Het Boek

Psalmen 27

1Een lied van David.

De Here is mijn licht en mijn redder.
Voor wie zou ik dan bang zijn?
De Here is mijn levenskracht.
Zou ik dan nog angst voor iemand hebben?
Toen de misdadigers, mijn vijanden,
kwamen om mij te vernietigen,
zijn zij zelf gestruikeld en gevallen.
Al komt een heel leger op mij af,
ik word niet bang.
Al wordt er oorlog tegen mij gevoerd,
ik blijf toch vertrouwen!
Ik heb de Here slechts één ding gevraagd,
daar gaat mijn hele hart naar uit:
dat ik mijn hele leven in het huis van de Here mag blijven.
Om de lieflijkheid van de Here te kunnen zien
en steeds meer over Hem te leren in zijn tempel.
Want wanneer kwade tijden aanbreken,
verbergt Hij mij in zijn hut.
Hij verstopt mij in zijn tent,
op een plaats die niemand kent.
Hij zet mij hoog op een rots.
Daarom kan ik mijn hoofd opheffen.
Ik kijk over al mijn vijanden heen.
Daarom wil ik Hem offers brengen met luid trompetgeschal.
Ik wil zingen voor de Here,
psalmen zingen voor Hem.
Luister Here, hoe ik hardop naar U roep!
Wees zo goed mij te antwoorden
en geef mij genade.
U Zelf laat mijn hart naar U vragen.
Ik wil U zoeken, Here.
Verberg U niet voor mij
en stuur mij niet toornig weg.
U bent altijd mijn hulp.
Laat mij niet in de steek
en stoot mij niet van U af,
God van mijn heil.
10 Al zouden mijn vader en moeder mij in de steek laten,
de Here laat mij nooit alleen.
11 Leer mij uw bedoelingen, Here,
en laat mij op een vlakke weg lopen,
zodat mijn vijanden mij niet kunnen pakken.
12 Geef mij niet over aan mijn tegenstanders.
Er wordt vals tegen mij getuigd
en geweldenaars bedreigen mij.
13 Gelukkig wist ik zeker
dat de goedheid van de Here mij zou redden.
Hij spaarde mijn leven!
14 Wees sterk en wacht op de Here.
Laat uw hart sterk zijn en krachtig
door altijd op de Here te wachten.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 27

Вечный, к Тебе я взываю;
    Скала Моя, не будь ко мне равнодушен!
Если Ты будешь хранить молчание,
    я уподоблюсь тем, кто нисходит в пропасть.
Услышь мои моления,
    когда я взываю к Тебе о помощи,
когда я поднимаю руки
    к святилищу Твоему.

Не губи меня с нечестивыми,
    с теми, кто творит зло,
кто с ближними говорит радушно,
    а в сердце своём питает ненависть.
Воздай им по их делам,
    по их злым поступкам.
Воздай им за то, что их руки сделали,
    дай им то, что они заслужили.
За то, что они безразличны к делам Вечного,
    к тому, что сделали Его руки,
Он уничтожит их
    и впредь не восстановит.

Хвала Вечному,
    ведь Он услышал мои моления!
Вечный – моя сила и щит;
    сердце моё на Него надеется.
Он мне помог, и сердце моё ликует;
    я буду славить Его в песнях.

В Вечном – сила Его народа,
    Он – крепость, в которой спасётся Его помазанник.
Спаси Свой народ и удел Свой благослови;
    будь их Пастухом и веди их вовеки.

Песнь 28

Песнь Довуда.