken slechte plannen,
gericht tegen hen die in rust en stilte leven.
21 Zij bedreigen mij en zeggen:
‘Ha! Wij hebben het wel gezien!’
22 U ziet alles, Here, wilt U optreden?
Och Here, laat mij niet in de steek!
23 Sta op en vecht voor mijn recht.
God, mijn Here, voert U voor mij het woord in de rechtzaal.
24 Laat uw recht over mij beslissen, Here, mijn God,
zodat zij geen leedvermaak over mij kunnen hebben.
25 Dat zij niet kunnen denken:
‘Ha! Nu gebeurt wat wij willen!
Wij hebben hem eronder gekregen!’
26 Laten zij zich maar schamen,
al die mensen die op mijn ondergang zitten te wachten.
Ik hoop dat allen die mij verachten, te schande worden gemaakt.
27 Maar ik wil dat alle mensen
die verlangen naar mijn vrijspraak,
zullen juichen en zich verheugen.
Dat zij voortdurend de Here zullen grootmaken en zeggen:
‘De Here trekt Zich het lot van zijn geliefde dienaar aan.’
28 Zelf zal ik dag in, dag uit
over uw rechtvaardigheid spreken
en U loven en prijzen.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 35

Песнь 35

Дирижёру хора. Песнь Довуда, раба Вечного.

Грех побуждает нечестивого
    из глубин его сердца;
    он не боится Всевышнего.
Льстит он себе в своих же глазах,
    что ищет порок свой,
    чтобы возненавидеть его.[a]
Слова его уст полны беззакония и обмана;
    он отрёкся от мудрости и не делает добра.
Даже на ложе своём замышляет он беззаконие.
    Он встал на недобрый путь
    и не отвергает зла.

Вечный, милость Твоя до небес,
    до облаков Твоя верность!
Праведность Твоя велика, как горы,
    Твоя справедливость глубока, как бездна!
Ты хранишь человека и зверя, Вечный!
Милость Твоя драгоценна, Всевышний!
    В тени Твоих крыл укрываются смертные.
Пируют они от щедрот Твоего дома;
    из реки отрад Твоих Ты их поишь.
10 Ведь у Тебя источник жизни,
    и жизнь наша полна света,
    когда Ты даёшь Свой свет.

11 Излей Свою милость на знающих Тебя,
    праведность Свою – на правых сердцем.
12 Да не наступит на меня нога гордеца;
    да не изгонит меня рука нечестивого.
13 Посмотри, как пали беззаконники:
    повергнуты они и не могут подняться.

Песнь 36[b]

Песнь Довуда.

Notas al pie

  1. Заб 35:3 Или: «Он так превозносит себя, что не видит порок свой, чтобы возненавидеть его».
  2. Заб 35:13 Песнь 36: В оригинале эта песнь написана в форме акростиха: каждая строфа начинается с очередной буквы еврейского алфавита.