Het Boek

Psalmen 30:1-13

1Een psalm van David. Een speciaal lied voor de inwijding van de tempel.

2Ik geef U alle eer en lof, Here,

want U hebt mij uit de put gehaald.

U zorgde ervoor dat mijn vijanden

geen leedvermaak over mij konden hebben.

3Naar U heb ik geroepen om hulp,

Here, mijn God,

en U hebt mij genezen.

4U gaf mij het leven terug

en redde mij van de dood.

Ik hoefde nog niet te sterven.

5Laten al zijn volgelingen

psalmen zingen voor de Here

en zijn heilige naam loven en prijzen.

6Want zijn toorn

duurt niet lang,

maar zijn liefde

mogen wij ons hele leven ervaren.

ʼs Avonds

is er droefheid,

maar ʼs morgens

klinkt gejuich.

7In mijn overmoed dacht ik altijd

dat mij nooit iets zou overkomen,

8want U, Here, hield van mij

en ik stond stevig als een berg.

Maar zodra U Zich voor mij verborg,

was ik alle houvast kwijt.

9Ik riep U, Here,

en ik smeekte U om genade:

10‘Wat heeft het voor zin

als ik sterf en begraven word?

Het stof kan U niet eren en prijzen

of vertellen over uw trouw!

11Luister toch, Here, geef mij genade.

Och Here, wilt U mij helpen?’

12U veranderde mijn droevig gebed

in een blij danklied.

U nam mij mijn rouwkleding af

en bekleedde mij met vreugde.

13Zodat ik voortdurend lofliederen voor U zou zingen.

Here, mijn God,

ik zal U altijd blijven prijzen.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 30:1-12

Salmo 30Salmo 30 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni David. Ang kanta sa pagdedikar sang templo.

Pangamuyo nga Pagpasalamat

1Ginadayaw ko ikaw, Ginoo,

kay ginluwas mo ako sa katalagman

kag wala mo pagtuguti nga magkalipay ang akon mga kaaway sa akon kahimtangan.

2Ginoo nga akon Dios,

nagapangayo ako sang bulig sa imo,

kag gin-ayo mo ako.

3Ginluwas mo ako sa kamatayon.

Wala mo pagtuguti nga mapatay ako.

4Magkanta kamo sang mga pagdayaw sa Ginoo,

kamo nga iya matutom nga katawhan.

Dayawa ninyo siya bilang pagdumdom sa iya pagkabalaan.

5Kay ang iya kaakig wala nagadugay,

pero ang iya kaayo nagapadayon hasta san-o.

Ayhan nagakasubo kita sa kagab-ihon,

pero pag-abot sang kaagahon magakalipay kita.

6Sang malig-on ang akon kahimtangan, nagsiling ako nga indi gid ako maano.

7Ini tungod sa kaayo mo, Ginoo.

Ginpalig-on mo ako pareho sa isa ka bukid.

Pero sang nagpanago ka sa akon, hinadlukan ako.

8Nagpanawag ako sa imo, Ginoo, nga nagapakitluoy.

Siling ko,

9“Ano bala ang makuha mo kon mapatay ako?

Makadayaw bala sa imo ang patay nga tawo?

Makasugid bala siya sang imo katutom?

10Ginoo, pamatii ako kag kaluoyi.

Buligi ako!”

11Gani, ginbayluhan mo ang akon pagpangasubo sang malipayon nga pagsaot.

Ginpauba mo sa akon ang sako nga ginsul-ob ko sang nagpangasubo ako,

kag ginhatagan mo ako sang kalipay,

12agod indi lang ako maghipos, kundi magkanta ako sang mga pagdayaw sa imo.

Ginoo nga akon Dios, pasalamatan ko ikaw sa wala sing katapusan.