Het Boek

Psalmen 34

1Een lied van David, gemaakt nadat hij zich bij Abimelech gedroeg als een krankzinnige, waardoor deze hem wegstuurde en hij ontkwam.

Ik wil de Here voortdurend prijzen,
mijn mond moet steeds overlopen van zijn eer.
Mijn hele wezen beroemt zich op Hem,
laten allen die bij Hem horen, zich met mij verheugen.
Laten wij samen de Here grootmaken
en zijn naam eren en prijzen.
Toen ik de Here zocht,
heeft Hij mij geantwoord.
Hij heeft mij uit mijn vreselijke kwelling gered.
Wie naar Hem opziet,
straalt van vreugde
en kan Hem met blijdschap aanzien.
Ik was er zo ellendig aan toe,
maar toen ik naar de Here riep,
heeft Hij naar mij geluisterd.
Hij verloste mij uit alle ellende.
De Engel van de Here
staat hen die ontzag voor Hem hebben, altijd bij
en verlost hen.
Probeer het maar,
dan zult u ontdekken hoe goed de Here is.
Gelukkig is degene die bij Hem bescherming zoekt.
10 Heb diep ontzag voor de Here, alle gelovigen!
Want wie Hem dienen,
zullen nooit gebrek lijden.
11 Zelfs sterke jonge leeuwen
komen wel eens om van de honger,
maar wie de Here zoekt,
komt niets tekort.
12 Kom maar, kinderen,
en luister goed naar mij:
ik zal u leren wat het betekent
ontzag te hebben voor de Here.
13 Wie van u houdt van het leven
en wil graag gelukkig zijn?
14 Houd dan uw tong in bedwang
en laat geen leugen over uw lippen komen.
15 Keer het kwaad de rug toe
en doe wat goed is.
Probeer in vrede te leven,
streef daarnaar met heel uw hart.
16 De Here laat voortdurend
zijn oog rusten op zijn volgelingen,
zijn oren horen elk hulpgeroep.
17 Maar de Here keert Zich
tegen hen die zondigen,
van hen wil Hij niets meer weten.
18 Wanneer zijn kinderen roepen,
luistert de Here,
Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie.
19 De Here is heel dicht bij mensen met groot verdriet,
Hij helpt hen die terneergeslagen zijn.
20 Vele zorgen en problemen kunnen de gelovige treffen,
maar de Here zal altijd voor uitredding zorgen.
21 Hij beschermt zijn gebeente,
er zal geen bot worden gebroken.
22 De ongelovige zal sterven door het onheil
en wie Gods kinderen haten, zullen daarvoor boeten.
23 De Here bevrijdt zijn volgelingen
en iemand die bij Hem bescherming zoekt,
zal niet worden gestraft.

The Message

Psalm 34

A David Psalm, When He Outwitted Abimelech and Got Away

1I bless God every chance I get;
my lungs expand with his praise.

I live and breathe God;
if things aren’t going well, hear this and be happy:

Join me in spreading the news;
together let’s get the word out.

God met me more than halfway,
he freed me from my anxious fears.

Look at him; give him your warmest smile.
Never hide your feelings from him.

When I was desperate, I called out,
and God got me out of a tight spot.

God’s angel sets up a circle
of protection around us while we pray.

Open your mouth and taste, open your eyes and see—
how good God is.
Blessed are you who run to him.

Worship God if you want the best;
worship opens doors to all his goodness.

10 Young lions on the prowl get hungry,
but God-seekers are full of God.

11 Come, children, listen closely;
I’ll give you a lesson in God worship.

12 Who out there has a lust for life?
Can’t wait each day to come upon beauty?

13 Guard your tongue from profanity,
and no more lying through your teeth.

14 Turn your back on sin; do something good.
Embrace peace—don’t let it get away!

15 God keeps an eye on his friends,
his ears pick up every moan and groan.

16 God won’t put up with rebels;
he’ll cull them from the pack.

17 Is anyone crying for help? God is listening,
ready to rescue you.

18 If your heart is broken, you’ll find God right there;
if you’re kicked in the gut, he’ll help you catch your breath.

19 Disciples so often get into trouble;
still, God is there every time.

20 He’s your bodyguard, shielding every bone;
not even a finger gets broken.

21 The wicked commit slow suicide;
they waste their lives hating the good.

22 God pays for each slave’s freedom;
no one who runs to him loses out.