Het Boek

Psalmen 31:1-25

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2Ik verberg mij bij U, Here.

Geef dat ik nooit tevergeefs bij U aanklop.

Doe mij recht en bevrijd mij.

3Luister toch naar mij en red mij vlug.

Wees voor mij als een rots die beschutting biedt,

als een sterke burcht, zodat ik word gered.

4Want U bent voor mij een rots en een burcht,

om de eer van uw naam

zult U mij leiden op mijn weg.

5U zult mij redden uit de valstrik

die voor mij was uitgezet.

Ik vertrouw U helemaal.

6Mijn leven leg ik in uw handen,

want U zult mij zeker bevrijden,

Here, mijn trouwe God.

7Ik haat mensen die waarde hechten

aan onbelangrijke en ijdele dingen.

Zelf vertrouw ik alleen op de Here.

8Ik zing het uit

en verblijd mij over uw goedheid en liefde.

Want U hebt naar mij omgezien

in mijn ellendige toestand,

U kende mijn angst en spanningen.

9U zorgde ervoor dat de vijand

mij niet de baas werd.

U hebt mij alle ruimte gegeven.

Ik kon gaan waar ik wilde.

10Help mij met uw genade, Here,

ik heb het zó moeilijk!

Alles in mij kwijnt weg van narigheid.

Het verdriet overmant mij!

11Mijn leven gaat voorbij in verdriet

en jarenlang leef ik zuchtend.

Door mijn eigen slechtheid

heb ik geen kracht meer over

en lichamelijk ga ik alleen maar achteruit.

12Voor hen die het mij moeilijk maken,

ben ik een mikpunt van spot geworden,

vooral voor mijn buren.

Vrienden en bekenden schrikken als zij mij zien.

Wie mij op straat tegenkomt, maakt rechtsomkeert.

13Men denkt niet meer aan mij,

het lijkt wel of ik dood ben voor anderen.

Als gebroken servies ben ik, waardeloos.

14Ik hoor het wel hoe men achter mijn rug over mij praat.

De achterklap: ‘Heb je hém gezien?’

Zij overleggen met elkaar

en maken plannen mij van het leven te beroven.

15Toch is mijn vertrouwen op U gevestigd, Here,

ik spreek het ook tegen U uit:

‘U bent mijn God.

16U bepaalt hoelang ik leef,

verlos mij van mijn vijanden en achtervolgers.

17Laat uw licht over mij, uw dienaar, schijnen

en bevrijd mij door uw goedheid en trouw.

18Ik roep tot U, Here,

beschaam mijn vertrouwen niet.

Laat hen die zonder U leven,

beschaamd staan.

Breng hen tot zwijgen in het dodenrijk.

19Breng de leugenaars tot zwijgen.

Die spreken toch alleen maar trots en smalend tegen uw volgeling.

20Wat een geweldige rijkdom wacht degenen

die ontzag voor U hebben, allen die bij U schuilen.

Zelfs de ongelovigen zullen het zien.

21U verbergt de uwen en beschermt hen

tegen de aanvallen van de mensen.

U neemt hen op in uw huis waar ze veilig zijn voor roddels.’

22Alle eer is voor de Here,

want Hij heeft mij op wonderbaarlijke wijze

zijn goedheid en liefde getoond.

Vooral toen ik het zo verschrikkelijk moeilijk had.

23Terwijl ik in mijn angst dacht dat U mij vergeten was,

hebt U juist mijn luide smeekbeden gehoord.

U hoorde mij om hulp roepen.

24Dit zeg ik tegen allen die God volgen:

‘Heb Hem van harte lief,

want de Here zorgt voor hen die Hem trouw volgen,

maar Hij rekent grondig af met de hoogmoedigen.

25Wees sterk,

laat uw hart maar sterk en moedig zijn

en blijf altijd op de Here hopen.’

Hoffnung für Alle

Psalm 31:1-25

Bedrängt, bedrückt, aber nicht besiegt!

1Ein Lied von David.

2Bei dir, Herr, suche ich Schutz,

lass meine Feinde nicht über mich triumphieren!

