Het Boek

Psalmen 33:1-22

1Zing een loflied voor de Here,

allen die met God leven!

Het is goed als Gods kinderen Hem loven.

2Zing een loflied voor de Here met de citer,

zing een psalm met de tiensnarige harp.

3Zing een nieuw lied voor de Here,

begeleid door prachtig snarenspel.

4Want het woord van de Here is betrouwbaar

en uit al zijn daden blijkt zijn trouw.

5God houdt van oprechtheid en eerlijkheid.

De aarde loopt over van de goedheid en liefde van de Here.

6De hemelen werden door het woord van de Here gemaakt,

alles wat erin is, ontstond door zijn adem.

7Hij brengt het water in de zeeën bijeen

en slaat al het water op in zijn schatkamers.

8Laat de hele aarde ontzag hebben voor de Here,

alle bewoners van de aarde moeten met eerbied voor Hem buigen.

9Want God sprak en toen was het er.

Op zijn gebod stond alles er.

10De Here doorbreekt de plannen van de volken

en voorkomt hun slechte voornemens.

11De wil van de Here blijft voor eeuwig bestaan.

Zijn gedachten worden van generatie op generatie overgedragen.

12Gelukkig is het volk dat de Here als zijn God heeft,

het volk dat Hij Zich als erfdeel koos.

13De Here kijkt uit de hemel neer

en let op de mensen.

14Vanuit zijn woning kijkt Hij

naar de bewoners op aarde.

15Hij die hen Zelf heeft gemaakt,

weet precies waarom zij doen wat zij doen.

16Een koning overwint niet door zijn grote leger,

een held redt het niet door zijn grote kracht.

17Overwinning wordt niet bewerkt door paarden alleen.

Wanneer een leger ontkomt,

is dat echt niet dankzij de kracht van een paard.

18Let maar op, de Here waakt

over hen die ontzag voor Hem hebben,

en over hen die zijn goedheid en liefde verwachten.

19Zij weten dat zij alleen zo

aan de dood kunnen ontkomen,

dat alleen de Here

hen bewaart voor hongersnood.

20Wij verwachten de Here met heel ons hart.

Hij helpt en beschermt ons.

21Ja, ons hele hart juicht van vreugde

en wij vertrouwen alleen op Hem.

22Here, laten uw goedheid en liefde ons nooit verlaten.

En wij willen U altijd blijven verwachten.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 33:1-22

Salmo 33

Kanta sa Pagdayaw

1Kamo nga mga matarong,

maghinugyaw kamo sa kalipay

tungod sa ginhimo sang Ginoo sa inyo.

Kamo nga nagakabuhi sing husto,

nagakabagay nga dayawon ninyo siya!

2Dayawa ninyo ang Ginoo paagi sa arpa.

Tukari ninyo ang Ginoo sang iban pa nga mga instrumento nga may mga kuwerdas.

3Kantahi ninyo siya sang bag-o nga kanta;

tukari ninyo siya sing maayo,

kag maghinugyaw kamo sa kalipay.

4Kay ang pulong sang Ginoo husto,

kag masaligan ang tanan niya nga ginahimo.

5Naluyag ang Ginoo maghimo sang33:5 maghimo sang: ukon, sa mga nagahimo sang. matarong kag husto.

Makita sa bug-os nga kalibutan ang iya gugma.

6Paagi sa pulong sang Ginoo,

nahimo ang kalangitan: ang adlaw, ang bulan, kag ang mga bituon.

7Gintingob niya ang tubig sang dagat nga daw sa ginsulod sa botelya33:7 nga daw sa ginsulod sa botelya: Amo ini sa Septuagint, pero sa Hebreo, nga daw sa tinumpok nga duta. Siguro ang buot silingon sini amo ang tubig sa mga panganod. ukon ginbutang sa bodega.

8Ang tanan nga tawo sa kalibutan dapat magtahod sa Ginoo.

9Kay sang paghambal lang niya, natuga ang kalibutan.

Nagmando lang siya kag nahimo ang tanan.

10Ginaguba sang Ginoo ang mga plano sang mga nasyon.

Wala niya ginatuguti nga madayon ang ila mga katuyuan.

11Pero ang iya mga plano nagapadayon sa wala sing katapusan;

ang iya mga katuyuan nagapabilin hasta san-o.

12Bulahan ang nasyon nga ang iya Dios amo ang Ginoo.

Bulahan ang katawhan nga ginpili sang Ginoo nga mangin iya.

13Ginatulok sang Ginoo sa langit ang tanan nga tawo.

14Didto sa iya ginapuy-an, ginatan-aw niya ang tanan nga nagapuyo sa kalibutan.

15Siya ang naghatag sang hunahuna sa tanan nga tawo,

kag nahibaluan niya ang tanan nila nga ginahimo.

16Ang isa ka hari wala nagadaog sa inaway tungod lang sang iya madamo nga mga soldado.

Ang isa ka soldado wala nagakaluwas sa inaway tungod lang sang iya puwerte nga kusog.

17Ang mga kabayo indi masaligan nga makapadaog sa inaway.

Ang ila puwerte nga kusog indi makaluwas.

18Nagabantay ang Ginoo sa mga nagatahod sa iya,

nga nagasalig sa iya gugma

19nga magaluwas sa ila sa kamatayon kag magatipig sang ila kabuhi sa tion sang gutom.

20Nagahulat kita nga may pagsalig sa Ginoo.

Siya ang nagabulig kag nagaprotektar sa aton.33:20 nagaprotektar sa aton: sa literal, aton taming.

21Nagakalipay kita tungod sa iya

kay nagasalig kita sa iya, ang balaan nga Dios.33:21 sa iya, ang balaan nga Dios: sa literal, sa iya balaan nga ngalan.

22Ginoo, kabay pa nga ang imo gugma magpabilin sa amon,

subong nga nagasalig kami sa imo.