Het Boek

Psalmen 26

1Een lied van David.

Laat het recht over mij zegevieren, Here,
want ik ben onschuldig.
Ik vertrouwde op de Here
zonder uit mijn evenwicht te raken.
Stel mij maar op de proef, Here,
en ga na of er iets fout is.
Beoordeel mijn hele leven,
ja, ook mijn gedachten.
Ik houd steeds uw goedheid en liefde voor ogen.
Ik ga mijn weg in uw waarheid.
Nooit zoek ik contact met slechte mensen
en de huichelaars mijd ik.
Ik wil niet omgaan met misdadigers
en zal mij nooit bemoeien met de goddelozen.
Ik was mijn handen in onschuld
en kom graag bij uw altaar, Here.
Ik zing daar uit volle borst een lied om U te loven
en vertel er over uw wonderen.
Here, ik houd zoveel van uw huis,
de plaats waar U Zelf immers woont!
Laat mij niet met de zondaars
en moordenaars verloren gaan.
10 Aan hun handen kleeft de misdaad
en zij nemen geschenken aan als verradersloon.
11 Niets van deze dingen heb ik gedaan,
verlos mij en toon mij uw genade.
12 Ik ben op het rechte pad.
Ik zal de Here prijzen in de samenkomsten.

New Living Translation

Psalm 26

Psalm 26

A psalm of David.

Declare me innocent, O Lord,
    for I have acted with integrity;
    I have trusted in the Lord without wavering.
Put me on trial, Lord, and cross-examine me.
    Test my motives and my heart.
For I am always aware of your unfailing love,
    and I have lived according to your truth.
I do not spend time with liars
    or go along with hypocrites.
I hate the gatherings of those who do evil,
    and I refuse to join in with the wicked.
I wash my hands to declare my innocence.
    I come to your altar, O Lord,
singing a song of thanksgiving
    and telling of all your wonders.
I love your sanctuary, Lord,
    the place where your glorious presence dwells.

Don’t let me suffer the fate of sinners.
    Don’t condemn me along with murderers.
10 Their hands are dirty with evil schemes,
    and they constantly take bribes.
11 But I am not like that; I live with integrity.
    So redeem me and show me mercy.
12 Now I stand on solid ground,
    and I will publicly praise the Lord.