Het Boek

Psalmen 27:1-14

1Een lied van David.

De Here is mijn licht en mijn redder.

Voor wie zou ik dan bang zijn?

De Here is mijn levenskracht.

Zou ik dan nog angst voor iemand hebben?

2Toen de misdadigers, mijn vijanden,

kwamen om mij te vernietigen,

zijn zij zelf gestruikeld en gevallen.

3Al komt een heel leger op mij af,

ik word niet bang.

Al wordt er oorlog tegen mij gevoerd,

ik blijf toch vertrouwen!

4Ik heb de Here slechts één ding gevraagd,

daar gaat mijn hele hart naar uit:

dat ik mijn hele leven in het huis van de Here mag blijven.

Om de lieflijkheid van de Here te kunnen zien

en steeds meer over Hem te leren in zijn tempel.

5Want wanneer kwade tijden aanbreken,

verbergt Hij mij in zijn hut.

Hij verstopt mij in zijn tent,

op een plaats die niemand kent.

Hij zet mij hoog op een rots.

6Daarom kan ik mijn hoofd opheffen.

Ik kijk over al mijn vijanden heen.

Daarom wil ik Hem offers brengen met luid trompetgeschal.

Ik wil zingen voor de Here,

psalmen zingen voor Hem.

7Luister, Here, hoe ik hardop naar U roep!

Wees zo goed mij te antwoorden

en geef mij genade.

8U Zelf laat mijn hart naar U vragen.

Ik wil U zoeken, Here.

9Verberg U niet voor mij

en stuur mij niet toornig weg.

U bent altijd mijn hulp.

Laat mij niet in de steek

en stoot mij niet van U af,

God van mijn heil.

10Al zouden mijn vader en moeder mij in de steek laten,

de Here laat mij nooit alleen.

11Leer mij uw bedoelingen, Here,

en laat mij op een vlakke weg lopen,

zodat mijn vijanden mij niet kunnen pakken.

12Geef mij niet over aan mijn tegenstanders.

Er wordt vals tegen mij getuigd

en geweldenaars bedreigen mij.

13Gelukkig wist ik zeker

dat de goedheid van de Here mij zou redden.

Hij spaarde mijn leven!

14Wees sterk en wacht op de Here.

Laat uw hart sterk zijn en krachtig

door altijd op de Here te wachten.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 27:1-14

Psalmul 27

Al lui David

1Domnul este lumina și mântuirea mea;

de cine să mă tem?

Domnul este refugiul vieții mele;

de cine să‑mi fie frică?

2Când se apropie răufăcătorii de mine

ca să‑mi devoreze carnea,

tocmai ei, asupritorii și dușmanii mei,

se poticnesc și cad.

3Chiar dacă o armată și‑ar așeza tabăra împotriva mea,

inima mea nu s‑ar teme.

Chiar dacă s‑ar porni război împotriva mea,

chiar și atunci aș fi încrezător.

4Un singur lucru cer de la Domnul

și‑l caut cu stăruință:

să locuiesc în Casa Domnului

în toate zilele vieții mele,

ca să privesc frumusețea Domnului

și să‑L caut în Templul Lui.

5Căci El mă va ascunde în Coliba Sa în ziua cea rea,

mă va acoperi în locul tainic al Cortului Său

și mă va înălța pe o stâncă.

6Deja mi se înalță capul deasupra dușmanilor

care sunt în jurul meu.

De aceea voi aduce jertfe în Cortul Lui cu strigăte de bucurie.

Voi cânta și Îl voi lăuda pe Domnul.

7Doamne, ascultă‑mi glasul când Te chem,

arată‑Ți bunăvoința față de mine și răspunde‑mi!

8Inima îmi spune din partea Ta:

„Caută fața Mea!“8 Sau: Ție, inima mea, El îți spune: / „Caută fața Mea!“

Doamne, fața Ta o caut!

9Nu‑Ți ascunde fața de mine,

nu îndepărta cu mânie pe robul Tău!

Tu ești ajutorul meu.

Nu mă lăsa și nu mă părăsi,

Dumnezeul mântuirii mele!

10Chiar dacă tatăl meu și mama mea m‑ar părăsi,

Domnul m‑ar primi.10 Sau: Deși tatăl meu și mama mea m‑au abandonat, / Domnul mă primește.

11Doamne, învață‑mă calea Ta,

condu‑mă pe cărarea cea netedă,

din cauza dușmanilor mei.

12Nu mă lăsa în voia vrăjmașilor mei,

căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși

care suflă violență.

13O, dacă n‑aș fi crezut că voi vedea bunătatea Domnului

pe pământul celor vii…!

14Nădăjduiește în Domnul!

Fii tare și încurajează‑ți inima!

Nădăjduiește în Domnul!