Het Boek

Psalmen 34:1-23

1Een lied van David, gemaakt nadat hij zich bij Abimelech gedroeg als een krankzinnige, waardoor deze hem wegstuurde en hij ontkwam.

2Ik wil de Here voortdurend prijzen,

mijn mond moet steeds overlopen van zijn eer.

3Mijn hele wezen beroemt zich op Hem,

laten allen die bij Hem horen, zich met mij verheugen.

4Laten wij samen de Here grootmaken

en zijn naam eren en prijzen.

5Toen ik de Here zocht,

heeft Hij mij geantwoord.

Hij heeft mij uit mijn vreselijke kwelling gered.

6Wie naar Hem opziet,

straalt van vreugde

en kan Hem met blijdschap aanzien.

7Ik was er zo ellendig aan toe,

maar toen ik naar de Here riep,

heeft Hij naar mij geluisterd.

Hij verloste mij uit alle ellende.

8De Engel van de Here

staat hen die ontzag voor Hem hebben, altijd bij

en verlost hen.

9Probeer het maar,

dan zult u ontdekken hoe goed de Here is.

Gelukkig is degene die bij Hem bescherming zoekt.

10Heb diep ontzag voor de Here, alle gelovigen!

Want wie Hem dienen,

zullen nooit gebrek lijden.

11Zelfs sterke jonge leeuwen

komen weleens om van de honger,

maar wie de Here zoekt,

komt niets tekort.

12Kom maar, kinderen,

en luister goed naar mij:

ik zal u leren wat het betekent

ontzag te hebben voor de Here.

13Wie van u houdt van het leven

en wil graag gelukkig zijn?

14Houd dan uw tong in bedwang

en laat geen leugen over uw lippen komen.

15Keer het kwaad de rug toe

en doe wat goed is.

Probeer in vrede te leven,

streef daarnaar met heel uw hart.

16De Here laat voortdurend

zijn oog rusten op zijn volgelingen,

zijn oren horen elk hulpgeroep.

17Maar de Here keert Zich

tegen hen die zondigen,

van hen wil Hij niets meer weten.

18Wanneer zijn kinderen roepen,

luistert de Here,

Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie.

19De Here is heel dicht bij mensen met groot verdriet,

Hij helpt hen die terneergeslagen zijn.

20Vele zorgen en problemen kunnen de gelovige treffen,

maar de Here zal altijd voor uitredding zorgen.

21Hij beschermt zijn gebeente,

er zal geen bot worden gebroken.

22De ongelovige zal sterven door het onheil

en wie Gods kinderen haten, zullen daarvoor boeten.

23De Here bevrijdt zijn volgelingen

en iemand die bij Hem bescherming zoekt,

zal niet worden gestraft.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 34:1-22

Salmo 34Salmo 34 Ang titulo sa Hebreo: Ginsulat ini ni David sang nagpabuang-buang siya sa atubangan ni Abimelec, agod tabugon siya ni Abimelec kag makahalin siya.

Ang Kaayo sang Dios

1Dayawon ko permi ang Ginoo;

indi ako mag-untat sa pagdayaw sa iya.

2Ipabugal ko ang Ginoo,

kag kamo nga mga ginapigos magpamati kag magkalipay.

3Mag-upod kamo sa akon sa pagdayaw sa Ginoo;

mag-isa kita sa pagdayaw sa iya.

4Nagpangamuyo ako sa Ginoo kag ginsabat niya ako.

Ginkuha niya ang tanan ko nga kahadlok.

5Nagakalipay ang mga nagasalig sa iya,

kag indi gid sila mahuy-an.

6Nagpanawag ang kubos nga tawo sa Ginoo, kag ginsabat niya siya.

Ginluwas niya siya sa tanan niya nga kalisod.

7Ang anghel sang Ginoo nagabantay sa mga nagatahod sa Ginoo,

kag ginaluwas niya sila sa katalagman.

8Tilawi bala ninyo kag hibalua kon daw ano kaayo sang Ginoo.

Bulahan ang tawo nga nagapangayo sang proteksyon sa iya.

9Tahura ninyo ang Ginoo, kamo nga iya matutom nga katawhan.

Kay ang mga nagatahod sa iya indi gid pagkulangon.

10Ang leon mahimo nga kulangon sang kalan-on kag gutumon,

pero ang mga nagadangop sa Ginoo indi gid pagkulangon sang maayo nga mga butang.

11Dali kamo nga mga gusto magtuon sa akon,34:11 kamo nga mga gusto magtuon sa akon: sa literal, mga anak. pamatii ninyo ako.

Tudluan ko kamo sa pagtahod sa Ginoo.

12Ang bisan sin-o nga luyag sang malawig kag malipayon nga kabuhi

13indi siya dapat maghambal sing malain kag indi magbinutig.

14Dapat likawan niya ang malain kag himuon ang maayo.

Tinguhaan niya nga mangin maayo permi ang iya relasyon sa iya isigkatawo.

15Ginabantayan sang Ginoo ang mga matarong,

kag ginapamatian niya ang ila pagpanawag.

16Pero ginakontra niya ang mga nagahimo sang malain.

Laglagon niya sila hasta nga indi na sila madumduman pa sang mga tawo sa kalibutan.

17Nagapanawag sa iya ang mga matarong,

kag ginasabat niya sila.

Ginaluwas niya sila sa tanan nila nga kalisod.

18Malapit ang Ginoo sa mga napaslawan.

Ginaluwas niya ang mga nadulaan sang paglaom.

19Bisan madamo ang mga kalisod sang matarong nga tawo ginaluwas siya sang Ginoo sa sining tanan.

20Ginatipigan gid niya siya;

wala gid sing bisan isa ka tul-an nga mabali sa iya.

21Ang malaot nga mga buhat sang malaot nga mga tawo amo mismo ang magapatay sa ila.34:21 Ang malaot… sa ila: ukon, Ang mga malaot mapatay sa malain nga matabo sa ila.

Sila nga mga nagakontra sa mga matarong pagasilutan sang Dios.

22Luwason sang Ginoo ang iya katawhan nga iya mga alagad.

Wala sing bisan isa nga nagadangop sa iya nga pagasilutan niya.