Het Boek

Psalmen 26

1Een lied van David.

Laat het recht over mij zegevieren, Here,
want ik ben onschuldig.
Ik vertrouwde op de Here
zonder uit mijn evenwicht te raken.
Stel mij maar op de proef, Here,
en ga na of er iets fout is.
Beoordeel mijn hele leven,
ja, ook mijn gedachten.
Ik houd steeds uw goedheid en liefde voor ogen.
Ik ga mijn weg in uw waarheid.
Nooit zoek ik contact met slechte mensen
en de huichelaars mijd ik.
Ik wil niet omgaan met misdadigers
en zal mij nooit bemoeien met de goddelozen.
Ik was mijn handen in onschuld
en kom graag bij uw altaar, Here.
Ik zing daar uit volle borst een lied om U te loven
en vertel er over uw wonderen.
Here, ik houd zoveel van uw huis,
de plaats waar U Zelf immers woont!
Laat mij niet met de zondaars
en moordenaars verloren gaan.
10 Aan hun handen kleeft de misdaad
en zij nemen geschenken aan als verradersloon.
11 Niets van deze dingen heb ik gedaan,
verlos mij en toon mij uw genade.
12 Ik ben op het rechte pad.
Ik zal de Here prijzen in de samenkomsten.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 26

Psalmul 26

Al lui David

Doamne, dezvinovăţeşte-mă,
    căci umblu în integritate!
Mă încred în Domnul
    fără şovăire.
Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă,
    curăţeşte-mi adâncul fiinţei şi inima!
Îndurarea Ta este mereu înaintea ochilor mei
    şi umblu neîncetat în adevărul Tău.
Nu mă aşez laolaltă cu bărbaţii înşelători,
    şi nu mă întovărăşesc cu cei vicleni.
Urăsc adunarea răufăcătorilor
    şi nu mă aşez laolaltă cu cei răi.
Îmi spăl mâinile în nevinovăţie
    şi aşa înconjor altarul Tău, Doamne,
ca să fac să răsune mulţumirea
    şi să povestesc toate minunile Tale.
Doamne, eu iubesc Casa în care locuieşti
    şi locul unde sălăşluieşte slava Ta!

Nu-mi lua sufletul împreună cu cei păcătoşi,
    nici viaţa – împreună cu vărsătorii de sânge,
10 pe ale căror mâini este nelegiuire
    şi a căror dreaptă este plină de mită.
11 Cât despre mine, eu umblu în integritate!
    Izbăveşte-mă şi îndură-te de mine!
12 Piciorul meu stă pe loc drept.
    Voi binecuvânta pe Domnul în adunări!