Het Boek

Psalmen 32:1-11

1Een leerzaam gedicht van David.

Gelukkig is hij wiens misstap vergeven wordt

en wiens zonden vergeten worden.

2Gelukkig is hij

aan wie de Here zijn zonde niet toerekent

en wiens innerlijk eerlijk en oprecht is.

3Zolang ik mijn zonde niet beleed,

kwijnde ik weg.

Ik was de hele dag tot tranen toe bewogen.

4Dag en nacht voelde ik

hoe U tot mijn geweten sprak.

Ik schrompelde in elkaar als bij grote hitte.

5Toen heb ik U al mijn zonden beleden

en niets voor U verborgen gehouden.

Ik zei: ‘Ik zal de Here alles opbiechten’

en toen hebt U mijn schuld vergeven.

6Laat iedere gelovige veel tot U bidden,

nu U Zich nog laat vinden.

Zelfs al komt grote ellende op hem af,

dan nog zult U hem beschermen.

7U verbergt mij.

U spaart mij voor moeilijke omstandigheden.

U vult mijn hart met lofliederen over mijn bevrijding.

8‘Ik, de Here, laat u zien

welke weg u moet gaan.

Ik geef u raad

en houd mijn oog op u gericht.

9Gedraag u dus niet als een paard of een muildier,

dat met bit en teugels in bedwang moet worden gehouden.

Dat wil Ik niet.’

10Iemand die zonder God leeft,

krijgt veel zorgen en moeite te verduren.

Maar wie op de Here vertrouwt,

wordt door zijn liefde en goedheid omringd.

11Wees blij in de Here en zing een loflied, alle gelovigen!

Laten allen die oprecht tegenover God staan, het uitjubelen.

Japanese Contemporary Bible

詩篇 32:1-11

32

1-2罪を赦された人は、どれほど幸せなことでしょう。

罪がすっかり消された喜びは、

どれほど大きいことでしょう。

罪を告白し、その記録を消し去ってもらった人は、

どれほど解放感を味わうことでしょう。

3私には、罪を認めたくない時がありました。

しかし、私はかえってみじめになり、

くる日もくる日も挫折感にとらわれて過ごしました。

4神の御手が、いつも重くのしかかっていました。

私の力は、強烈な日ざしの照りつける

水たまりのように干上がりました。

5とうとう私は、自分の罪を

神の前にさらけ出さざるをえませんでした。

「何もかも主にお話ししよう」と決心したのです。

すると、あなたは赦してくださいました。

私の罪は跡形もなく消えたのです。

6私は神を信じる人々に、

自分の罪に気づいたら、まだ赦される間に

神に告白しなさいと、大声で忠告します。

そうすれば、その人はさばきを免れるのです。

7この人生に、どんな嵐が吹き寄せようと、

私は神のもとに避難します。

そこでは勝利の歌が響き、

苦しみに巻き込まれることがないからです。

8主はこう言われます。

わたしはあなたを教え、最善の人生へと導こう。

助言を与えて、一歩一歩を見守ろう。

9くつわをはめなければ言うことを聞かない、

馬やらばのようになってはいけない。

10悪者どもは次々と悲しみに見舞われますが、

主に信頼する人は無限の愛に包まれます。

11ですから、神のものとなっている人々は喜びなさい。

神に従おうとする人々は、

喜びの声を上げなさい。