Het Boek

Psalmen 27

1Een lied van David.

De Here is mijn licht en mijn redder.
Voor wie zou ik dan bang zijn?
De Here is mijn levenskracht.
Zou ik dan nog angst voor iemand hebben?
Toen de misdadigers, mijn vijanden,
kwamen om mij te vernietigen,
zijn zij zelf gestruikeld en gevallen.
Al komt een heel leger op mij af,
ik word niet bang.
Al wordt er oorlog tegen mij gevoerd,
ik blijf toch vertrouwen!
Ik heb de Here slechts één ding gevraagd,
daar gaat mijn hele hart naar uit:
dat ik mijn hele leven in het huis van de Here mag blijven.
Om de lieflijkheid van de Here te kunnen zien
en steeds meer over Hem te leren in zijn tempel.
Want wanneer kwade tijden aanbreken,
verbergt Hij mij in zijn hut.
Hij verstopt mij in zijn tent,
op een plaats die niemand kent.
Hij zet mij hoog op een rots.
Daarom kan ik mijn hoofd opheffen.
Ik kijk over al mijn vijanden heen.
Daarom wil ik Hem offers brengen met luid trompetgeschal.
Ik wil zingen voor de Here,
psalmen zingen voor Hem.
Luister Here, hoe ik hardop naar U roep!
Wees zo goed mij te antwoorden
en geef mij genade.
U Zelf laat mijn hart naar U vragen.
Ik wil U zoeken, Here.
Verberg U niet voor mij
en stuur mij niet toornig weg.
U bent altijd mijn hulp.
Laat mij niet in de steek
en stoot mij niet van U af,
God van mijn heil.
10 Al zouden mijn vader en moeder mij in de steek laten,
de Here laat mij nooit alleen.
11 Leer mij uw bedoelingen, Here,
en laat mij op een vlakke weg lopen,
zodat mijn vijanden mij niet kunnen pakken.
12 Geef mij niet over aan mijn tegenstanders.
Er wordt vals tegen mij getuigd
en geweldenaars bedreigen mij.
13 Gelukkig wist ik zeker
dat de goedheid van de Here mij zou redden.
Hij spaarde mijn leven!
14 Wees sterk en wacht op de Here.
Laat uw hart sterk zijn en krachtig
door altijd op de Here te wachten.

New Living Translation

Psalm 27

Psalm 27

A psalm of David.

The Lord is my light and my salvation—
    so why should I be afraid?
The Lord is my fortress, protecting me from danger,
    so why should I tremble?
When evil people come to devour me,
    when my enemies and foes attack me,
    they will stumble and fall.
Though a mighty army surrounds me,
    my heart will not be afraid.
Even if I am attacked,
    I will remain confident.

The one thing I ask of the Lord
    the thing I seek most—
is to live in the house of the Lord all the days of my life,
    delighting in the Lord’s perfections
    and meditating in his Temple.
For he will conceal me there when troubles come;
    he will hide me in his sanctuary.
    He will place me out of reach on a high rock.
Then I will hold my head high
    above my enemies who surround me.
At his sanctuary I will offer sacrifices with shouts of joy,
    singing and praising the Lord with music.

Hear me as I pray, O Lord.
    Be merciful and answer me!
My heart has heard you say, “Come and talk with me.”
    And my heart responds, “Lord, I am coming.”
Do not turn your back on me.
    Do not reject your servant in anger.
    You have always been my helper.
Don’t leave me now; don’t abandon me,
    O God of my salvation!
10 Even if my father and mother abandon me,
    the Lord will hold me close.

11 Teach me how to live, O Lord.
    Lead me along the right path,
    for my enemies are waiting for me.
12 Do not let me fall into their hands.
    For they accuse me of things I’ve never done;
    with every breath they threaten me with violence.
13 Yet I am confident I will see the Lord’s goodness
    while I am here in the land of the living.

14 Wait patiently for the Lord.
    Be brave and courageous.
    Yes, wait patiently for the Lord.