Het Boek

Psalmen 34

1Een lied van David, gemaakt nadat hij zich bij Abimelech gedroeg als een krankzinnige, waardoor deze hem wegstuurde en hij ontkwam.

Ik wil de Here voortdurend prijzen,
mijn mond moet steeds overlopen van zijn eer.
Mijn hele wezen beroemt zich op Hem,
laten allen die bij Hem horen, zich met mij verheugen.
Laten wij samen de Here grootmaken
en zijn naam eren en prijzen.
Toen ik de Here zocht,
heeft Hij mij geantwoord.
Hij heeft mij uit mijn vreselijke kwelling gered.
Wie naar Hem opziet,
straalt van vreugde
en kan Hem met blijdschap aanzien.
Ik was er zo ellendig aan toe,
maar toen ik naar de Here riep,
heeft Hij naar mij geluisterd.
Hij verloste mij uit alle ellende.
De Engel van de Here
staat hen die ontzag voor Hem hebben, altijd bij
en verlost hen.
Probeer het maar,
dan zult u ontdekken hoe goed de Here is.
Gelukkig is degene die bij Hem bescherming zoekt.
10 Heb diep ontzag voor de Here, alle gelovigen!
Want wie Hem dienen,
zullen nooit gebrek lijden.
11 Zelfs sterke jonge leeuwen
komen wel eens om van de honger,
maar wie de Here zoekt,
komt niets tekort.
12 Kom maar, kinderen,
en luister goed naar mij:
ik zal u leren wat het betekent
ontzag te hebben voor de Here.
13 Wie van u houdt van het leven
en wil graag gelukkig zijn?
14 Houd dan uw tong in bedwang
en laat geen leugen over uw lippen komen.
15 Keer het kwaad de rug toe
en doe wat goed is.
Probeer in vrede te leven,
streef daarnaar met heel uw hart.
16 De Here laat voortdurend
zijn oog rusten op zijn volgelingen,
zijn oren horen elk hulpgeroep.
17 Maar de Here keert Zich
tegen hen die zondigen,
van hen wil Hij niets meer weten.
18 Wanneer zijn kinderen roepen,
luistert de Here,
Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie.
19 De Here is heel dicht bij mensen met groot verdriet,
Hij helpt hen die terneergeslagen zijn.
20 Vele zorgen en problemen kunnen de gelovige treffen,
maar de Here zal altijd voor uitredding zorgen.
21 Hij beschermt zijn gebeente,
er zal geen bot worden gebroken.
22 De ongelovige zal sterven door het onheil
en wie Gods kinderen haten, zullen daarvoor boeten.
23 De Here bevrijdt zijn volgelingen
en iemand die bij Hem bescherming zoekt,
zal niet worden gestraft.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 34

Ang Kaayo sang Dios

1Dayawon ko permi ang Ginoo;
indi ako mag-untat sa pagdayaw sa iya.
Ipabugal ko ang Ginoo,
kag kamo nga mga ginapigos magpamati kag magkalipay.
Mag-upod kamo sa akon sa pagdayaw sa Ginoo;
mag-isa kita sa pagdayaw sa iya.
Nagpangamuyo ako sa Ginoo kag ginsabat niya ako.
Ginkuha niya ang tanan ko nga kahadlok.
Nagakalipay ang mga nagasalig sa iya,
kag indi gid sila mahuy-an.
Nagpanawag ang kubos nga tawo sa Ginoo, kag ginsabat niya siya.
Ginluwas niya siya sa tanan niya nga kalisod.
Ang anghel sang Ginoo nagabantay sa mga nagatahod sa Ginoo,
kag ginaluwas niya sila sa katalagman.

Tilawi bala ninyo kag hibalua kon daw ano kaayo sang Ginoo.
Bulahan ang tawo nga nagapangayo sang proteksyon sa iya.
Tahura ninyo ang Ginoo, kamo nga iya matutom nga katawhan.
Kay ang mga nagatahod sa iya indi gid pagkulangon.
10 Ang leon mahimo nga kulangon sang kalan-on kag gutumon,
pero ang mga nagadangop sa Ginoo indi gid pagkulangon sang maayo nga mga butang.
11 Dali kamo nga mga gusto magtuon sa akon,[a] pamatii ninyo ako.
Tudluan ko kamo sa pagtahod sa Ginoo.
12 Ang bisan sin-o nga luyag sang malawig kag malipayon nga kabuhi
13 indi siya dapat maghambal sing malain kag indi magbinutig.
14 Dapat likawan niya ang malain kag himuon ang maayo.
Tinguhaan niya nga mangin maayo permi ang iya relasyon sa iya isigkatawo.
15 Ginabantayan sang Ginoo ang mga matarong,
kag ginapamatian niya ang ila pagpanawag.
16 Pero ginakontra niya ang mga nagahimo sang malain.
Laglagon niya sila hasta nga indi na sila madumduman pa sang mga tawo sa kalibutan.
17 Nagapanawag sa iya ang mga matarong,
kag ginasabat niya sila.
Ginaluwas niya sila sa tanan nila nga kalisod.
18 Malapit ang Ginoo sa mga napaslawan.
Ginaluwas niya ang mga nadulaan sang paglaom.

19 Bisan madamo ang mga kalisod sang matarong nga tawo ginaluwas siya sang Ginoo sa sining tanan.
20 Ginatipigan gid niya siya;
wala gid sing bisan isa ka tul-an nga mabali sa iya.
21 Ang malaot nga mga buhat sang malaot nga mga tawo amo mismo ang magapatay sa ila.[b]
Sila nga mga nagakontra sa mga matarong pagasilutan sang Dios.
22 Luwason sang Ginoo ang iya katawhan nga iya mga alagad.
Wala sing bisan isa nga nagadangop sa iya nga pagasilutan niya.

Notas al pie

  1. 34:11 kamo nga mga gusto magtuon sa akon: sa literal, mga anak.
  2. 34:21 Ang malaot… sa ila: ukon, Ang mga malaot mapatay sa malain nga matabo sa ila.