Het Boek

Psalmen 34:1-23

1Een lied van David, gemaakt nadat hij zich bij Abimelech gedroeg als een krankzinnige, waardoor deze hem wegstuurde en hij ontkwam.

2Ik wil de Here voortdurend prijzen,

mijn mond moet steeds overlopen van zijn eer.

3Mijn hele wezen beroemt zich op Hem,

laten allen die bij Hem horen, zich met mij verheugen.

4Laten wij samen de Here grootmaken

en zijn naam eren en prijzen.

5Toen ik de Here zocht,

heeft Hij mij geantwoord.

Hij heeft mij uit mijn vreselijke kwelling gered.

6Wie naar Hem opziet,

straalt van vreugde

en kan Hem met blijdschap aanzien.

7Ik was er zo ellendig aan toe,

maar toen ik naar de Here riep,

heeft Hij naar mij geluisterd.

Hij verloste mij uit alle ellende.

8De Engel van de Here

staat hen die ontzag voor Hem hebben, altijd bij

en verlost hen.

9Probeer het maar,

dan zult u ontdekken hoe goed de Here is.

Gelukkig is degene die bij Hem bescherming zoekt.

10Heb diep ontzag voor de Here, alle gelovigen!

Want wie Hem dienen,

zullen nooit gebrek lijden.

11Zelfs sterke jonge leeuwen

komen weleens om van de honger,

maar wie de Here zoekt,

komt niets tekort.

12Kom maar, kinderen,

en luister goed naar mij:

ik zal u leren wat het betekent

ontzag te hebben voor de Here.

13Wie van u houdt van het leven

en wil graag gelukkig zijn?

14Houd dan uw tong in bedwang

en laat geen leugen over uw lippen komen.

15Keer het kwaad de rug toe

en doe wat goed is.

Probeer in vrede te leven,

streef daarnaar met heel uw hart.

16De Here laat voortdurend

zijn oog rusten op zijn volgelingen,

zijn oren horen elk hulpgeroep.

17Maar de Here keert Zich

tegen hen die zondigen,

van hen wil Hij niets meer weten.

18Wanneer zijn kinderen roepen,

luistert de Here,

Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie.

19De Here is heel dicht bij mensen met groot verdriet,

Hij helpt hen die terneergeslagen zijn.

20Vele zorgen en problemen kunnen de gelovige treffen,

maar de Here zal altijd voor uitredding zorgen.

21Hij beschermt zijn gebeente,

er zal geen bot worden gebroken.

22De ongelovige zal sterven door het onheil

en wie Gods kinderen haten, zullen daarvoor boeten.

23De Here bevrijdt zijn volgelingen

en iemand die bij Hem bescherming zoekt,

zal niet worden gestraft.

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 34:1-22

Salmo 3434 Salmo 34 Ang unang mga salita sa Hebreo: Ito ay isinulat ni David nang siyaʼy nagbaliw-baliwan sa harapan ni Abimelec, upang siyaʼy itaboy at makaalis.

Ang Kabutihan ng Dios

1Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras.

Ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa kanya.

2Ipagmamalaki ko ang gawa ng Panginoon;

maririnig ito ng mga api at silaʼy magagalak.

3Halikayo! Ipahayag natin ang kadakilaan ng Panginoon,

at itaas natin ang kanyang pangalan.

4Akoʼy nanalangin sa Panginoon at akoʼy kanyang sinagot.

Pinalaya niya ako sa lahat ng aking takot.

5Ang mga umaasa sa kanya ay nagniningning ang mata sa kaligayahan,

at walang bahid ng hiya sa kanilang mukha.

6Noong wala na akong pag-asa, tumawag ako sa Panginoon.

Akoʼy kanyang pinakinggan at iniligtas sa lahat ng mga dinaranas kong kahirapan.

7Ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa mga may takot sa Dios,

at ipinagtatanggol niya sila.

8Subukan ninyo at inyong makikita,

kung gaano kabuti ang Panginoon.

Napakapalad ng taong naghahanap ng kaligtasan34:8 naghahanap ng kaligtasan: sa Hebreo: nanganganlong. sa kanya!

9Kayong mga hinirang ng Panginoon,

matakot kayo sa kanya,

dahil ang may takot sa kanya ay hindi kukulangin sa lahat ng pangangailangan.

10Kahit mga leon ay kukulangin sa pagkain at magugutom,

ngunit hindi kukulangin ng mabubuting bagay ang mga nagtitiwala sa Panginoon.

11Lumapit kayo, kayong gustong matuto sa akin.

Pakinggan ninyo ako at tuturuan ko kayo ng pagkatakot sa Panginoon.

12Kung nais ninyo ng masaya at mahabang buhay,

13iwasan ninyo ang masamang pananalita at pagsisinungaling.

14Lumayo kayo sa masama at gawin ninyo ang mabuti.

Pagsikapan ninyong kamtin ang kapayapaan.

15Iniingatan ng Panginoon ang mga matuwid,

at pinakikinggan niya ang kanilang mga karaingan.

16Ngunit kinakalaban ng Panginoon ang mga gumagawa ng masama.

Silaʼy kanyang nililipol hanggang sa hindi na sila maalala ng mga tao sa mundo.

17Tinutugon ng Panginoon ang panalangin ng mga matuwid,

at inililigtas sila sa lahat ng mga suliranin.

18Malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso,

at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa.

19Marami ang paghihirap ng mga matuwid,

ngunit inililigtas sila ng Panginoon sa lahat ng ito.

20Silaʼy iniingatan ng Panginoon,

at kahit isang buto nilaʼy hindi mababali.

21Ang masamang tao ay papatayin ng kanyang kasamaan.

At silang nagagalit sa taong matuwid ay parurusahan ng Dios.

22Ngunit ililigtas ng Panginoon ang kanyang mga lingkod,

at hindi parurusahan ang isa man sa mga naghahanap ng kaligtasan sa kanya.