Het Boek

Psalmen 31:1-25

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2Ik verberg mij bij U, Here.

Geef dat ik nooit tevergeefs bij U aanklop.

Doe mij recht en bevrijd mij.

3Luister toch naar mij en red mij vlug.

Wees voor mij als een rots die beschutting biedt,

als een sterke burcht, zodat ik word gered.

4Want U bent voor mij een rots en een burcht,

om de eer van uw naam

zult U mij leiden op mijn weg.

5U zult mij redden uit de valstrik

die voor mij was uitgezet.

Ik vertrouw U helemaal.

6Mijn leven leg ik in uw handen,

want U zult mij zeker bevrijden,

Here, mijn trouwe God.

7Ik haat mensen die waarde hechten

aan onbelangrijke en ijdele dingen.

Zelf vertrouw ik alleen op de Here.

8Ik zing het uit

en verblijd mij over uw goedheid en liefde.

Want U hebt naar mij omgezien

in mijn ellendige toestand,

U kende mijn angst en spanningen.

9U zorgde ervoor dat de vijand

mij niet de baas werd.

U hebt mij alle ruimte gegeven.

Ik kon gaan waar ik wilde.

10Help mij met uw genade, Here,

ik heb het zó moeilijk!

Alles in mij kwijnt weg van narigheid.

Het verdriet overmant mij!

11Mijn leven gaat voorbij in verdriet

en jarenlang leef ik zuchtend.

Door mijn eigen slechtheid

heb ik geen kracht meer over

en lichamelijk ga ik alleen maar achteruit.

12Voor hen die het mij moeilijk maken,

ben ik een mikpunt van spot geworden,

vooral voor mijn buren.

Vrienden en bekenden schrikken als zij mij zien.

Wie mij op straat tegenkomt, maakt rechtsomkeert.

13Men denkt niet meer aan mij,

het lijkt wel of ik dood ben voor anderen.

Als gebroken servies ben ik, waardeloos.

14Ik hoor het wel hoe men achter mijn rug over mij praat.

De achterklap: ‘Heb je hém gezien?’

Zij overleggen met elkaar

en maken plannen mij van het leven te beroven.

15Toch is mijn vertrouwen op U gevestigd, Here,

ik spreek het ook tegen U uit:

‘U bent mijn God.

16U bepaalt hoelang ik leef,

verlos mij van mijn vijanden en achtervolgers.

17Laat uw licht over mij, uw dienaar, schijnen

en bevrijd mij door uw goedheid en trouw.

18Ik roep tot U, Here,

beschaam mijn vertrouwen niet.

Laat hen die zonder U leven,

beschaamd staan.

Breng hen tot zwijgen in het dodenrijk.

19Breng de leugenaars tot zwijgen.

Die spreken toch alleen maar trots en smalend tegen uw volgeling.

20Wat een geweldige rijkdom wacht degenen

die ontzag voor U hebben, allen die bij U schuilen.

Zelfs de ongelovigen zullen het zien.

21U verbergt de uwen en beschermt hen

tegen de aanvallen van de mensen.

U neemt hen op in uw huis waar ze veilig zijn voor roddels.’

22Alle eer is voor de Here,

want Hij heeft mij op wonderbaarlijke wijze

zijn goedheid en liefde getoond.

Vooral toen ik het zo verschrikkelijk moeilijk had.

23Terwijl ik in mijn angst dacht dat U mij vergeten was,

hebt U juist mijn luide smeekbeden gehoord.

U hoorde mij om hulp roepen.

24Dit zeg ik tegen allen die God volgen:

‘Heb Hem van harte lief,

want de Here zorgt voor hen die Hem trouw volgen,

maar Hij rekent grondig af met de hoogmoedigen.

25Wees sterk,

laat uw hart maar sterk en moedig zijn

en blijf altijd op de Here hopen.’

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 31:1-24

Salmo 3131 Salmo 31 Ang unang mga salita sa Hebreo: Ang Salmo ni David para sa direktor ng mga mang-aawit.

Dalangin ng Pagtitiwala

1Panginoon, sa inyo ako humihingi ng kalinga.

