Het Boek

Psalmen 34:1-23

1Een lied van David, gemaakt nadat hij zich bij Abimelech gedroeg als een krankzinnige, waardoor deze hem wegstuurde en hij ontkwam.

2Ik wil de Here voortdurend prijzen,

mijn mond moet steeds overlopen van zijn eer.

3Mijn hele wezen beroemt zich op Hem,

laten allen die bij Hem horen, zich met mij verheugen.

4Laten wij samen de Here grootmaken

en zijn naam eren en prijzen.

5Toen ik de Here zocht,

heeft Hij mij geantwoord.

Hij heeft mij uit mijn vreselijke kwelling gered.

6Wie naar Hem opziet,

straalt van vreugde

en kan Hem met blijdschap aanzien.

7Ik was er zo ellendig aan toe,

maar toen ik naar de Here riep,

heeft Hij naar mij geluisterd.

Hij verloste mij uit alle ellende.

8De Engel van de Here

staat hen die ontzag voor Hem hebben, altijd bij

en verlost hen.

9Probeer het maar,

dan zult u ontdekken hoe goed de Here is.

Gelukkig is degene die bij Hem bescherming zoekt.

10Heb diep ontzag voor de Here, alle gelovigen!

Want wie Hem dienen,

zullen nooit gebrek lijden.

11Zelfs sterke jonge leeuwen

komen weleens om van de honger,

maar wie de Here zoekt,

komt niets tekort.

12Kom maar, kinderen,

en luister goed naar mij:

ik zal u leren wat het betekent

ontzag te hebben voor de Here.

13Wie van u houdt van het leven

en wil graag gelukkig zijn?

14Houd dan uw tong in bedwang

en laat geen leugen over uw lippen komen.

15Keer het kwaad de rug toe

en doe wat goed is.

Probeer in vrede te leven,

streef daarnaar met heel uw hart.

16De Here laat voortdurend

zijn oog rusten op zijn volgelingen,

zijn oren horen elk hulpgeroep.

17Maar de Here keert Zich

tegen hen die zondigen,

van hen wil Hij niets meer weten.

18Wanneer zijn kinderen roepen,

luistert de Here,

Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie.

19De Here is heel dicht bij mensen met groot verdriet,

Hij helpt hen die terneergeslagen zijn.

20Vele zorgen en problemen kunnen de gelovige treffen,

maar de Here zal altijd voor uitredding zorgen.

21Hij beschermt zijn gebeente,

er zal geen bot worden gebroken.

22De ongelovige zal sterven door het onheil

en wie Gods kinderen haten, zullen daarvoor boeten.

23De Here bevrijdt zijn volgelingen

en iemand die bij Hem bescherming zoekt,

zal niet worden gestraft.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 34:1-22

Psalmul 34

Al lui David. Compus pe vremea când acesta s‑a prefăcut a fi nebun înaintea lui Abimelek și a plecat alungat de acesta.Titlu. Acest psalm este un poem în acrostih (fiecare verset începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor).

1Îl voi lăuda pe Domnul în orice vreme,

lauda Lui va fi întotdeauna în gura mea!

2Sufletul meu se laudă în Domnul;

să audă și să se bucure cei smeriți!

3Măriți pe Domnul împreună cu mine!

Să înălțăm cu toții Numele Lui!

4Eu L‑am căutat pe Domnul, și El mi‑a răspuns;

m‑a scăpat de toate temerile mele.

5Cei care privesc spre El, se luminează,

iar fețele lor nu se rușinează.

6Acest sărac a strigat, iar Domnul l‑a auzit

și l‑a izbăvit din toate necazurile lui.

7Îngerul Domnului Își așază tabăra

împrejurul celor ce se tem de El, și îi salvează.

8Gustați și vedeți că Domnul este bun!

Ferice de omul care se adăpostește în El!

9Temeți‑vă de Domnul, voi sfinții Lui,

căci cei ce se tem de El nu duc lipsă de nimic!

10Puii de leu duc lipsă și flămânzesc,

dar cei ce‑L caută pe Domnul

nu duc lipsă de niciun bine.

11Veniți, fiilor! Ascultați‑mă!

Vă voi învăța teama de Domnul!

12Cine este omul care dorește viața,

care iubește zilele și vrea să vadă binele?

13Păzește‑ți limba de rău,

iar buzele tale să nu rostească înșelătoria!

14Depărtează‑te de rău și fă binele!

Caută pacea și urmărește‑o!

15Ochii Domnului sunt peste cei drepți,

iar urechile Lui iau aminte la strigătul lor după ajutor.

16Fața Domnului este împotriva celor ce săvârșesc răul,

ca să le șteargă amintirea de pe pământ.

17Când cei drepți strigă, Domnul aude

și‑i scapă din toate necazurile lor.

18Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită

și‑i izbăvește pe cei cu duhul zdrobit.

19De multe necazuri are parte cel drept,

dar Domnul îl scapă din toate.

20El îi păzește toate oasele

și niciunul măcar nu îi va fi rupt.

21Răul va aduce moartea celui nelegiuit,

iar cei ce‑l urăsc pe cel drept vor fi pedepsiți.

22Domnul răscumpără sufletul robilor Săi

și niciunul din cei ce se adăpostesc în El nu este pedepsit.