Het Boek

Psalmen 31:1-25

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2Ik verberg mij bij U, Here.

Geef dat ik nooit tevergeefs bij U aanklop.

Doe mij recht en bevrijd mij.

3Luister toch naar mij en red mij vlug.

Wees voor mij als een rots die beschutting biedt,

als een sterke burcht, zodat ik word gered.

4Want U bent voor mij een rots en een burcht,

om de eer van uw naam

zult U mij leiden op mijn weg.

5U zult mij redden uit de valstrik

die voor mij was uitgezet.

Ik vertrouw U helemaal.

6Mijn leven leg ik in uw handen,

want U zult mij zeker bevrijden,

Here, mijn trouwe God.

7Ik haat mensen die waarde hechten

aan onbelangrijke en ijdele dingen.

Zelf vertrouw ik alleen op de Here.

8Ik zing het uit

en verblijd mij over uw goedheid en liefde.

Want U hebt naar mij omgezien

in mijn ellendige toestand,

U kende mijn angst en spanningen.

9U zorgde ervoor dat de vijand

mij niet de baas werd.

U hebt mij alle ruimte gegeven.

Ik kon gaan waar ik wilde.

10Help mij met uw genade, Here,

ik heb het zó moeilijk!

Alles in mij kwijnt weg van narigheid.

Het verdriet overmant mij!

11Mijn leven gaat voorbij in verdriet

en jarenlang leef ik zuchtend.

Door mijn eigen slechtheid

heb ik geen kracht meer over

en lichamelijk ga ik alleen maar achteruit.

12Voor hen die het mij moeilijk maken,

ben ik een mikpunt van spot geworden,

vooral voor mijn buren.

Vrienden en bekenden schrikken als zij mij zien.

Wie mij op straat tegenkomt, maakt rechtsomkeert.

13Men denkt niet meer aan mij,

het lijkt wel of ik dood ben voor anderen.

Als gebroken servies ben ik, waardeloos.

14Ik hoor het wel hoe men achter mijn rug over mij praat.

De achterklap: ‘Heb je hém gezien?’

Zij overleggen met elkaar

en maken plannen mij van het leven te beroven.

15Toch is mijn vertrouwen op U gevestigd, Here,

ik spreek het ook tegen U uit:

‘U bent mijn God.

16U bepaalt hoelang ik leef,

verlos mij van mijn vijanden en achtervolgers.

17Laat uw licht over mij, uw dienaar, schijnen

en bevrijd mij door uw goedheid en trouw.

18Ik roep tot U, Here,

beschaam mijn vertrouwen niet.

Laat hen die zonder U leven,

beschaamd staan.

Breng hen tot zwijgen in het dodenrijk.

19Breng de leugenaars tot zwijgen.

Die spreken toch alleen maar trots en smalend tegen uw volgeling.

20Wat een geweldige rijkdom wacht degenen

die ontzag voor U hebben, allen die bij U schuilen.

Zelfs de ongelovigen zullen het zien.

21U verbergt de uwen en beschermt hen

tegen de aanvallen van de mensen.

U neemt hen op in uw huis waar ze veilig zijn voor roddels.’

22Alle eer is voor de Here,

want Hij heeft mij op wonderbaarlijke wijze

zijn goedheid en liefde getoond.

Vooral toen ik het zo verschrikkelijk moeilijk had.

23Terwijl ik in mijn angst dacht dat U mij vergeten was,

hebt U juist mijn luide smeekbeden gehoord.

U hoorde mij om hulp roepen.

24Dit zeg ik tegen allen die God volgen:

‘Heb Hem van harte lief,

want de Here zorgt voor hen die Hem trouw volgen,

maar Hij rekent grondig af met de hoogmoedigen.

25Wees sterk,

laat uw hart maar sterk en moedig zijn

en blijf altijd op de Here hopen.’

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 31:1-24

Salmo 31Salmo 31 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni David. Sa direktor sang mga manugkanta.

Pangamuyo sang Tawo nga Nagasalig sa Dios

1Ginoo, sa imo ako nagapangayo sang proteksyon.

Indi pag-itugot nga mahuy-an ako.

Luwasa ako tungod kay matarong ka.

