Het Boek

Psalmen 28

1Door David.

Ik roep naar U, Here, mijn rots.
Keer U niet zonder te spreken van mij af.
Want als U tegen mij blijft zwijgen,
zal ik sterven.
Luister toch naar mijn luide smeekbeden.
Ik hef mijn handen naar U omhoog in uw heiligdom.
Vernietig mij niet samen met de goddelozen
of met andere misdadigers.
Die spreken wel vriendelijk met anderen,
maar in hun hart haten zij hen.
Geef hun wat zij verdienen, loon naar werken.
Vergeld hun naar hun handelwijze.
De Here zal hen vernietigen
en niet meer herstellen,
omdat zij geen oog hebben voor wat Hij doet
en niets begrijpen van zijn werken.
Ik loof de Here,
want Hij heeft mijn luide smeekbeden gehoord.
De Here geeft mij zijn kracht,
Hij is het schild waarachter ik schuil.
Mijn hart heeft op Hem vertrouwd
en Hij heeft mij geholpen.
Mijn hart juicht en ik prijs Hem met mijn lied.
De Here geeft zijn volk kracht.
Hij is een beschermende vesting
voor hem die Hij heeft gezalfd.
Maak uw volk vrij en zegen wie van U zijn.
Zorg voor hen als een herder voor zijn schapen
en bescherm hen tot in eeuwigheid.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 28

Psalmul 28

Al lui David

Doamne, către Tine strig!
    Stânca mea, nu rămâne surd la strigătul meu,
ca nu cumva, tăcând faţă de mine,
    să mă asemăn cu cei care se coboară în groapă!
Ascultă glasul rugilor mele,
    atunci când strig către Tine după ajutor,
atunci când îmi ridic mâinile
    spre Locul Tău Preasfânt!

Nu mă condamna împreună cu cei răi,
    împreună cu răufăcătorii,
cu cei ce vorbesc de pace semenului lor,
    dar în inima lor este numai răutate.
Răsplăteşte-le după faptele lor,
    după răutatea lucrărilor lor;
după faptele mâinilor lor să le răsplăteşti!
    Întoarce asupra lor răsplata cuvenită!
Pentru că ei nu iau aminte la lucrările Domnului
    şi la faptele mâinilor Lui,
El îi va dărâma
    şi nu îi va mai zidi la loc!

Binecuvântat să fie Domnul,
    căci El a ascultat glasul rugilor mele!
Domnul este tăria mea şi scutul meu!
    În El mi se încrede inima, şi sunt ajutat.
De aceea inima mea chiuie de bucurie
    şi-I aduc mulţumiri prin cântecele mele!

Domnul este tăria poporului Său!
    El este fortăreaţă izbăvitoare pentru unsul Său.
Mântuieşte-Ţi poporul!
    Binecuvântează-Ţi moştenirea!
        Păstoreşte-i şi sprijină-i pe vecie!