Het Boek

Psalmen 32:1-11

1Een leerzaam gedicht van David.

Gelukkig is hij wiens misstap vergeven wordt

en wiens zonden vergeten worden.

2Gelukkig is hij

aan wie de Here zijn zonde niet toerekent

en wiens innerlijk eerlijk en oprecht is.

3Zolang ik mijn zonde niet beleed,

kwijnde ik weg.

Ik was de hele dag tot tranen toe bewogen.

4Dag en nacht voelde ik

hoe U tot mijn geweten sprak.

Ik schrompelde in elkaar als bij grote hitte.

5Toen heb ik U al mijn zonden beleden

en niets voor U verborgen gehouden.

Ik zei: ‘Ik zal de Here alles opbiechten’

en toen hebt U mijn schuld vergeven.

6Laat iedere gelovige veel tot U bidden,

nu U Zich nog laat vinden.

Zelfs al komt grote ellende op hem af,

dan nog zult U hem beschermen.

7U verbergt mij.

U spaart mij voor moeilijke omstandigheden.

U vult mijn hart met lofliederen over mijn bevrijding.

8‘Ik, de Here, laat u zien

welke weg u moet gaan.

Ik geef u raad

en houd mijn oog op u gericht.

9Gedraag u dus niet als een paard of een muildier,

dat met bit en teugels in bedwang moet worden gehouden.

Dat wil Ik niet.’

10Iemand die zonder God leeft,

krijgt veel zorgen en moeite te verduren.

Maar wie op de Here vertrouwt,

wordt door zijn liefde en goedheid omringd.

11Wees blij in de Here en zing een loflied, alle gelovigen!

Laten allen die oprecht tegenover God staan, het uitjubelen.

New Russian Translation

Псалтирь 32:1-22

Псалом 32

1Радуйтесь, праведные, о Господе!

Честным подобает Его хвалить.

2Под арфу хвалите Господа,

играйте Ему на лире десятиструнной!

3Пойте Ему новую песнь;

играйте искусно, от радости восклицая!

4Ведь слово Господне право

и все дела Его верны.

5Господь любит праведность и справедливость.

Милости Господней полна земля.

6Словом Господним сотворены небеса,

повелением32:6 Букв.: «дыханием». из уст Его – звездное воинство.

7Он воды морей собрал, как в сосуд32:7 Или: «словно груды».,

положил пучины в хранилища.

8Пусть боится Господа вся земля;

пусть трепещут пред Ним все жители мира,

9потому что Он сказал – и стало,

Он повелел – и явилось.

10Господь разрушает советы людей

и уничтожает замыслы народов.

11Но Господень совет пребудет вовек,

замыслы сердца Его – из поколения в поколение.

12Блажен народ, для кого Господь – Бог,

народ, который Он избрал Себе в наследие.

13Господь взирает с небес

и видит весь род человеческий.

14Он смотрит со Своего престола

на всех, кто живет на земле, –

15Он, Кто создал все их сердца

и вникает во все, что они творят.

16Не спасет царя огромное войско;

не спасет воина великая сила.

17Ненадежен конь для спасения:

не спасет он своею мощью.

18Но глаза Господни обращены на тех, кто Его боится,

кто надеется на Его милость,

19чтобы от смерти их спасти

и прокормить во время голода.

20Уповает на Господа наша душа,

Он нам помощь и щит.

21В нем ликуют наши сердца,

ведь мы уповаем на святое имя Его.

22Да будет милость Твоя с нами, Господи,

ведь мы на Тебя надеемся.