Het Boek

Psalmen 28

1Door David.

Ik roep naar U, Here, mijn rots.
Keer U niet zonder te spreken van mij af.
Want als U tegen mij blijft zwijgen,
zal ik sterven.
Luister toch naar mijn luide smeekbeden.
Ik hef mijn handen naar U omhoog in uw heiligdom.
Vernietig mij niet samen met de goddelozen
of met andere misdadigers.
Die spreken wel vriendelijk met anderen,
maar in hun hart haten zij hen.
Geef hun wat zij verdienen, loon naar werken.
Vergeld hun naar hun handelwijze.
De Here zal hen vernietigen
en niet meer herstellen,
omdat zij geen oog hebben voor wat Hij doet
en niets begrijpen van zijn werken.
Ik loof de Here,
want Hij heeft mijn luide smeekbeden gehoord.
De Here geeft mij zijn kracht,
Hij is het schild waarachter ik schuil.
Mijn hart heeft op Hem vertrouwd
en Hij heeft mij geholpen.
Mijn hart juicht en ik prijs Hem met mijn lied.
De Here geeft zijn volk kracht.
Hij is een beschermende vesting
voor hem die Hij heeft gezalfd.
Maak uw volk vrij en zegen wie van U zijn.
Zorg voor hen als een herder voor zijn schapen
en bescherm hen tot in eeuwigheid.

New Living Translation

Psalm 28

Psalm 28

A psalm of David.

I pray to you, O Lord, my rock.
    Do not turn a deaf ear to me.
For if you are silent,
    I might as well give up and die.
Listen to my prayer for mercy
    as I cry out to you for help,
    as I lift my hands toward your holy sanctuary.

Do not drag me away with the wicked—
    with those who do evil—
those who speak friendly words to their neighbors
    while planning evil in their hearts.
Give them the punishment they so richly deserve!
    Measure it out in proportion to their wickedness.
Pay them back for all their evil deeds!
    Give them a taste of what they have done to others.
They care nothing for what the Lord has done
    or for what his hands have made.
So he will tear them down,
    and they will never be rebuilt!

Praise the Lord!
    For he has heard my cry for mercy.
The Lord is my strength and shield.
    I trust him with all my heart.
He helps me, and my heart is filled with joy.
    I burst out in songs of thanksgiving.

The Lord gives his people strength.
    He is a safe fortress for his anointed king.
Save your people!
    Bless Israel, your special possession.[a]
Lead them like a shepherd,
    and carry them in your arms forever.

Notas al pie

  1. 28:9 Hebrew Bless your inheritance.