Het Boek

Psalmen 31:1-25

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2Ik verberg mij bij U, Here.

Geef dat ik nooit tevergeefs bij U aanklop.

Doe mij recht en bevrijd mij.

3Luister toch naar mij en red mij vlug.

Wees voor mij als een rots die beschutting biedt,

als een sterke burcht, zodat ik word gered.

4Want U bent voor mij een rots en een burcht,

om de eer van uw naam

zult U mij leiden op mijn weg.

5U zult mij redden uit de valstrik

die voor mij was uitgezet.

Ik vertrouw U helemaal.

6Mijn leven leg ik in uw handen,

want U zult mij zeker bevrijden,

Here, mijn trouwe God.

7Ik haat mensen die waarde hechten

aan onbelangrijke en ijdele dingen.

Zelf vertrouw ik alleen op de Here.

8Ik zing het uit

en verblijd mij over uw goedheid en liefde.

Want U hebt naar mij omgezien

in mijn ellendige toestand,

U kende mijn angst en spanningen.

9U zorgde ervoor dat de vijand

mij niet de baas werd.

U hebt mij alle ruimte gegeven.

Ik kon gaan waar ik wilde.

10Help mij met uw genade, Here,

ik heb het zó moeilijk!

Alles in mij kwijnt weg van narigheid.

Het verdriet overmant mij!

11Mijn leven gaat voorbij in verdriet

en jarenlang leef ik zuchtend.

Door mijn eigen slechtheid

heb ik geen kracht meer over

en lichamelijk ga ik alleen maar achteruit.

12Voor hen die het mij moeilijk maken,

ben ik een mikpunt van spot geworden,

vooral voor mijn buren.

Vrienden en bekenden schrikken als zij mij zien.

Wie mij op straat tegenkomt, maakt rechtsomkeert.

13Men denkt niet meer aan mij,

het lijkt wel of ik dood ben voor anderen.

Als gebroken servies ben ik, waardeloos.

14Ik hoor het wel hoe men achter mijn rug over mij praat.

De achterklap: ‘Heb je hém gezien?’

Zij overleggen met elkaar

en maken plannen mij van het leven te beroven.

15Toch is mijn vertrouwen op U gevestigd, Here,

ik spreek het ook tegen U uit:

‘U bent mijn God.

16U bepaalt hoelang ik leef,

verlos mij van mijn vijanden en achtervolgers.

17Laat uw licht over mij, uw dienaar, schijnen

en bevrijd mij door uw goedheid en trouw.

18Ik roep tot U, Here,

beschaam mijn vertrouwen niet.

Laat hen die zonder U leven,

beschaamd staan.

Breng hen tot zwijgen in het dodenrijk.

19Breng de leugenaars tot zwijgen.

Die spreken toch alleen maar trots en smalend tegen uw volgeling.

20Wat een geweldige rijkdom wacht degenen

die ontzag voor U hebben, allen die bij U schuilen.

Zelfs de ongelovigen zullen het zien.

21U verbergt de uwen en beschermt hen

tegen de aanvallen van de mensen.

U neemt hen op in uw huis waar ze veilig zijn voor roddels.’

22Alle eer is voor de Here,

want Hij heeft mij op wonderbaarlijke wijze

zijn goedheid en liefde getoond.

Vooral toen ik het zo verschrikkelijk moeilijk had.

23Terwijl ik in mijn angst dacht dat U mij vergeten was,

hebt U juist mijn luide smeekbeden gehoord.

U hoorde mij om hulp roepen.

24Dit zeg ik tegen allen die God volgen:

‘Heb Hem van harte lief,

want de Here zorgt voor hen die Hem trouw volgen,

maar Hij rekent grondig af met de hoogmoedigen.

25Wees sterk,

laat uw hart maar sterk en moedig zijn

en blijf altijd op de Here hopen.’

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 31:1-24

Salmo 3131:0 Salmo 31 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Awit kini ni David.

Ang Pag-ampo sa Tawo nga Nagasalig sa Dios

1Kanimo, Ginoo, nagadangop ako.

Ayaw itugot nga maulawan ako.