2Pamatii ako kag luwasa gilayon.

Protektari ako pareho sa palalipdan nga bato;

depensahi ako pareho sa mabakod nga palanaguan.

3Tungod kay ikaw ang akon palalipdan nga bato kag mabakod nga palanaguan,

tuytuyi kag ubayi ako agod mapadunggan ka.

4Ilikaw ako sa siod nga ginbutang sang akon mga kaaway para sa akon,

kay ikaw ang akon mabakod nga dalangpan.

5Ginatugyan ko sa imo ang akon kabuhi.31:5 kabuhi: sa literal, espiritu.

Luwasa ako, Ginoo, Dios nga masaligan.

6Ginakaugtan ko ang mga nagasimba sa mga dios-dios nga wala man lang sing pulos,

kay nagasalig ako sa imo, Ginoo.

7Magakalipay gid ako tungod sang imo gugma,

kay nakita mo ang akon mga pag-antos,

kag nahibaluan mo ang akon mga kalisod.

8Wala mo ako gintugyan sa akon mga kaaway;

ginluwas mo ako sa katalagman.

9Ginoo, kaluoyi ako kay nalisdan ako.

Nagapalamarok ang akon mata sang hibi,

kag nagapalangluya na ako.

10Puno sang kasubo ang akon kabuhi.

Pila na ka tuig nga nagahibi ako permi.

Nagapalangluya na ako tungod sang akon mga pag-antos,31:10 pag-antos: Amo ini sa Septuagint kag sa Syriac. Sa Hebreo, kalautan.

kag daw nagakamudmod na ang akon mga tul-an.

11Ginapakahuy-an ako sang tanan ko nga kaaway,

labi na sang akon mga kasimanwa.

Bisan ang akon mga kilala nahadlok na nga magpalapit sa akon.

Kon makita nila ako sa dalan nagapalagyo sila.

12Ginakalimtan na nila ako, nga daw sa napatay na ako.

Para sa ila pareho ako sa buka nga kolon nga wala na sing pulos.

13Mabatian ko ang paghinutikay sang madamo nga mga kaaway.

Bisan diin ako magkadto nahadlok ako,

kay nagaplano sila nga patyon ako.

14Pero nagasalig ako sa imo, Ginoo.

Ikaw ang akon Dios.

15Ang akon kapalaran ara sa imo;

luwasa ako sa akon mga kaaway nga nagahingabot sa akon.

16Ipakita ang imo kaayo sa akon nga imo alagad;

tungod nga ginahigugma mo ako, luwasa ako.

17Indi pag-itugot nga mahuy-an ako, Ginoo,

kay nagapanawag ako sa imo.

Pakahuy-i ang mga malaot kag pamatya sila

agod magpakalinong sila sa lulubngan.31:17 lulubngan: ukon, lugar sang mga patay.

18Pahipusa inang mga butigon, nga nagapabugal kag nagatamay sa mga matarong.

19Daw ano kadako sang imo kaayo nga ginatigana mo sa mga nagatahod sa imo.

Samtang nagatulok ang mga tawo,

ginapakitaan mo sang kaayo ang mga nagapangayo sang proteksyon sa imo.

20Ginatago mo sila sa lugar nga ara ang imo presensya,

kag didto luwas sila sa pagpanglibak31:20 pagpanglibak: ukon, malain nga plano. kag pagpang-insulto31:20 pagpang-insulto: ukon, pagpang-akusar. sang mga tawo.

21Dalayawon ka, Ginoo!

Kay makatilingala gid ang pagpakita mo sang imo gugma sa akon

sang didto ako sa ginkibon nga siyudad.

22Sa akon kahadlok naghunahuna ako nga ginsikway mo na ako.

Pero ginpamatian mo ang akon pagpakitluoy sang nagpangayo ako sang bulig sa imo.

23Higugmaa ninyo ang Ginoo,

kamo nga iya matutom nga katawhan.

Ginatipigan sang Ginoo ang mga matutom sa iya,

pero ginasilutan niya sing puwerte gid ang mga matinaas-taason.

24Magpakalig-on kamo kag magpakaisog,

kamo nga nagalaom sa Ginoo.