Huwag nʼyong hayaang mapahiya ako.

Iligtas nʼyo ako dahil matuwid kayo.

2Pakinggan nʼyo ako at agad na iligtas.

Kayo ang aking batong kanlungan,

at pader na tanggulan para sa aking kaligtasan.

3Dahil kayo ang bato na matibay na kong kanlungan,

pangunahan nʼyo ako at patnubayan nang kayo ay aking maparangalan.

4Ilayo nʼyo ako sa bitag ng aking mga kaaway,

dahil kayo ang aking matibay na tanggulan.

5Ipinauubaya ko sa inyo ang aking sarili.

Iligtas nʼyo ako, Panginoon,

dahil kayo ang Dios na maaasahan.

6Panginoon, namumuhi ako sa mga sumasamba sa mga dios-diosan na walang kabuluhan,

dahil sa inyo ako nagtitiwala.

7Akoʼy magagalak sa inyong pag-ibig,

dahil nakita nʼyo ang aking pagdurusa,

at nalalaman nʼyo ang tinitiis kong kahirapan.

8Hindi nʼyo ako ibinigay sa aking mga kaaway,

sa halip iniligtas nʼyo ako sa kapahamakan.

9Panginoon, kahabagan nʼyo po ako,

dahil akoʼy labis nang nahihirapan.

Namumugto na ang aking mga mata sa pag-iyak,

at nanghihina na ako.

10Ang buhay koʼy punong-puno ng kasawian;

umiikli ang buhay ko dahil sa pag-iyak at kalungkutan.

Nanghihina na ako sa kapighatiang aking nararanasan,

at parang nadudurog na ang aking mga buto.

11Kinukutya ako ng aking mga kaaway,

at hinahamak ng aking mga kapitbahay.

Iniiwasan na ako ng mga dati kong kaibigan;

kapag nakikita nila ako sa daan, akoʼy kanilang nilalayuan.

12Para akong patay na kanilang kinalimutan,

at parang basag na sisidlan na wala nang halaga.

13Marami akong naririnig na banta laban sa akin.

Natatakot akong pumunta kahit saan,

dahil plano nilang patayin ako.

14Ngunit ako ay nagtitiwala sa inyo, Panginoon.

Sinasabi kong,

“Kayo ang aking Dios!”

15Ang aking kinabukasan ay nasa inyong mga kamay.

Iligtas nʼyo po ako sa aking mga kaaway na umuusig sa akin.

16Ipadama nʼyo ang inyong kabutihan sa akin na inyong lingkod.

Sa inyong pagmamahal, iligtas nʼyo ako.

17Panginoon, huwag nʼyong payagang akoʼy mapahiya,

dahil sa inyo ako tumatawag.

Ang masasama sana ang mapahiya

at manahimik doon sa libingan.

18Patahimikin nʼyo silang mga sinungaling,

pati ang mga mayayabang at mapagmataas

na binabalewala at hinahamak ang mga matuwid.

19O kay dakila ng inyong kabutihan;

sa mga may takot sa inyo, pagpapalaʼy inyong inilaan.

Nakikita ng karamihan ang mga ginawa nʼyong kabutihan sa mga taong kayo ang kanlungan.

20Itinago nʼyo sila sa ilalim ng inyong pagkalinga.

At doon ay ligtas sila sa mga masamang balak at pang-iinsulto ng iba.

21Purihin ang Panginoon,

dahil kahanga-hanga ang pag-ibig niyang ipinakita sa akin

noong akoʼy naipit sa isang sinasalakay na bayan.

22Doon akoʼy natakot at nasabi ko,

“Binalewala na ako ng Panginoon.”

Ngunit narinig niya pala ang aking kahilingan, at akoʼy kanyang tinulungan.

23O, kayong tapat niyang mga mamamayan,

mahalin ninyo ang Panginoon.

Iniingatan niya ang mga tapat sa kanya,

ngunit lubos ang kanyang parusa sa mga mapagmataas.

24Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob,

kayong mga umaasa sa Panginoon.