Het Boek

Psalmen 27:1-14

1Een lied van David.

De Here is mijn licht en mijn redder.

Voor wie zou ik dan bang zijn?

De Here is mijn levenskracht.

Zou ik dan nog angst voor iemand hebben?

2Toen de misdadigers, mijn vijanden,

kwamen om mij te vernietigen,

zijn zij zelf gestruikeld en gevallen.

3Al komt een heel leger op mij af,

ik word niet bang.

Al wordt er oorlog tegen mij gevoerd,

ik blijf toch vertrouwen!

4Ik heb de Here slechts één ding gevraagd,

daar gaat mijn hele hart naar uit:

dat ik mijn hele leven in het huis van de Here mag blijven.

Om de lieflijkheid van de Here te kunnen zien

en steeds meer over Hem te leren in zijn tempel.

5Want wanneer kwade tijden aanbreken,

verbergt Hij mij in zijn hut.

Hij verstopt mij in zijn tent,

op een plaats die niemand kent.

Hij zet mij hoog op een rots.

6Daarom kan ik mijn hoofd opheffen.

Ik kijk over al mijn vijanden heen.

Daarom wil ik Hem offers brengen met luid trompetgeschal.

Ik wil zingen voor de Here,

psalmen zingen voor Hem.

7Luister, Here, hoe ik hardop naar U roep!

Wees zo goed mij te antwoorden

en geef mij genade.

8U Zelf laat mijn hart naar U vragen.

Ik wil U zoeken, Here.

9Verberg U niet voor mij

en stuur mij niet toornig weg.

U bent altijd mijn hulp.

Laat mij niet in de steek

en stoot mij niet van U af,

God van mijn heil.

10Al zouden mijn vader en moeder mij in de steek laten,

de Here laat mij nooit alleen.

11Leer mij uw bedoelingen, Here,

en laat mij op een vlakke weg lopen,

zodat mijn vijanden mij niet kunnen pakken.

12Geef mij niet over aan mijn tegenstanders.

Er wordt vals tegen mij getuigd

en geweldenaars bedreigen mij.

13Gelukkig wist ik zeker

dat de goedheid van de Here mij zou redden.

Hij spaarde mijn leven!

14Wees sterk en wacht op de Here.

Laat uw hart sterk zijn en krachtig

door altijd op de Here te wachten.

Bibelen på hverdagsdansk

Salmernes Bog 27:1-14

Tillid til Herren

1En sang af David.

Herren er mit lys og min redning,

så hvem har jeg grund til at frygte?

Herren beskytter mit liv,

hvad har jeg så at være bange for?

2Når mine fjender angriber mig og vil mig til livs,

så snubler de alle og falder.

3Selv om jeg omringes af en hær, er jeg ikke bange.

Selv om alt tyder på krig, er jeg stadig tryg.

4Jeg har bedt Herren om én ting,

og det er mit højeste ønske:

at få lov at leve i hans nærhed livet igennem,

at se hans herlighed og meditere i hans helligdom.

5Herren beskytter mig,

når der er fare på færde.

Han skjuler mig i sit telt,

sætter mig højt på en klippe.

6Dér kan jeg være i fred,

for fjenden kan ikke nå mig.

Dér vil jeg bringe ofre til Herren

og lovprise ham af hele mit hjerte.

7Herre, hør min bøn!

Vær mig nådig og svar mig.

8Mit hjerte byder mig at søge dig,

og derfor kommer jeg til dig.27,8 Teksten er uklar.

9Vend mig ikke ryggen, Herre.

Vis ikke din tjener bort i vrede.

Du er min redning, svigt mig ikke nu!

Lad mig ikke i stikken, min frelses Gud!

10Selv hvis min far og mor forlod mig,

ville du altid blive hos mig, Herre.

11Vis mig den vej, jeg bør følge,

led mig på ærlighedens sti.

Mine fjender venter på, at jeg falder.

12Lad mig ikke falde i hænderne på dem!

De anklager mig for ting, jeg ikke har gjort,

og de er altid ude på vold.

13Men jeg er sikker på, at Herren vil hjælpe mig,

så jeg oplever hans godhed hele mit liv.

14Regn med Herren og hold ud!

Stol på ham og tab ikke modet!