Het Boek

Psalmen 29

1Door David.

Geef de Here eer, bewoners van de hemelen.
Bewijs Hem eer
en prijs zijn grootheid en zijn kracht.
Prijs zijn naam
en buig u neer voor zijn heilige verschijning.
De stem van de Here klinkt over de zee.
De Almachtige God laat de donder weergalmen.
De Here beheerst de geweldige wateren.
De stem van de Here is krachtig.
De stem van de Here is glorieus.
De stem van de Here laat de cederbomen breken,
zelfs de ceders van de Libanon.
De bomen van de Libanon springen op als kalveren
en de bomen van de Hermon als woudossen.
De stem van de Here splijt de vlammen.
De stem van de Here laat de woestijnen sidderen.
De woestijn van Kades beeft onder zijn stem.
De stem van de Here doet hertenjongen geboren worden.
De stem van de Here laat het schors van de bomen vallen.
In zijn paleis brengt iedereen Hem eer.
10 De Here was verheven boven de grote watervloed,
Hij is de verheven Koning tot in eeuwigheid.
11 De Here zal zijn volk kracht geven
en zegenen door het vrede te geven.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 29

Psalmul 29

Un psalm al lui David

Daţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu[a],
    daţi Domnului slava şi puterea!
Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Său!
    Închinaţi-vă Domnului cu podoabe sfinte[b]!

Glasul Domnului răsună deasupra apelor.
    Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul;
        Domnul este deasupra apelor mari.
Glasul Domnului răsună cu putere,
    glasul Domnului răsună cu măreţie.
Glasul Domnului doboară cedrii;
    Domnul doboară cedrii Libanului.
El face Libanul să sară ca un viţel
    şi Sirionul[c] – ca un pui de bivol sălbatic.
Glasul Domnului despică cu scânteieri de foc.
    Glasul Domnului face să tremure pustia,
        Domnul face să tremure pustia Kadeş.
Glasul Domnului apleacă stejarii[d]
    şi despoaie pădurile;
        în Templul Său toţi strigă: „Slavă!“
10 În timpul potopului Domnul era pe tron;
    Domnul va trona ca împărat pe vecie.
11 Domnul dă tărie poporului Său.
    Domnul binecuvântează pe poporul Său cu pace.

Notas al pie

  1. Psalmii 29:1 Sau: făpturi cereşti; sau: îngeri
  2. Psalmii 29:2 Sau: în splendoarea sfinţeniei Sale; sfinţenie se poate referi la Domnul Însuşi, la Tabernacul sau la îmbrăcămintea preoţească (vezi Ps. 110:3)
  3. Psalmii 29:6 muntele Hermon
  4. Psalmii 29:9 Sau: provoacă caprelor de munte naşterea