Het Boek

Psalmen 29

1Door David.

Geef de Here eer, bewoners van de hemelen.
Bewijs Hem eer
en prijs zijn grootheid en zijn kracht.
Prijs zijn naam
en buig u neer voor zijn heilige verschijning.
De stem van de Here klinkt over de zee.
De Almachtige God laat de donder weergalmen.
De Here beheerst de geweldige wateren.
De stem van de Here is krachtig.
De stem van de Here is glorieus.
De stem van de Here laat de cederbomen breken,
zelfs de ceders van de Libanon.
De bomen van de Libanon springen op als kalveren
en de bomen van de Hermon als woudossen.
De stem van de Here splijt de vlammen.
De stem van de Here laat de woestijnen sidderen.
De woestijn van Kades beeft onder zijn stem.
De stem van de Here doet hertenjongen geboren worden.
De stem van de Here laat het schors van de bomen vallen.
In zijn paleis brengt iedereen Hem eer.
10 De Here was verheven boven de grote watervloed,
Hij is de verheven Koning tot in eeuwigheid.
11 De Here zal zijn volk kracht geven
en zegenen door het vrede te geven.

New Living Translation

Psalm 29

Psalm 29

A psalm of David.

Honor the Lord, you heavenly beings[a];
    honor the Lord for his glory and strength.
Honor the Lord for the glory of his name.
    Worship the Lord in the splendor of his holiness.

The voice of the Lord echoes above the sea.
    The God of glory thunders.
    The Lord thunders over the mighty sea.
The voice of the Lord is powerful;
    the voice of the Lord is majestic.
The voice of the Lord splits the mighty cedars;
    the Lord shatters the cedars of Lebanon.
He makes Lebanon’s mountains skip like a calf;
    he makes Mount Hermon[b] leap like a young wild ox.
The voice of the Lord strikes
    with bolts of lightning.
The voice of the Lord makes the barren wilderness quake;
    the Lord shakes the wilderness of Kadesh.
The voice of the Lord twists mighty oaks[c]
    and strips the forests bare.
In his Temple everyone shouts, “Glory!”

10 The Lord rules over the floodwaters.
    The Lord reigns as king forever.
11 The Lord gives his people strength.
    The Lord blesses them with peace.

Notas al pie

  1. 29:1 Hebrew you sons of God.
  2. 29:6 Hebrew Sirion, another name for Mount Hermon.
  3. 29:9 Or causes the deer to writhe in labor.