Het Boek

Psalmen 26:1-12

1Een lied van David.

Laat het recht over mij zegevieren, Here,

want ik ben onschuldig.

Ik vertrouwde op de Here

zonder uit mijn evenwicht te raken.

2Stel mij maar op de proef, Here,

en ga na of er iets fout is.

Beoordeel mijn hele leven,

ja, ook mijn gedachten.

3Ik houd steeds uw goedheid en liefde voor ogen.

Ik ga mijn weg in uw waarheid.

4Nooit zoek ik contact met slechte mensen

en de huichelaars mijd ik.

5Ik wil niet omgaan met misdadigers

en zal mij nooit bemoeien met de goddelozen.

6Ik was mijn handen in onschuld

en kom graag bij uw altaar, Here.

7Ik zing daar uit volle borst een lied om U te loven

en vertel er over uw wonderen.

8Here, ik houd zoveel van uw huis,

de plaats waar U Zelf immers woont!

9Laat mij niet met de zondaars

en moordenaars verloren gaan.

10Aan hun handen kleeft de misdaad

en zij nemen geschenken aan als verradersloon.

11Niets van deze dingen heb ik gedaan,

verlos mij en toon mij uw genade.

12Ik ben op het rechte pad.

Ik zal de Here prijzen in de samenkomsten.

New International Version - UK

Psalms 26:1-12

Psalm 26

Of David.

1Vindicate me, Lord,

for I have led a blameless life;

I have trusted in the Lord

and have not faltered.

2Test me, Lord, and try me,

examine my heart and my mind;

3for I have always been mindful of your unfailing love

and have lived in reliance on your faithfulness.

4I do not sit with the deceitful,

nor do I associate with hypocrites.

5I abhor the assembly of evildoers

and refuse to sit with the wicked.

6I wash my hands in innocence,

and go about your altar, Lord,

7proclaiming aloud your praise

and telling of all your wonderful deeds.

8Lord, I love the house where you live,

the place where your glory dwells.

9Do not take away my soul along with sinners,

my life with those who are bloodthirsty,

10in whose hands are wicked schemes,

whose right hands are full of bribes.

11I lead a blameless life;

deliver me and be merciful to me.

12My feet stand on level ground;

in the great congregation I will praise the Lord.