Luwasa ako, tungod kay ikaw matarong.

2Pamatia ako ug luwasa dayon.

Panalipdi ako nga daw sama ikaw sa salipdanan nga bato;

panalipdi ako nga daw sama ikaw sa lig-ong tagoanan.

3Tungod kay ikaw ang akong salipdanan nga bato ug lig-ong tagoanan,

tultoli ug giyahi ako aron mapasidunggan ang imong ngalan.

4Ilikay ako sa lit-ag nga gipahimutang sa akong mga kaaway alang kanako,

kay ikaw ang akong tigpanalipod.

5Gitugyan ko kanimo ang akong kinabuhi.31:5 kinabuhi: sa literal, espiritu.

Luwasa ako, Ginoo, Dios nga kasaligan.

6Gikasilagan ko ang nagasimba sa walay pulos nga mga dios-dios,

kay nagasalig man ako kanimo, Ginoo.

7Maglipay gayod ako tungod sa imong gugma,

kay nakita mo ang akong mga pag-antos,

ug nahibalo ka sa akong mga kalisdanan.

8Wala mo ako itugyan sa akong mga kaaway;

giluwas mo ako sa katalagman.

9Kaloy-i ako, Ginoo, kay ania ako sa kalisod.

Nanghubag na ang akong mga mata sa paghinilak,

ug naluya na ako.

10Ang akong kinabuhi kanunay lang anaa sa kasubo.

Pila ka tuig na akong naghilak.

Naluya na ako tungod sa akong mga pag-antos,31:10 pag-antos: Mao kini sa Septuagint ug sa Syriac; apan sa Hebreo, kadaotan.

ug daw sa nangagupok na ang akong mga bukog.

11Gibugalbugalan ako sa tanan kong mga kaaway, labi na sa akong mga silingan.

Bisan ang akong mga kaila nahadlok na kanako.

Kon makita nila ako sa dalan magpahilayo sila kanako.

12Gikalimtan na nila ako nga daw sa patay.

Alang kanila sama ako sa buak nga kolon nga dili na mapuslan.

13Madungog ko ang hungihong sa daghang mga kaaway.

Bisan asa ako moadto anaa ang kakuyaw,

kay nagaplano sila sa pagpatay kanako.

14Apan nagasalig ako kanimo, Ginoo.

Ikaw ang akong Dios.

15Ang akong kaugmaon anaa kanimo;

luwasa ako sa akong mga kaaway nga nagalutos kanako.

16Ipakita ang imong kaayo kanako nga imong alagad.

Tungod kay gihigugma mo ako, luwasa ako.

17Ayaw itugot nga maulawan ako, Ginoo,

kay kanimo ako nagasangpit.

Pakaulawi ang mga daotan ug pamatya sila

aron mahilom sila diha sa lubnganan.31:17 lubnganan: o, dapit sa mga patay.

18Pahiloma kanang mga bakakon, nga nagapasigarbo ug nagatamay sa mga matarong.

19Pagkadako sa imong kaayo nga gitagana sa mga nagatahod kanimo.

Ginahatag mo kini ngadto sa mga nagasalig kanimo, ug kini makita sa tanan.

20Gitagoan mo sila sa dapit diin anaa ang imong presensya,

ug didto luwas sila sa mga daotang mga plano ug pagpanginsulto sa mga tawo.

21Dalaygon ka, Ginoo!

Kay katingalahan gayod ang gipakita mo nga gugma kanako sa dihang didto ako sa usa ka lungsod nga gilibotan sa mga kaaway.

22Sa akong kalisang gipakaingon ko ug gisalikway mo na ako.

Apan gidungog mo ang akong pagpakilooy sa dihang nangayo akog tabang kanimo.

23Higugmaa ninyo ang Ginoo, kamong iyang matinud-anong katawhan.

Gitipigan sa Ginoo ang mga matinumanon kaniya,

apan silotan niya sa hilabihan ang mga mapahitas-on.

24Kamong nagalaom sa Ginoo,

pagpakalig-on kamo ug ayaw pagpakawala ug paglaom.