Het Boek

Psalmen 28:1-9

1Door David.

Ik roep naar U, Here, mijn rots.

Keer U niet zonder te spreken van mij af.

Want als U tegen mij blijft zwijgen,

zal ik sterven.

2Luister toch naar mijn luide smeekbeden.

Ik hef mijn handen naar U omhoog in uw heiligdom.

3Vernietig mij niet samen met de goddelozen

of met andere misdadigers.

Die spreken wel vriendelijk met anderen,

maar in hun hart haten zij hen.

4Geef hun wat zij verdienen, loon naar werken.

Vergeld hun naar hun handelwijze.

5De Here zal hen vernietigen

en niet meer herstellen,

omdat zij geen oog hebben voor wat Hij doet

en niets begrijpen van zijn werken.

6Ik loof de Here,

want Hij heeft mijn luide smeekbeden gehoord.

7De Here geeft mij zijn kracht,

Hij is het schild waarachter ik schuil.

Mijn hart heeft op Hem vertrouwd

en Hij heeft mij geholpen.

Mijn hart juicht en ik prijs Hem met mijn lied.

8De Here geeft zijn volk kracht.

Hij is een beschermende vesting

voor hem die Hij heeft gezalfd.

9Maak uw volk vrij en zegen wie van U zijn.

Zorg voor hen als een herder voor zijn schapen

en bescherm hen tot in eeuwigheid.

New International Reader's Version

Psalm 28:1-9

Psalm 28

A psalm of David.

1Lord, my Rock, I call out to you.

Pay attention to me.

If you remain silent, I will die.

I will be like those who go down into the grave.

2Hear my cry for your favor

when I call out to you for help.

Hear me when I lift up my hands in prayer

toward your Most Holy Room.

3Don’t drag me away with sinners.

Don’t drag me away with those who do evil.

They speak in a friendly way to their neighbors.

But their hearts are full of hate.

4Pay them back for their evil actions.

Pay them back for what their hands have done.

Give them exactly what they should get.

5They don’t care about the Lord’s mighty acts.

They don’t care about what his hands have done.

So he will tear them down.

He will never build them up again.

6Give praise to the Lord.

He has heard my cry for his favor.

7The Lord gives me strength. He is like a shield that keeps me safe.

My heart trusts in him, and he helps me.

My heart jumps for joy.

With my song I praise him.

8The Lord gives strength to his people.

He guards and saves his anointed king.

9Save your people. Bless those who belong to you.

Be their shepherd. Take care of them forever.