Het Boek

Psalmen 33

1Zing een loflied voor de Here,
allen die met God leven!
Het is goed als Gods kinderen Hem loven.
Zing een loflied voor de Here met de citer,
zing een psalm met de tiensnarige harp.
Zing een nieuw lied voor de Here,
begeleid door prachtig snarenspel.
Want het woord van de Here is betrouwbaar
en uit al zijn daden blijkt zijn trouw.
God houdt van oprechtheid en eerlijkheid.
De aarde loopt over van de goedheid en liefde van de Here.
De hemelen werden door het woord van de Here gemaakt,
alles wat er in is, ontstond door zijn adem.
Hij brengt het water in de zeeën bijeen
en slaat al het water op in zijn schatkamers.
Laat de hele aarde ontzag hebben voor de Here,
alle bewoners van de aarde moeten met eerbied voor Hem buigen.
Want God sprak en toen was het er.
Op zijn gebod stond alles er.
10 De Here doorbreekt de plannen van de volken
en voorkomt hun slechte voornemens.
11 De wil van de Here blijft voor eeuwig bestaan.
Zijn gedachten worden van generatie op generatie overgedragen.
12 Gelukkig is het volk dat de Here als zijn God heeft,
het volk dat Hij Zich als erfdeel koos.
13 De Here kijkt uit de hemel neer
en let op de mensen.
14 Vanuit zijn woning kijkt Hij
naar de bewoners op aarde.
15 Hij die hen zelf heeft gemaakt,
weet precies waarom zij doen wat zij doen.
16 Een koning overwint niet door zijn grote leger,
een held redt het niet door zijn grote kracht.
17 Overwinning wordt niet bewerkt door paarden alleen.
Wanneer een leger ontkomt,
is dat echt niet dankzij de kracht van een paard.
18 Let maar op, de Here waakt
over hen die ontzag voor Hem hebben,
en over hen die zijn goedheid en liefde verwachten.
19 Zij weten dat zij alleen zo
aan de dood kunnen ontkomen,
dat alleen de Here
hen bewaart voor hongersnood.
20 Wij verwachten de Here met heel ons hart.
Hij helpt en beschermt ons.
21 Ja, ons hele hart juicht van vreugde
en wij vertrouwen alleen op Hem.
22 Here, laten uw goedheid en liefde ons nooit verlaten.
En wij willen U altijd blijven verwachten.

New Living Translation

Psalm 33

Psalm 33

Let the godly sing for joy to the Lord;
    it is fitting for the pure to praise him.
Praise the Lord with melodies on the lyre;
    make music for him on the ten-stringed harp.
Sing a new song of praise to him;
    play skillfully on the harp, and sing with joy.
For the word of the Lord holds true,
    and we can trust everything he does.
He loves whatever is just and good;
    the unfailing love of the Lord fills the earth.

The Lord merely spoke,
    and the heavens were created.
He breathed the word,
    and all the stars were born.
He assigned the sea its boundaries
    and locked the oceans in vast reservoirs.
Let the whole world fear the Lord,
    and let everyone stand in awe of him.
For when he spoke, the world began!
    It appeared at his command.

10 The Lord frustrates the plans of the nations
    and thwarts all their schemes.
11 But the Lord’s plans stand firm forever;
    his intentions can never be shaken.

12 What joy for the nation whose God is the Lord,
    whose people he has chosen as his inheritance.

13 The Lord looks down from heaven
    and sees the whole human race.
14 From his throne he observes
    all who live on the earth.
15 He made their hearts,
    so he understands everything they do.
16 The best-equipped army cannot save a king,
    nor is great strength enough to save a warrior.
17 Don’t count on your warhorse to give you victory—
    for all its strength, it cannot save you.

18 But the Lord watches over those who fear him,
    those who rely on his unfailing love.
19 He rescues them from death
    and keeps them alive in times of famine.

20 We put our hope in the Lord.
    He is our help and our shield.
21 In him our hearts rejoice,
    for we trust in his holy name.
22 Let your unfailing love surround us, Lord,
    for our hope is in you alone.