Het Boek

Psalmen 26

1Een lied van David.

Laat het recht over mij zegevieren, Here,
want ik ben onschuldig.
Ik vertrouwde op de Here
zonder uit mijn evenwicht te raken.
Stel mij maar op de proef, Here,
en ga na of er iets fout is.
Beoordeel mijn hele leven,
ja, ook mijn gedachten.
Ik houd steeds uw goedheid en liefde voor ogen.
Ik ga mijn weg in uw waarheid.
Nooit zoek ik contact met slechte mensen
en de huichelaars mijd ik.
Ik wil niet omgaan met misdadigers
en zal mij nooit bemoeien met de goddelozen.
Ik was mijn handen in onschuld
en kom graag bij uw altaar, Here.
Ik zing daar uit volle borst een lied om U te loven
en vertel er over uw wonderen.
Here, ik houd zoveel van uw huis,
de plaats waar U Zelf immers woont!
Laat mij niet met de zondaars
en moordenaars verloren gaan.
10 Aan hun handen kleeft de misdaad
en zij nemen geschenken aan als verradersloon.
11 Niets van deze dingen heb ik gedaan,
verlos mij en toon mij uw genade.
12 Ik ben op het rechte pad.
Ik zal de Here prijzen in de samenkomsten.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 26

Psalm 26

En oskyldig mans bön

1Av David.

Skaffa mig rätt, Herre,

för jag har levt ett klanderfritt liv.

Jag har förtröstat på Herren

utan att vackla.

2Sätt mig på prov, Herre,

utforska mig, granska hela mitt innersta!

3För jag har din nåd inför mina ögon

och din sanning som förebild.

4Jag sitter inte tillsammans med lögnare

och håller inte ihop med hycklare.

5Jag hatar de ondas samlingar

och vägrar att sitta hos de gudlösa.

6Jag tvättar mina händer i oskuld

och går runt ditt altare, Herre.

7Jag höjer min röst till tacksägelse

och förkunnar alla dina under.

8Herre, jag älskar din boning, ditt hus,

platsen där din härlighet bor.

9Ryck inte bort mitt liv med syndarnas,

låt mig inte dö som de blodtörstiga,

10som har båda händerna fulla med onda planer

och högra handen med mutor.

11Men jag lever ett klanderfritt liv.

Befria mig och visa nåd!

12Jag står på fast grund,

och i församlingarna vill jag prisa Herren.