Du bist ein gerechter Gott, darum hilf mir und rette mich!

3Höre mein Gebet und komm mir schnell zu Hilfe!

Bring mich in Sicherheit und beschütze mich

wie in einer Burg, die hoch oben auf dem Felsen steht.

4Ja, du bist mein schützender Fels, meine sichere Burg.

Du wirst mich führen und leiten, um deinem Namen Ehre zu machen!

5Du wirst mich aus der Schlinge ziehen,

die meine Feinde mir heimlich gelegt haben!

Ja, du bist meine einzige Zuflucht.

6In deine Hände lege ich mein Leben31,6 Wörtlich: meinen Geist.,

denn du wirst mich erlösen, Herr, du treuer Gott!

7Ich verabscheue Menschen, die anderen Göttern nachlaufen –

Göttern, die ja doch nicht helfen können.

Darum vertraue ich nur dir, dem Herrn.

8Ich juble vor Freude, weil du mich liebst.

Dir ist meine Not nicht entgangen;

du hast erkannt, wie verzweifelt ich bin.

9Du hast mich nicht meinen Feinden ausgeliefert;

jetzt bin ich frei, zu gehen, wohin ich will.

10Erbarme dich über mich, Herr, denn ich weiß weder aus noch ein!

Meine Augen sind vom Weinen ganz verquollen,

ich bin mit meiner Kraft am Ende.

11Unter Kummer schwindet mein Leben dahin,

unter Seufzen vergehen meine Jahre.

Meine Schuld raubt mir alle Kraft

und lähmt31,11 Oder nach der griechischen Übersetzung: Meine Sorgen rauben mir alle Kraft und lähmen … meine Glieder.

12Zum Spott meiner Feinde bin ich geworden,

selbst meine Nachbarn verhöhnen mich.

Meine Bekannten erschrecken, wenn sie mich sehen,

und wer mir auf der Straße begegnet,

geht mir aus dem Weg.

13Man hat mich vergessen wie einen, der schon lange tot ist;

wie ein zerbrochenes Gefäß bin ich, das achtlos weggeworfen wurde.

14Ich höre viele hinter meinem Rücken tuscheln.

Von allen Seiten droht mir Gefahr!

Meine Feinde tun sich zusammen,

um mich aus dem Weg zu räumen.

15Ich aber, Herr, vertraue dir.

Du bist mein Gott, daran halte ich fest!

16Was die Zeit auch bringen mag, es liegt in deiner Hand.

Rette mich vor meinen Feinden und Verfolgern!

17Blicke mich freundlich an, ich gehöre doch zu dir!

Sei mir gnädig und rette mich!

18Herr, ich rufe zu dir,

lass mich nicht zum Gespött meiner Feinde werden.

Diese Gottlosen aber sollen in Hohn und Spott enden

und im Totenreich für immer verstummen.

19Ja, diese Lügner sollen zum Schweigen gebracht werden!

Überheblich und voller Verachtung verleumden sie den,

der nach Gottes Willen lebt.

20Doch groß ist deine Güte, Herr!

Du hältst sie bereit für die Menschen, die dir mit Ehrfurcht begegnen.

Vor aller Augen zeigst du sie denen,

die bei dir Zuflucht suchen.

21Du gibst ihnen Schutz in deiner Nähe,

so kann ihnen keine Verschwörung etwas anhaben.

Du bewahrst sie vor allem zänkischen Geschwätz.

22Gepriesen sei der Herr!

Ich war eingeschlossen in einer belagerten Stadt,

doch auch dort habe ich31,22 Oder: Du hast mir Zuflucht geschenkt in einer befestigten Stadt, dort habe ich … deine wunderbare Liebe erfahren.

23Entsetzt hatte ich schon gedacht:

»Herr, du hast mich verstoßen!«

Du aber hörtest mich,

als ich zu dir um Hilfe schrie.

24Liebt den Herrn, alle, die ihr zu ihm gehört!

Wer treu zu ihm hält, steht unter seinem Schutz,

doch wer selbstgerecht ist, dem zahlt er es doppelt heim.

25Seid stark und mutig,

alle, die ihr auf den Herrn hofft!