Het Boek

Psalmen 34:1-23

1Een lied van David, gemaakt nadat hij zich bij Abimelech gedroeg als een krankzinnige, waardoor deze hem wegstuurde en hij ontkwam.

2Ik wil de Here voortdurend prijzen,

mijn mond moet steeds overlopen van zijn eer.

3Mijn hele wezen beroemt zich op Hem,

laten allen die bij Hem horen, zich met mij verheugen.

4Laten wij samen de Here grootmaken

en zijn naam eren en prijzen.

5Toen ik de Here zocht,

heeft Hij mij geantwoord.

Hij heeft mij uit mijn vreselijke kwelling gered.

6Wie naar Hem opziet,

straalt van vreugde

en kan Hem met blijdschap aanzien.

7Ik was er zo ellendig aan toe,

maar toen ik naar de Here riep,

heeft Hij naar mij geluisterd.

Hij verloste mij uit alle ellende.

8De Engel van de Here

staat hen die ontzag voor Hem hebben, altijd bij

en verlost hen.

9Probeer het maar,

dan zult u ontdekken hoe goed de Here is.

Gelukkig is degene die bij Hem bescherming zoekt.

10Heb diep ontzag voor de Here, alle gelovigen!

Want wie Hem dienen,

zullen nooit gebrek lijden.

11Zelfs sterke jonge leeuwen

komen weleens om van de honger,

maar wie de Here zoekt,

komt niets tekort.

12Kom maar, kinderen,

en luister goed naar mij:

ik zal u leren wat het betekent

ontzag te hebben voor de Here.

13Wie van u houdt van het leven

en wil graag gelukkig zijn?

14Houd dan uw tong in bedwang

en laat geen leugen over uw lippen komen.

15Keer het kwaad de rug toe

en doe wat goed is.

Probeer in vrede te leven,

streef daarnaar met heel uw hart.

16De Here laat voortdurend

zijn oog rusten op zijn volgelingen,

zijn oren horen elk hulpgeroep.

17Maar de Here keert Zich

tegen hen die zondigen,

van hen wil Hij niets meer weten.

18Wanneer zijn kinderen roepen,

luistert de Here,

Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie.

19De Here is heel dicht bij mensen met groot verdriet,

Hij helpt hen die terneergeslagen zijn.

20Vele zorgen en problemen kunnen de gelovige treffen,

maar de Here zal altijd voor uitredding zorgen.

21Hij beschermt zijn gebeente,

er zal geen bot worden gebroken.

22De ongelovige zal sterven door het onheil

en wie Gods kinderen haten, zullen daarvoor boeten.

23De Here bevrijdt zijn volgelingen

en iemand die bij Hem bescherming zoekt,

zal niet worden gestraft.

Asante Twi Contemporary Bible

Nnwom 34:1-22

Dwom 34

Dawid dwom a ɔtoeɛ ɛberɛ a ɔboa pa danee ɔbɔdamfoɔ wɔ Abimelek anim no na ɔpanin no gyaee no ma ɔkɔeɛ no akyi.

1Mede aseda bɛma Awurade berɛ nyinaa;

nʼayɛyie wɔ mʼanom daa.

2Me kra bɛhoahoa ne ho wɔ Awurade mu;

ma amanehunufoɔ nte na wɔn nni ahurisie.

3Mo ne me nkamfo Awurade;

momma yɛmmɔ mu nkamfo ne din!

4Mefrɛɛ Awurade na ɔgyee me so;

na ɔyii me firii mʼakomatuo nyinaa mu.

5Wɔn a wɔhwɛ nʼanim no hyerɛn

na wɔn anim rengu ase da.

6Ohiani yi frɛeɛ, na Awurade tiee no;

na ɔgyee no firii nʼahohia nyinaa mu.

7Awurade ɔbɔfoɔ wɛn wɔn a wɔsuro no,

na ɔgye wɔn.

8Monka nhwɛ na monhunu sɛ Awurade yɛ.

Nhyira ne onipa a ɔhinta wɔ ne mu.

9Monsuro Awurade, mo a moyɛ nʼahotefoɔ,

na wɔn a wɔsuro noɔ no nhia hwee.

10Agyata yɛ mmrɛ na ɛkɔm de wɔn,

nanso wɔn a wɔhwehwɛ Awurade no, adepa biara remmɔ wɔn.

11Mommra, me mma, monyɛ aso mma me;

mɛkyerɛkyerɛ mo Awurade ho suro.

12Mo mu hwan na ɔpɛ nkwa

na ɔpɛ sɛ ɔhunu nna papa bebree?

13Ɛnneɛ ɛnsɛ sɛ ɔka kasa bɔne, na ɛsɛ sɛ ɔgyae atorɔtwa.

14Twe wo ho firi bɔne ho, na yɛ papa;

hwehwɛ asomdwoeɛ na ti no.

15Awurade ani wɔ ateneneefoɔ so

na ɔtie wɔn mpaeɛbɔ;

16Awurade ani sa wɔn a wɔyɛ bɔne,

sɛ ɔbɛyi wɔn nkaeɛ afiri asase yi so.

17Ateneneefoɔ team su, na Awurade tie wɔn;

ɔyi wɔn firi wɔn haw nyinaa mu.

18Awurade bɛn wɔn a wɔapa aba

na ɔgye wɔn a wɔadwerɛ wɔn wɔ honhom mu no nkwa.

19Onipa tenenee bɛhunu amaneɛ bebree

nanso Awurade gye no firi ne nyinaa mu;

20ɔbɔ ne nnompe nyinaa ho ban,

sɛdeɛ emu baako mpo mmu.

21Bɔne bɛkum ɔdebɔneyɛfoɔ;

ɔteneneeni atamfoɔ bɛnya afɔbuo.

22Awurade gye nʼasomfoɔ nkwa;

wɔn a wɔdwane toa noɔ no mu biara renkɔ afɔbuo mu.