Het Boek

Psalmen 28

1Door David.

Ik roep naar U, Here, mijn rots.
Keer U niet zonder te spreken van mij af.
Want als U tegen mij blijft zwijgen,
zal ik sterven.
Luister toch naar mijn luide smeekbeden.
Ik hef mijn handen naar U omhoog in uw heiligdom.
Vernietig mij niet samen met de goddelozen
of met andere misdadigers.
Die spreken wel vriendelijk met anderen,
maar in hun hart haten zij hen.
Geef hun wat zij verdienen, loon naar werken.
Vergeld hun naar hun handelwijze.
De Here zal hen vernietigen
en niet meer herstellen,
omdat zij geen oog hebben voor wat Hij doet
en niets begrijpen van zijn werken.
Ik loof de Here,
want Hij heeft mijn luide smeekbeden gehoord.
De Here geeft mij zijn kracht,
Hij is het schild waarachter ik schuil.
Mijn hart heeft op Hem vertrouwd
en Hij heeft mij geholpen.
Mijn hart juicht en ik prijs Hem met mijn lied.
De Here geeft zijn volk kracht.
Hij is een beschermende vesting
voor hem die Hij heeft gezalfd.
Maak uw volk vrij en zegen wie van U zijn.
Zorg voor hen als een herder voor zijn schapen
en bescherm hen tot in eeuwigheid.

The Message

Psalm 28

A David Psalm

1Don’t turn a deaf ear
    when I call you, God.
If all I get from you is
    deafening silence,
I’d be better off
    in the Black Hole.

I’m letting you know what I need,
    calling out for help
And lifting my arms
    toward your inner sanctum.

3-4 Don’t shove me into
    the same jail cell with those crooks,
With those who are
    full-time employees of evil.
They talk a good line of “peace,”
    then moonlight for the Devil.

Pay them back for what they’ve done,
    for how bad they’ve been.
Pay them back for their long hours
    in the Devil’s workshop;
Then cap it with a huge bonus.

Because they have no idea how God works
    or what he is up to,
God will smash them to smithereens
    and walk away from the ruins.

6-7 Blessed be God
    he heard me praying.
He proved he’s on my side;
    I’ve thrown my lot in with him.

Now I’m jumping for joy,
    and shouting and singing my thanks to him.

8-9 God is all strength for his people,
    ample refuge for his chosen leader;
Save your people
    and bless your heritage.
Care for them;
    carry them like a good shepherd.