Het Boek

Psalmen 30

1Een psalm van David. Een speciaal lied voor de inwijding van de tempel.

Ik geef U alle eer en lof, Here,
want U hebt mij uit de put gehaald.
U zorgde ervoor dat mijn vijanden
geen leedvermaak over mij konden hebben.
Naar U heb ik geroepen om hulp,
Here, mijn God,
en U hebt mij genezen.
U gaf mij het leven terug
en redde mij van de dood.
Ik hoefde nog niet te sterven.
Laten al zijn volgelingen
psalmen zingen voor de Here
en zijn heilige naam loven en prijzen.
Want zijn toorn
duurt niet lang,
maar zijn liefde
mogen wij ons hele leven ervaren.
ʼs Avonds
is er droefheid,
maar ʼs morgens
klinkt gejuich.
In mijn overmoed dacht ik altijd
dat mij nooit iets zou overkomen,
want U, Here, hield van mij
en ik stond stevig als een berg.
Maar zodra U Zich voor mij verborg,
was ik alle houvast kwijt.
Ik riep U, Here,
en ik smeekte U om genade:
10 ‘Wat heeft het voor zin
als ik sterf en begraven word?
Het stof kan U niet eren en prijzen
of vertellen over uw trouw!
11 Luister toch, Here, geef mij genade.
Och Here, wilt U mij helpen?’
12 U veranderde mijn droevig gebed
in een blij danklied.
U nam mij mijn rouwkleding af
en bekleedde mij met vreugde.
13 Zodat ik voortdurend lofliederen voor U zou zingen.
Here, mijn God,
ik zal U altijd blijven prijzen.

New Living Translation

Psalm 30

Psalm 30

A psalm of David. A song for the dedication of the Temple.

I will exalt you, Lord, for you rescued me.
    You refused to let my enemies triumph over me.
O Lord my God, I cried to you for help,
    and you restored my health.
You brought me up from the grave,[a] O Lord.
    You kept me from falling into the pit of death.

Sing to the Lord, all you godly ones!
    Praise his holy name.
For his anger lasts only a moment,
    but his favor lasts a lifetime!
Weeping may last through the night,
    but joy comes with the morning.

When I was prosperous, I said,
    “Nothing can stop me now!”
Your favor, O Lord, made me as secure as a mountain.
    Then you turned away from me, and I was shattered.

I cried out to you, O Lord.
    I begged the Lord for mercy, saying,
“What will you gain if I die,
    if I sink into the grave?
Can my dust praise you?
    Can it tell of your faithfulness?
10 Hear me, Lord, and have mercy on me.
    Help me, O Lord.”

11 You have turned my mourning into joyful dancing.
    You have taken away my clothes of mourning and clothed me with joy,
12 that I might sing praises to you and not be silent.
    O Lord my God, I will give you thanks forever!

Notas al pie

  1. 30:3 Hebrew from Sheol.