Het Boek

Psalmen 29

1Door David.

Geef de Here eer, bewoners van de hemelen.
Bewijs Hem eer
en prijs zijn grootheid en zijn kracht.
Prijs zijn naam
en buig u neer voor zijn heilige verschijning.
De stem van de Here klinkt over de zee.
De Almachtige God laat de donder weergalmen.
De Here beheerst de geweldige wateren.
De stem van de Here is krachtig.
De stem van de Here is glorieus.
De stem van de Here laat de cederbomen breken,
zelfs de ceders van de Libanon.
De bomen van de Libanon springen op als kalveren
en de bomen van de Hermon als woudossen.
De stem van de Here splijt de vlammen.
De stem van de Here laat de woestijnen sidderen.
De woestijn van Kades beeft onder zijn stem.
De stem van de Here doet hertenjongen geboren worden.
De stem van de Here laat het schors van de bomen vallen.
In zijn paleis brengt iedereen Hem eer.
10 De Here was verheven boven de grote watervloed,
Hij is de verheven Koning tot in eeuwigheid.
11 De Here zal zijn volk kracht geven
en zegenen door het vrede te geven.

The Message

Psalm 29

A David Psalm

11-2 Bravo, God, bravo!
    Gods and all angels shout, “Encore!”
In awe before the glory,
    in awe before God’s visible power.
Stand at attention!
    Dress your best to honor him!

God thunders across the waters,
Brilliant, his voice and his face, streaming brightness—
God, across the flood waters.

God’s thunder tympanic,
God’s thunder symphonic.

God’s thunder smashes cedars,
God topples the northern cedars.

The mountain ranges skip like spring colts,
The high ridges jump like wild kid goats.

7-8 God’s thunder spits fire.
God thunders, the wilderness quakes;
He makes the desert of Kadesh shake.

God’s thunder sets the oak trees dancing
A wild dance, whirling; the pelting rain strips their branches.
We fall to our knees—we call out, “Glory!”

10 Above the floodwaters is God’s throne
    from which his power flows,
    from which he rules the world.

11 God makes his people strong.
God gives his people peace.