Het Boek

Psalmen 34:1-23

1Een lied van David, gemaakt nadat hij zich bij Abimelech gedroeg als een krankzinnige, waardoor deze hem wegstuurde en hij ontkwam.

2Ik wil de Here voortdurend prijzen,

mijn mond moet steeds overlopen van zijn eer.

3Mijn hele wezen beroemt zich op Hem,

laten allen die bij Hem horen, zich met mij verheugen.

4Laten wij samen de Here grootmaken

en zijn naam eren en prijzen.

5Toen ik de Here zocht,

heeft Hij mij geantwoord.

Hij heeft mij uit mijn vreselijke kwelling gered.

6Wie naar Hem opziet,

straalt van vreugde

en kan Hem met blijdschap aanzien.

7Ik was er zo ellendig aan toe,

maar toen ik naar de Here riep,

heeft Hij naar mij geluisterd.

Hij verloste mij uit alle ellende.

8De Engel van de Here

staat hen die ontzag voor Hem hebben, altijd bij

en verlost hen.

9Probeer het maar,

dan zult u ontdekken hoe goed de Here is.

Gelukkig is degene die bij Hem bescherming zoekt.

10Heb diep ontzag voor de Here, alle gelovigen!

Want wie Hem dienen,

zullen nooit gebrek lijden.

11Zelfs sterke jonge leeuwen

komen weleens om van de honger,

maar wie de Here zoekt,

komt niets tekort.

12Kom maar, kinderen,

en luister goed naar mij:

ik zal u leren wat het betekent

ontzag te hebben voor de Here.

13Wie van u houdt van het leven

en wil graag gelukkig zijn?

14Houd dan uw tong in bedwang

en laat geen leugen over uw lippen komen.

15Keer het kwaad de rug toe

en doe wat goed is.

Probeer in vrede te leven,

streef daarnaar met heel uw hart.

16De Here laat voortdurend

zijn oog rusten op zijn volgelingen,

zijn oren horen elk hulpgeroep.

17Maar de Here keert Zich

tegen hen die zondigen,

van hen wil Hij niets meer weten.

18Wanneer zijn kinderen roepen,

luistert de Here,

Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie.

19De Here is heel dicht bij mensen met groot verdriet,

Hij helpt hen die terneergeslagen zijn.

20Vele zorgen en problemen kunnen de gelovige treffen,

maar de Here zal altijd voor uitredding zorgen.

21Hij beschermt zijn gebeente,

er zal geen bot worden gebroken.

22De ongelovige zal sterven door het onheil

en wie Gods kinderen haten, zullen daarvoor boeten.

23De Here bevrijdt zijn volgelingen

en iemand die bij Hem bescherming zoekt,

zal niet worden gestraft.

New Russian Translation

Псалтирь 34:1-28

Псалом 34

1Псалом Давида.

Господи, бейся с теми, кто бьется со мной,

сражайся с теми, кто сражается со мной!

2Возьми щит и латы

и приди мне на помощь.

3Подними копье и секиру на тех34:3 Или: «и путь прегради тем».,

кто меня преследует.

Скажи душе моей:

«Я спасение твое!»

4Да постыдятся и посрамятся те,

кто ищет жизни моей.

Пусть с позором повернут назад

замышляющие против меня зло.

5Пусть станут они как носимая ветром мякина,

когда их погонит Ангел Господень.

6Да будет их путь темным и скользким,

когда Ангел Господень их преследует.

7За то, что они мне раскинули сеть без причины,

и без повода вырыли яму,

8пусть нежданно придет к ним гибель –

пусть опутает их сеть, что они раскинули,

пусть падут они в яму на погибель себе.

9А моя душа будет радоваться о Господе,

возликует о спасении от Него.

10Я скажу от всего сердца:

«Господи, кто подобен Тебе?

Ты избавляешь слабых от сильных,

нищих и бедных от тех, кто их грабит».

11Безжалостные свидетели поднялись против меня,

чего не знаю, о том расспрашивают.

12Они воздают мне злом за добро;

душа моя осиротела.

13Но когда они болели, я одевался в рубище

и постом себя изнурял.

И когда молитва моя возвращалась ко мне без ответа,

14я ходил, сокрушаясь,

как по другу или по брату.

Голову я опускал в тоске,

словно скорбя по матери.

15А когда я спотыкался,

то все они радовались

и сходились против меня.

Негодяи, которых я не знал,

чернили меня без устали.

16Как безбожники, насмехались они непрестанно34:16 Смысл этого места в еврейском тексте неясен.,

скрежеща на меня зубами.

17Владыка, сколько Ты будешь смотреть на это?

Спаси меня от злодейства их,

от этих львов спаси мою жизнь!

18Я восславлю Тебя при большом собрании,

среди бесчисленного народа восхвалю Тебя.

19Да не злорадствуют надо мною те,

кто ненавидит меня без повода.

Да не подмигивают насмешливо те,

кто ненавидит меня безо всякой причины.

20Не о мире они говорят,

а слагают лживые обвинения против тех,

кто миролюбив на земле.

21Разевают на меня свои рты и говорят:

«Ага, ага, мы видели все своими глазами!»

22Господи, Ты все это видел, не будь безмолвен;

не удаляйся, Владыка, от меня.

23Поднимись и встань на мою защиту,

за дело мое, мой Бог и Владыка!

24Оправдай меня по праведности Твоей, Господи, мой Боже;

не дай им торжествовать надо мной.

25Пусть не думают про себя: «Ага, все так, как мы и хотели!» –

и не скажут: «Мы его поглотили».

26Пусть все, кто торжествует над моей бедой,

постыдятся и посрамятся.

Пусть все, кто превозносится надо мной,

облекутся в стыд и позор.

27Пусть те, кто желает моей правоты,

кричат от веселья и радости;

пусть всегда говорят: «Велик Господь,

желающий блага слуге Своему».

28И будет язык мой возвещать о праведности Твоей,

и хвалить Тебя весь день.