Het Boek

Psalmen 31

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Ik verberg mij bij U, Here.
Geef dat ik nooit tevergeefs bij U aanklop.
Doe mij recht en bevrijd mij.
Luister toch naar mij en red mij vlug.
Wees voor mij als een rots die beschutting biedt,
als een sterke burcht, zodat ik word gered.
Want U bent voor mij een rots en een burcht,
om de eer van uw naam
zult U mij leiden op mijn weg.
U zult mij redden uit de valstrik
die voor mij was uitgezet.
Ik vertrouw U helemaal.
Mijn leven leg ik in uw handen,
want U zult mij zeker bevrijden,
Here, mijn trouwe God.
Ik haat mensen die waarde hechten
aan onbelangrijke en ijdele dingen.
Zelf vertrouw ik alleen op de Here.
Ik zing het uit
en verblijd mij over uw goedheid en liefde.
Want U hebt naar mij omgezien
in mijn ellendige toestand,
U kende mijn angst en spanningen.
U zorgde ervoor dat de vijand
mij niet de baas werd.
U hebt mij alle ruimte gegeven.
Ik kon gaan waar ik wilde.
10 Help mij met uw genade, Here,
ik heb het zó moeilijk!
Alles in mij kwijnt weg van narigheid.
Het verdriet overmant mij!
11 Mijn leven gaat voorbij in verdriet
en jarenlang leef ik zuchtend.
Door mijn eigen slechtheid
heb ik geen kracht meer over
en lichamelijk ga ik alleen maar achteruit.
12 Voor hen die het mij moeilijk maken,
ben ik een mikpunt van spot geworden,
vooral voor mijn buren.
Vrienden en bekenden schrikken als zij mij zien.
Wie mij op straat tegenkomt, maakt rechtsomkeert.
13 Men denkt niet meer aan mij,
het lijkt wel of ik dood ben voor anderen.
Als gebroken servies ben ik, waardeloos.
14 Ik hoor het wel hoe men achter mijn rug over mij praat.
De achterklap: ‘Heb je hém gezien?’
Zij overleggen met elkaar
en maken plannen mij van het leven te beroven.
15 Toch is mijn vertrouwen op U gevestigd, Here,
ik spreek het ook tegen U uit:
‘U bent mijn God.
16 U bepaalt hoe lang ik leef,
verlos mij van mijn vijanden en achtervolgers.
17 Laat uw licht over mij, uw dienaar, schijnen
en bevrijd mij door uw goedheid en trouw.
18 Ik roep tot U, Here,
beschaam mijn vertrouwen niet.
Laat hen die zonder U leven,
beschaamd staan.
Breng hen tot zwijgen in het dodenrijk.
19 Breng de leugenaars tot zwijgen.
Die spreken toch alleen maar trots en smalend tegen uw volgeling.
20 Wat een geweldige rijkdom wacht degenen
die ontzag voor U hebben, allen die bij U schuilen.
Zelfs de ongelovigen zullen het zien.
21 U verbergt de uwen en beschermt hen
tegen de aanvallen van de mensen.
U neemt hen op in uw huis waar ze veilig zijn voor roddels.’
22 Alle eer is voor de Here,
want Hij heeft mij op wonderbaarlijke wijze
zijn goedheid en liefde getoond.
Vooral toen ik het zo verschrikkelijk moeilijk had.
23 Terwijl ik in mijn angst dacht dat U mij vergeten was,
hebt U juist mijn luide smeekbeden gehoord.
U hoorde mij om hulp roepen.
24 Dit zeg ik tegen allen die God volgen:
‘Heb Hem van harte lief,
want de Here zorgt voor hen die Hem trouw volgen,
maar Hij rekent grondig af met de hoogmoedigen.
25 Wees sterk,
laat uw hart maar sterk en moedig zijn
en blijf altijd op de Here hopen.’

Nkwa Asem

Nnwom 31

Onyankopɔn mu gyidi mpaebɔ

1Mereba wo nkyɛn, Awurade, ama woabɔ me ho ban, na mma wonnni me so nkonim. Woyɛ Onyankopɔn treneeni. Mesrɛ wo sɛ gye me nkwa! Tie me! Gye me nkwa mprempren! Yɛ me guankɔbea na bɔ me ho ban na gye me nkwa. Woyɛ me guankɔbea ne me hwɛfo. Kyerɛ me kwan na di m’anim sɛnea woahyɛ me bɔ no. Gye me fi firi a wɔasum me no mu. Bɔ me ho ban fi amane mu. Mede me ho hyɛ wo hwɛ pa ase. Wubegye me nkwa, Awurade,woyɛ ɔnokwafo Nyankopɔn. Wukyi wɔn a wɔsom anyamehunu, enti mede me ho to wo so. M’ani begye na madi ahurusi esiane wo dɔ a wodɔ me daa nti. Wuhuu m’amanehunu; wunim me haw. Woamma m’atamfo ankyere me; woama mitumi kɔ baabiara a mepɛ.

Hu me mmɔbɔ, Awurade, efisɛ, mewɔ ɔhaw mu; masu ama m’ani yɛ me yaw; mabrɛ dodo. 10 Awerɛhow ama mahaw, na osu atew me nkwa nna so. Me haw ama mayɛ mmerɛw, na me nnompe mpo akisa. 11 M’atamfo nyinaa ne m’afɛfo titiriw bɔ me ahohora; nnipa a wonim me suro me. Sɛ wohu me wɔ kwan so a, woguan. 12 Obiara werɛ afi me te sɛ nea mawu. Mete sɛ biribi a wɔatow akyene. 13 Mete sɛ atamfo ka asomsɛm; ahunahuna atwa me ho ahyia. Wɔrepam me tiri so apɛ me akum me.

14 Nanso mede me ho ato wo so, O Awurade; woyɛ me Nyankopɔn. 15 Daa mehyɛ wo hwɛ ase. Gye me fi m’atamfo ne wɔn a wɔtaa me no nsam.

16 Fa ayamye hwɛ wo somfo. Gye me nkwa wɔ wo dɔ a ɛnsa da no mu. 17 Mefrɛ wo se, Awurade, mma m’anim nngu ase. Mmom ma nnebɔneyɛfo anim ngu ase; ma wɔnkɔ asaman komm. 18 Bɔ atorofo ne ahantanfo ne wɔn a wɔka nsɛm tia atreneefo ano.

19 Nnepa a woakora ama wɔn a wɔhyɛ wo anuonyam no yɛ nwonwa. Obiara nim sɛ wo ye, na wobɔ wɔn a wɔde wɔn ho to wo so ho ban.

20 Wode wɔn sie w’anim dwoodwoo fi nnipa nsusuw bɔne ho. Woka wɔn hyɛ wo nwini ase yi wɔn fi atamfo kasatia mu. 21 Kamfo Awurade! Sɛ ɛba sɛ wɔatwa me ho ahyia aba me so no, ne dɔ a oyi no adi kyerɛ me no yɛ nwonwa.

22 Misuroe, na misusuwii sɛ wapam me afi n’anim. Nanso bere a misu frɛɛ no se ɔmmɛboa me no, ɔtee me su.

23 Mo a mugye Awurade di no nyinaa monnɔ no. Awurade bɔ nea ogye no di no ho ban, na ɔtwe ahantanfo aso sɛnea ɛfata wɔn. 24 Mo a mowɔ anidaso wɔ Awurade mu no, monyɛ den. Mo bo nyɛ duru.