Het Boek

Psalmen 34

1Een lied van David, gemaakt nadat hij zich bij Abimelech gedroeg als een krankzinnige, waardoor deze hem wegstuurde en hij ontkwam.

Ik wil de Here voortdurend prijzen,
mijn mond moet steeds overlopen van zijn eer.
Mijn hele wezen beroemt zich op Hem,
laten allen die bij Hem horen, zich met mij verheugen.
Laten wij samen de Here grootmaken
en zijn naam eren en prijzen.
Toen ik de Here zocht,
heeft Hij mij geantwoord.
Hij heeft mij uit mijn vreselijke kwelling gered.
Wie naar Hem opziet,
straalt van vreugde
en kan Hem met blijdschap aanzien.
Ik was er zo ellendig aan toe,
maar toen ik naar de Here riep,
heeft Hij naar mij geluisterd.
Hij verloste mij uit alle ellende.
De Engel van de Here
staat hen die ontzag voor Hem hebben, altijd bij
en verlost hen.
Probeer het maar,
dan zult u ontdekken hoe goed de Here is.
Gelukkig is degene die bij Hem bescherming zoekt.
10 Heb diep ontzag voor de Here, alle gelovigen!
Want wie Hem dienen,
zullen nooit gebrek lijden.
11 Zelfs sterke jonge leeuwen
komen wel eens om van de honger,
maar wie de Here zoekt,
komt niets tekort.
12 Kom maar, kinderen,
en luister goed naar mij:
ik zal u leren wat het betekent
ontzag te hebben voor de Here.
13 Wie van u houdt van het leven
en wil graag gelukkig zijn?
14 Houd dan uw tong in bedwang
en laat geen leugen over uw lippen komen.
15 Keer het kwaad de rug toe
en doe wat goed is.
Probeer in vrede te leven,
streef daarnaar met heel uw hart.
16 De Here laat voortdurend
zijn oog rusten op zijn volgelingen,
zijn oren horen elk hulpgeroep.
17 Maar de Here keert Zich
tegen hen die zondigen,
van hen wil Hij niets meer weten.
18 Wanneer zijn kinderen roepen,
luistert de Here,
Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie.
19 De Here is heel dicht bij mensen met groot verdriet,
Hij helpt hen die terneergeslagen zijn.
20 Vele zorgen en problemen kunnen de gelovige treffen,
maar de Here zal altijd voor uitredding zorgen.
21 Hij beschermt zijn gebeente,
er zal geen bot worden gebroken.
22 De ongelovige zal sterven door het onheil
en wie Gods kinderen haten, zullen daarvoor boeten.
23 De Here bevrijdt zijn volgelingen
en iemand die bij Hem bescherming zoekt,
zal niet worden gestraft.

Nkwa Asem

Nnwom 34

De kamfo Onyankopɔn papayɛ

1Mɛda Awurade ase daa! Merennyae no kamfo da. Mɛkamfo no wɔ nea wayɛ ama me no ho. Wɔn a wɔhyɛ wɔn so nyinaa ntie na wɔn ani nnye! Mo ne me nkamfo Awurade kɛseyɛ; momma yɛmmom nkamfo ne din!

Mefrɛɛ Awurade na ogyee me so; oyii me fii me suro mu. Wɔn a wɔhyɛ wɔn so hwɛ no na wɔn ani gye; wɔrenni wɔn huammɔ. Onnibie frɛ no na ogye wɔn so; ogye wɔn fi wɔn haw nyinaa mu. Wɔn a wotie Awurade no, ne bɔfo wɛn wɔn, na ogye wɔn fi amane mu.

W’ankasa hwɛ ye a Awurade ye. Nhyira nka wɔn a wonya guankɔbea wɔ ne mu. Awurade nkurɔfo nyinaa muntie no. Wɔn a wotie no no, nya nea ehia wɔn nyinaa. 10 Agyata mpo, sɛ wonnya aduan a, ɔkɔm de wɔn; nanso wɔn a wotie Awurade no hwee nhia wɔn.

11 Me nnamfonom nkumaa, mummetie me, na menkyerɛ mo sɛnea mobɛhyɛ Awurade anuonyam. 12 Mopɛ sɛ motena anigye mu? Mopɛ nkwa tenten ne ahotɔ? 13 Ɛnne munnyae bɔne kasa ne atoro twa. 14 Munnyae bɔne yɛ na monyɛ papa; momfa mo koma nyinaa ntiw asomdwoe akyi.

15 Awurade hwɛ atreneefo na otie wɔn sufrɛ nso. 16 Nanso nnebɔneyɛfo de, otia wɔn; nti sɛ wowu a, ɛnkyɛ, wɔnkae wɔn. 17 Atreneefo frɛ Awurade na otie; ogye wɔn fi wɔn haw nyinaa mu.

18 Awurade bɛn wɔn a wɔapa abaw. Ogye wɔn a wɔn anidaso asa nkwa. 19 Ɔhaw bebree to onipa pa; nanso, Awurade gye no fi ne nyinaa mu. 20 Awurade kora ne so koraa a ne dompe baako mpo remmu.

21 Bɔne kum ɔdebɔneyɛfo. Wɔbɛtwe wɔn a wɔtan trenee aso. 22 Awurade begye ne nkurɔfo nkwa. Wɔn a woguan toa no no wɔn ho renka.