Het Boek

Psalmen 34:1-23

1Een lied van David, gemaakt nadat hij zich bij Abimelech gedroeg als een krankzinnige, waardoor deze hem wegstuurde en hij ontkwam.

2Ik wil de Here voortdurend prijzen,

mijn mond moet steeds overlopen van zijn eer.

3Mijn hele wezen beroemt zich op Hem,

laten allen die bij Hem horen, zich met mij verheugen.

4Laten wij samen de Here grootmaken

en zijn naam eren en prijzen.

5Toen ik de Here zocht,

heeft Hij mij geantwoord.

Hij heeft mij uit mijn vreselijke kwelling gered.

6Wie naar Hem opziet,

straalt van vreugde

en kan Hem met blijdschap aanzien.

7Ik was er zo ellendig aan toe,

maar toen ik naar de Here riep,

heeft Hij naar mij geluisterd.

Hij verloste mij uit alle ellende.

8De Engel van de Here

staat hen die ontzag voor Hem hebben, altijd bij

en verlost hen.

9Probeer het maar,

dan zult u ontdekken hoe goed de Here is.

Gelukkig is degene die bij Hem bescherming zoekt.

10Heb diep ontzag voor de Here, alle gelovigen!

Want wie Hem dienen,

zullen nooit gebrek lijden.

11Zelfs sterke jonge leeuwen

komen weleens om van de honger,

maar wie de Here zoekt,

komt niets tekort.

12Kom maar, kinderen,

en luister goed naar mij:

ik zal u leren wat het betekent

ontzag te hebben voor de Here.

13Wie van u houdt van het leven

en wil graag gelukkig zijn?

14Houd dan uw tong in bedwang

en laat geen leugen over uw lippen komen.

15Keer het kwaad de rug toe

en doe wat goed is.

Probeer in vrede te leven,

streef daarnaar met heel uw hart.

16De Here laat voortdurend

zijn oog rusten op zijn volgelingen,

zijn oren horen elk hulpgeroep.

17Maar de Here keert Zich

tegen hen die zondigen,

van hen wil Hij niets meer weten.

18Wanneer zijn kinderen roepen,

luistert de Here,

Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie.

19De Here is heel dicht bij mensen met groot verdriet,

Hij helpt hen die terneergeslagen zijn.

20Vele zorgen en problemen kunnen de gelovige treffen,

maar de Here zal altijd voor uitredding zorgen.

21Hij beschermt zijn gebeente,

er zal geen bot worden gebroken.

22De ongelovige zal sterven door het onheil

en wie Gods kinderen haten, zullen daarvoor boeten.

23De Here bevrijdt zijn volgelingen

en iemand die bij Hem bescherming zoekt,

zal niet worden gestraft.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 34:1-23

Psalm 34

Lovprisning och uppmaning till lovprisning för Herren, vittnesbörd om hans godhet, visdomsord

1Av David, när han hade spelat vansinnig inför Avimelek, som drev bort honom, och han gick därifrån.34:1 Se 1 Sam 21:10-15. Där är David dock inför Akish från Gat och inte inför Avimelek; möjligen ska Avimelek här tolkas som någon form av kunglig titel.

2Jag vill alltid prisa Herren,

ständigt ha en lovsång till honom på mina läppar.

3Med stolthet vill jag berätta omHerren,

låt de ödmjuka höra det och glädja sig.

4Lova Herren med mig,

låt oss tillsammans upphöja hans namn.

5Jag sökte Herren, och han svarade mig,

han befriade mig från all min fruktan.

6De som ser upp till honom strålar av glädje,

de behöver inte böja sina huvuden i skam.

7Denne arme man ropade till Herren

och han hörde honom,

han räddade honom ur all hans nöd.

8Herrens ängel håller vakt kring dem

som fruktar honom

och befriar dem.

9Smaka och se hur god Herren är!

Lycklig är den människa som tar sin tillflykt till honom!

10Frukta Herren, ni hans heliga,

för de som fruktar honom lider ingen brist.

11Lejon kan lida brist och gå hungriga,

men de som söker Herren behöver aldrig sakna något gott.

12Barn, kom och lyssna på mig,

så ska jag lära er att frukta Herren.

13Är du en människa som älskar livet

och vill se många goda dagar?

14Håll då din tunga borta från det onda

och dina läppar fria från lögnaktigt tal.

15Vänd dig bort från det onda,

gör det goda

och sök och sträva efter frid.

16Herrens ögon följer de rättfärdiga,

och hans öron hör deras rop.

17Herren vänder sig mot de onda,

han utplånar deras minne från jorden.

18Herren hör när de rättfärdiga ropar,

och han räddar dem ur all deras nöd.

19Herren är nära de förtvivlade,

och han räddar de förkrossade.

20Den rättfärdige får uppleva mycket ont,

men Herren befriar honom från allt.

21Han beskyddar alla hans ben,

inget av dem ska krossas.

22Ondskan ska döda den gudlöse,

och de som hatar den rättfärdige ska dömas.

23Herren räddar sina tjänares liv,

och ingen som tar sin tillflykt till honom ska dömas.