Het Boek

Psalmen 29:1-11

1Door David.

Geef de Here eer, bewoners van de hemelen.

Bewijs Hem eer

en prijs zijn grootheid en zijn kracht.

2Prijs zijn naam

en buig u neer voor zijn heilige verschijning.

3De stem van de Here klinkt over de zee.

De Almachtige God laat de donder weergalmen.

De Here beheerst de geweldige wateren.

4De stem van de Here is krachtig.

De stem van de Here is glorieus.

5De stem van de Here laat de cederbomen breken,

zelfs de ceders van de Libanon.

6De bomen van de Libanon springen op als kalveren

en de bomen van de Hermon als woudossen.

7De stem van de Here splijt de vlammen.

8De stem van de Here laat de woestijnen sidderen.

De woestijn van Kades beeft onder zijn stem.

9De stem van de Here doet hertenjongen geboren worden.

De stem van de Here laat het schors van de bomen vallen.

In zijn paleis brengt iedereen Hem eer.

10De Here was verheven boven de grote watervloed,

Hij is de verheven Koning tot in eeuwigheid.

11De Here zal zijn volk kracht geven

en zegenen door het vrede te geven.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 29:1-11

Psalm 29

Herrens ära och makt

1En psalm av David.

Ge Herren, ni Guds söner,

ge Herren ära och makt!

2Ära honom för hans härliga namn!

Böj er inför Herren i helig skrud29:2 Eller härlighet/glans, vilket i så fall syftar på Herren och inte på dem som uppmanas till tillbedjan..

3Herrens röst hörs över vattnen,

Gud, den upphöjde, dundrar.

Herrens röst hörs över de stora vattnen.

4Herrens röst är väldig,

Herrens röst är praktfull.

5Herrens röst knäcker cedrar,

Herren knäcker Libanons cedrar.

6Han får Libanon att hoppa som en kalv

och Sirjon som en vildoxe.

7Herrens röst slår med ljungande blixtar.

8Herrens röst skakar öknen,

Herren skakar Kadeshöknen.

9Herrens röst får hindarna att kalva,

den klär av träden i skogarna.

Allting i hans tempel ropar: ”Ära!”

10Herren satt på sin tron vid syndafloden,

Herren sitter på sin tron för evigt.

11Herren ger sitt folk styrka.

Herren välsignar sitt folk med frid.