Het Boek

Psalmen 33

1Zing een loflied voor de Here,
allen die met God leven!
Het is goed als Gods kinderen Hem loven.
Zing een loflied voor de Here met de citer,
zing een psalm met de tiensnarige harp.
Zing een nieuw lied voor de Here,
begeleid door prachtig snarenspel.
Want het woord van de Here is betrouwbaar
en uit al zijn daden blijkt zijn trouw.
God houdt van oprechtheid en eerlijkheid.
De aarde loopt over van de goedheid en liefde van de Here.
De hemelen werden door het woord van de Here gemaakt,
alles wat er in is, ontstond door zijn adem.
Hij brengt het water in de zeeën bijeen
en slaat al het water op in zijn schatkamers.
Laat de hele aarde ontzag hebben voor de Here,
alle bewoners van de aarde moeten met eerbied voor Hem buigen.
Want God sprak en toen was het er.
Op zijn gebod stond alles er.
10 De Here doorbreekt de plannen van de volken
en voorkomt hun slechte voornemens.
11 De wil van de Here blijft voor eeuwig bestaan.
Zijn gedachten worden van generatie op generatie overgedragen.
12 Gelukkig is het volk dat de Here als zijn God heeft,
het volk dat Hij Zich als erfdeel koos.
13 De Here kijkt uit de hemel neer
en let op de mensen.
14 Vanuit zijn woning kijkt Hij
naar de bewoners op aarde.
15 Hij die hen zelf heeft gemaakt,
weet precies waarom zij doen wat zij doen.
16 Een koning overwint niet door zijn grote leger,
een held redt het niet door zijn grote kracht.
17 Overwinning wordt niet bewerkt door paarden alleen.
Wanneer een leger ontkomt,
is dat echt niet dankzij de kracht van een paard.
18 Let maar op, de Here waakt
over hen die ontzag voor Hem hebben,
en over hen die zijn goedheid en liefde verwachten.
19 Zij weten dat zij alleen zo
aan de dood kunnen ontkomen,
dat alleen de Here
hen bewaart voor hongersnood.
20 Wij verwachten de Here met heel ons hart.
Hij helpt en beschermt ons.
21 Ja, ons hele hart juicht van vreugde
en wij vertrouwen alleen op Hem.
22 Here, laten uw goedheid en liefde ons nooit verlaten.
En wij willen U altijd blijven verwachten.

Nkwa Asem

Nnwom 33

Ayeyi Dwom

1Mo a moyɛ atreneefo, nea Awurade ayɛ nti, monteɛm nni ahurusi; mo a mutie no, monkamfo no. Monna Awurade ase wɔ asanku so na momfa asanku a nhama gu so nto nnwom mma no. Monto dwom foforo mma no. Momfa nyansa mmɔ sanku no na monteɛm ahurusi so!

Awurade nsɛm yɛ nokware na ne nnwuma biara nni huammɔ. Awurade dɔ nea ɛyɛ trenee na ɛyɛ pɛ. Ne dɔ hyɛ asase so ma daa. Awurade nam ne tumi so na ɔbɔɔ soro, owia, ɔsram ne nsoromma a efi n’anom asɛm so. Ɔboaa ɛpo nyinaa ano koguu faako. Ɔtoo ɛpo hahanaa no mu wɔ n’akorae. Asase sofo nyinaa, munsuro Awurade! Wiasefo nyinaa, monhyɛ no anuonyam. Ɔkasae na wɔbɔɔ asase; na ne tumi mu na biribiara bae. 10 Awurade maa amanaman nsusuwii kae. Wamma wɔanyɛ wɔn nhyehyɛe. 11 Nanso, ɔno de, ne nhyehyɛe wɔ hɔ daa. Ne botae wɔ hɔ daa nyinaa.

12 Asomdwoe nka kurow a ne Nyankopɔn ne Awurade. Nhyira nka nnipa a wayi wɔn sɛ ne de! 13 Awurade hwɛ adasamma nyinaa fi soro. 14 Ofi baabi a odi hene no hwɛ wɔn a wɔte asase so nyinaa. 15 Onim wɔn komam na onim nea wɔyɛ nyinaa.

16 Ɛnyɛ ɔhene asraafo tumi so na ɔnam di nkonim. Ɛnyɛ ɔsraani ahoɔden so na ɔnam di nkonim. 17 Ɔsa mu apɔnkɔ ho nni mfaso wɔ nkonimdi mu. Wɔn ahoɔden ntumi nnye nkwa.

18 Awurade hwɛ wɔn a wotie no ne wɔn a wɔde wɔn ho to ne dɔ no so daa. 19 Ogye wɔn fi owu mu. Ɔkɔm kɛse mu, ɔhwɛ wɔn. 20 Yɛn ani da Awurade so. Ɔyɛ yɛn guankɔbea ne yɛn boafo. 21 Ne nti, yɛn ani agye. Yegye ne din kronkron no di. 22 Ma wo dɔ a wodɔ yɛn daa no nka yɛn ho, Awurade, wɔ bere a yɛde yɛn ho to wo so yi.